Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας διοργανώνει τακτικά εκπαιδευτικά προγράμματα εκπαίδευσης και διαπίστευσης στην Ελλάδα, σε συνεργασία με αναγνωρισμένους αλλοδαπούς φορείς, όπως:

Πληροφορίες

  • Θέμα Εκπαιδευτικό σεμινάριο CEDR
  • Διάρκεια 4 ημέρες
  • Ημερομηνίες 11 έως 14 Ιουλίου 2012
  • Εκπαιδευτικός χώρος Πανεπιστημίου 42, β΄ και γ΄ όροφος
  • Κόστος 2050 ευρώ
Σελίδα 2 από 2