Εκπαιδευτικό σεμινάριο CEDR Ιούλιος 2012

Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας διοργανώνει νέο σεμινάριο στα αγγλικά από το Centre for Effective Dispute Resolution, την Τετάρτη 11, την Πέμπτη 12, την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Ιουλίου από 8 π.μ. έως 5 μ.μ. στον εκπαιδευτικό χώρο του Κέντρου (λεωφ. Πανεπιστημίου 42, β΄και γ΄όροφος).

Κατόπιν ειδικών συνεννοήσεων και μετά από μεγάλη προσπάθεια για τις καλύτερες δυνατές τιμές, το συνολικό κόστος αυτού του σεμιναρίου θα ανέρχεται στο ποσό των 2.050 Ευρώ το άτομο και για 18 άτομα.

Για όσους ενδιαφέρονται για την πιστοποίηση, αυτή θα γίνει σε περίπου ένα μήνα μετά την εκπαίδευση από το Centre for Effective Dispute Resolution και το κόστος για 3 συνολικά ημέρες (η πρώτη θα είναι το refresher και οι δύο επόμενες το assessment) θα ανέρχεται σε 1.750 Ευρώ.

Δέον να σημειωθεί ότι μετά την ανωτέρω πιστοποίηση απαιτείται και η αναγνώριση των πιστοποιημένων διαμεσολαβητών με την κατάθεση των σχετικών εγγράφων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης δυνάμει του Π.Δ. 123/2011.

Η τιμή αυτή (που περιλαμβάνει το υλικό και τα γεύματα) είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική δεδομένου, ότι όχι μόνο η συμμετοχή στο συγκεκριμένο σεμινάριο με την πιστοποίηση στο Λονδίνο κοστίζει το άτομο £4525.00 συν 20% ΦΠΑ, αλλά και διαρκεί περισσότερο κατά 2 ημέρες από το αντίστοιχο στο Λονδίνο. Εξάλλου για το σεμινάριο και τη πιστοποίηση του CEDR στο θερινό εκπαιδευτικό τμήμα η αντίστοιχη δαπάνη (σεμινάριο και πιστοποίηση) μαζί με το ταξίδι από την Ελλάδα και τη διαμονή ανέρχεται σε 10.000 Ευρώ περίπου.

Additional Info

  • Θέμα: Εκπαιδευτικό σεμινάριο CEDR
  • Διάρκεια: 4 ημέρες
  • Ημερομηνίες: 11 έως 14 Ιουλίου 2012
  • Εκπαιδευτικός χώρος: Πανεπιστημίου 42, β΄ και γ΄ όροφος
  • Κόστος: 2050 ευρώ