Μετεκπαίδευση στη διαμεσολάβηση

Το ΕλλΚΔΔ παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα σε τομείς συναφείς με τη διαμεσολάβηση, όπως οι διαπραγματεύσεις, η αποτελεσματική ηγεσία και οι τεχνικές επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα διαρθρώνονται στις εξής θεματικές:

α. Η μετεκπαίδευση του διαμεσολαβητή

β. Διαμεσολάβηση και Κράτος

γ. Διαμεσολάβηση και Λειτουργία της Αγοράς

δ. Διαμεσολάβηση και Ρύθμιση σχέσεων ιδιωτικού δικαίου. Για την αναλυτική παρουσίαση των εν λόγω προγραμμάτων, δείτε το συνημμένο αρχείο. 

Additional Info

  • Θέμα: Μετεκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση
  • Διάρκεια: τρεις ημέρες
  • Ημερομηνίες: Όλο το έτος
  • Εκπαιδευτικός χώρος: Ανάλογα με τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων
  • Κόστος: Κατόπιν συνεννόησης