Βασική εκπαίδευση του διαμεσολαβητή

Έχουμε την ευχαρίστηση να σας ενημερώσουμε ότι το Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας διοργανώνει πενταήμερο σεμινάριο στη Βασική Εκπαίδευση του Διαμεσολαβητή.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί από το CEDR στην Αγγλική γλώσσα και θα λάβει χώρα στην Αθήνα την 25, 26, 27, 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2012 από 8:30 π.μ. μέχρι 5:30 μ.μ., στον εκπαιδευτικό χώρο του ΕλλΚΔΔ (Πανεπιστημίου 42, β΄ και γ΄ όροφος).

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου, θα υπάρξει η δυνατότητα χορήγησης της πιστοποίησης του διαμεσολαβητή από το CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution) σύμφωνα με τα ισχύοντα στη Μεγ. Βρετανία πρότυπα,κατόπιν ειδικών εξετάσεων.

Οι εξετάσεις θα διαρκέσουν δύο πλήρεις ημέρες, και θα λάβουν χώρα στην Αθήνα εντός του μηνός Νοεμβρίου 2012. Θα προηγηθεί μια ημέρα προετοιμασίας.

Επειδή για την επιτυχία της εκπαιδευτικής διαδικασίας απαιτείται ο αριθμός των εκπαιδευομένων να μην υπερβαίνει τους 18, παρακαλούμε για την επιβεβαίωση του ενδιαφέροντός σας για συμμετοχή, με τη συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας συμμετοχής (παρατίθεται παρακάτω) μέχρι και την Πέμπτη 2 Αυγούστου 2012. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα δίδακτρα και τους τρόπους πληρωμής μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο έγγραφο.

{rsform 4}

Additional Info

  • Θέμα: Βασική εκπαίδευση του διαμεσολαβητή
  • Διάρκεια: 5 ημέρες
  • Ημερομηνίες: 25 έως 29 Σεπτεμβρίου 2012
  • Εκπαιδευτικός χώρος: Πανεπιστημίου 42, β΄ και γ΄ όροφος
  • Κόστος: 2.000 Ευρώ