Τα οφέλη της διαμεσολάβησης για τη σύγχρονη επιχείρηση

Additional Info

  • Τίτλος: Εξοικείωση των επιχειρήσεων με το θεσμό της διαμεσολάβησης
  • Ημερομηνίες: 5 Μαρτίου 2014
  • Διάρκεια: 18.00 - 20.00
  • Χώρος: Αθήνα, Πανεπιστημίου 16, 2ος όροφος