Πρακτική Άσκηση Μεταφραστών

Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας και ο Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ προκηρύσσουν τρείς (3) θέσεις για πρακτική άσκηση, μη αμοιβόμενη.

Η θέση απευθύνεται σε φοιτητές/τελειόφοιτους του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) για την περίοδο 01/10/2020-31/04/2020. Οι ασκούμενοι θα απασχολούνται εξ αποστάσεως και θα αναλαμβάνουν τη μετάφραση κειμένων νομικού και επιχειρηματικού χαρακτήρα από την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα. 

Θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά στο p.ntavarinou@sae-epe.gr, με θέμα "Πρακτική Άσκηση". Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο 210-3620274, κα Πολυξένη Νταβαρίνου.

jeshoots com pUAM5hPaCRI unsplash

Ο πολυαναμενόμενος Κ.Α.Δ. για την παροχή διαμεσολαβητικών υπηρεσιών

 

We continue to serve. 3

Απολογισμός 2019

Το Έτος 2019

• Εκμεταλλευόμενο την Ιστορία ενός Επιχειρηματικού Σωματείου που λειτουργεί από το 1922, το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας εισήλθε στη νέα εποχή του, ξεκινώντας από το Δεκέμβριο του 2019 τις διαδικασίες για τη λειτουργία του ως το Κέντρο Διαμεσολάβησης του Συνδέσμου ΑΕ & ΕΠΕ με στόχο να εξυπηρετεί τις ανάγκες για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών Διαμεσολάβησης στα 900 και πλέον μέλη του.

Το Κέντρο διοικείται από το Δ.Σ. του Συνδέσμου, που περιλαμβάνει κορυφαία ονόματα του επιχειρηματικού κόσμου, ενώ παράλληλα συνεχίζει την αξιοποίηση των άριστα εκπαιδευμένων Διαμεσολαβητών του.

• Από το μήνα Νοέμβριο 2019 το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας εγκαινίασε τη συνεργασία του με το Sherlock Your Mind, έναν οργανισμό από τους πλέον πετυχημένους στο χώρο του coaching. Η νέα συνεργασία περιλαμβάνει αφενός μεν σε κοινές δράσεις στο χώρο της εκπαίδευσης των Διαμεσολαβητών, αφετέρου δε στην υποστήριξη της δραστηριότητας των Διαμεσολαβητών του Κέντρου με συμβουλές και ανάλυση υποθέσεων από τη σκοπιά της Επικοινωνίας.

• Ενόψει του νέου νόμου για τη Διαμεσολάβηση, το ΕλλΚΔΔ αναμόρφωσε το πρόγραμμα των σεμιναρίων του με έμφαση στην ενημέρωση σχετικά με το Ν. 4640/2019, καθώς και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των διαμεσολαβητών. Έτσι, μεταξύ πολλών άλλων, στις 19 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας ενημερωτική Ημερίδα για το νέο νόμο 4640/2019, στην οποία έλαβαν μέρος μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων. Εισηγητές της ημερίδας ήταν η Ιωάννα Αναστασοπούλου και ο Γιώργος Γραβιάς.

• Επιπλέον, με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη σύσταση του Φορέα Διαπίστευσης Διαμεσολαβητών με την υποστήριξη του CEDR, για την παροχή ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών που θα στηρίζεται στη διεθνή εμπειρία και θα εστιάζει στην επίλυση επιχειρηματικών διαφορών.

• Είναι σημαντική η ανανέωση της Επιστημονικής Επιτροπής του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας, στην οποία εισήλθαν οι Καθηγητές Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ευγενία Δακορώνια, Δημήτρης Τζουγανάτος και Κώστας Παπαδημητρίου, που πλέον υποστηρίζουν, από επιστημονικής πλευράς, τις δραστηριότητες του Κέντρου σε νομικά προβλήματα στους Τομείς Αστικού Δικαίου, Εμπορικού Δικαίου και Δικαίου Ανταγωνισμού καθώς και Εργατικού Δικαίου αντίστοιχα.

• Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους η εξειδικευμένη ομάδα του ΕλλΚΔΔ παρείχε υποστήριξη στα μέλη του Συνδέσμου ΑΕ & ΕΠΕ, αλλά και άλλες επιχειρήσεις σε θέματα Τραπεζικής Διαμεσολάβησης, με τη διοργάνωση συναντήσεων με επιχειρηματίες και τα στελέχη τους, με σκοπό την πλέον άρτια και επιτυχή διαπραγμάτευση με τις Τράπεζες.

• Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους η εξειδικευμένη ομάδα του ΕλλΚΔΔ παρείχε υπηρεσίες Διαμεσολάβησης σε όλους τους τομείς δραστηριότητας (εμπορικές, οικογενειακές και άλλες υποθέσεις), ενώ φρόντιζε αδιαλείπτως για την πληροφόρηση για τα νέα του θεσμού της διαμεσολάβησης μέσω της αποστολής του μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου (newsletter). Παράλληλα, η ομάδα του Κέντρου ανταποκρινόταν στα ερωτήματα των ενδιαφερομένων τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Απολογισμός 2018

Το Έτος 2018

• Στις 1 και 2 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θεραπείας Οικογένειας και Ζεύγους του Ανοικτού Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου, εκπαίδευση στην Επίλυση Συγκρούσεων στην Oικογένεια με Διαμεσολάβηση στην οποία έλαβαν μέρος 12 συμμετέχοντες. Στη διήμερη εκπαίδευση συμμετείχαν ως εισηγητές η Ιωάννα Αναστασοπούλου, ο Γιώργος Γραβιάς, η Τιτίκα Νικέα – Μουράτογλου και η Έρση Κουνέλη.
• Στις 15, 29 Ιουνίου, στις 18 Ιουλίου και στις 5, 27 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικά σεμινάρια με τίτλο «Διαμεσολάβηση: Τι ισχύει μετά τον ν. 4512/2018. Στα σεμινάρια συμμετείχαν 65 άτομα συνολικά και εισηγητές ήταν η Ιωάννα Αναστασοπούλου και ο Γιώργος Γραβιάς.
• Το χρονικό διάστημα 22-23 Ιουνίου, διοργανώθηκε νέα διήμερη εκπαίδευση στην οικογενειακή διαμεσολάβηση από το ΕλλΚΔΔ σε συνεργασία με το Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο στην οποία έλαβαν μέρος 10 συμμετέχοντες.
• Στις 15 Σεπτεμβρίου και 20 Οκτωβρίου, το ΕλλΚΔΔ σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Focusing διοργάνωσαν σεμινάρια με θέμα «Δεξιότητες επικοινωνίας και συμβουλευτικής για διαμεσολαβητές». Στα σεμινάρια συμμετείχαν ως κεντρικοί εισηγητές η Άννα Καραλή, η Ρίτα Ναχμία Βεντούρα, η Ειρήνη Ξηρά, η Ιωάννα Αναστασοπούλου και ο Γιώργος Γραβιάς.
• Καθόλη τη διάρκεια του έτους η ομάδα του ΕλλΚΔΔ φρόντιζε την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων για τα νέα του θεσμού της διαμεσολάβησης μέσω της αποστολής του μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου (newsletter) του ΕλλΚΔΔ.

Απολογισμός 2017

Το Έτος 2017

• Στις 10 και 11 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Εργασιακής Διαμεσολάβησης (ΕλλΚΕΔ) σε συνεργασία με το ΕλλΚΔΔ, εισαγωγικό σεμινάριο για την εργασιακή διαμεσολάβηση στο οποίο έλαβαν μέρος 16 συμμετέχοντες. Στο διήμερο σεμινάριο συμμετείχαν ως εισηγητές η Ιωάννα Αναστασοπούλου, η Μαίρη Γεωργιάδου, ο Γιώργος Γραβιάς και η Εβίνα Ηλιοπούλου.
• Στις 21 Μαρτίου διεξήχθη σεμινάριο διάρκειας οκτώ ωρών με τίτλο «Ειδικές Τεχνικές Διαπραγματεύσεων». Στο σεμινάριο συμμετείχε ως εκπαιδευτής ο Ranse Howell από το CEDR.
• Το χρονικό διάστημα 21-22 Απριλίου, το ΕλλΚΔΔ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας, πραγματοποίησε «Σεμινάριο Μετεκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση» (Advanced Mediation) διάρκειας δέκα ωρών με τη συμμετοχή εκπαιδευτών του κέντρου.
• Μετά την επιτυχημένη εκπαίδευση στην εργασιακή διαμεσολάβηση και κατόπιν αιτήματος των συμμετεχόντων στις 25 και 26 Μαΐου διοργανώθηκε νέα διήμερη εκπαίδευση από το Ελληνικό Κέντρο Εργασιακής Διαμεσολάβησης σε συνεργασία με το ΕλλΚΔΔ.
• Στις 8, 22 Ιουνίου, στις 13 Ιουλίου και 18 Αυγούστου το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας και ο όμιλος εταιρειών Epsilon Net εγκαινιάζουν τη συνεργασία τους με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το ν. 4469/2017 σχετικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και στις 9 Ιουνίου το ΕλλΚΔΔ στη Θεσσαλονίκη και συμμετείχαν ως κεντρικοί εισηγητές η Ιωάννα Αναστασοπούλου και ο Γιώργος Γραβιάς
• Κατά το διάστημα 19 έως 24 Ιουνίου, το ΕλλΚΔΔ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας και το CEDR, πραγματοποίησε το πρόγραμμα Mediator Skills Training. Η εκπαίδευση διήρκεσε 5 ημέρες, ενώ ακολούθησε μία ημέρα διαδικασία αξιολόγησης αλλά και παροχή άτυπης εκπαιδευτικής στήριξης από τους εκπαιδευτές του CEDR/ΕλλΚΔΔ προς τους εκπαιδευόμενους. Σε αυτήν την εκπαίδευση εκπαιδευτής από τον CEDR ήταν ο Neil James Goodrum και από το ΕλλΚΔΔ οι Ιωάννα Αναστασοπούλου, Μαρίνα Αρσενοπούλου, Εύη Μπεκίρη και Γιώργος Γραβιάς.
• Στις 3, 17 Ιουλίου και 1 Αυγούστου το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μελετών Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων διοργάνωσε εισαγωγικά σεμινάρια για το ν. 4469/2017 σχετικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στον Σύνδεσμο ΑΕ και ΕΠΕ και συμμετείχαν ως κεντρικοί εισηγητές η Ιωάννα Αναστασοπούλου και ο Γιώργος Γραβιάς.
• Στις 14 και 20 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν στη Μυτιλήνη και στο Βόλο ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από το ΕλλΚΔΔ σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους λογιστών.
• Στις 16 Οκτωβρίου διοργανώθηκε από το ΕλλΚΔΔ σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο ΑΕ & ΕΠΕ και το Ίδρυμα Μελετών Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων, ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Μη Εξυπηρετούμενα Επιχειρηματικά Δάνεια Όλες οι Εξελίξεις» με εισηγητές την Ιωάννα Αναστασοπούλου και τον Γιώργο Γραβιάς.
• Καθόλη τη διάρκεια του έτους η ομάδα του ΕλλΚΔΔ φρόντιζε την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων για τα νέα του θεσμού της διαμεσολάβησης μέσω της αποστολής του μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου (newsletter) του ΕλλΚΔΔ.

Διαμεσολάβηση και κριτική ικανότητα

της Laurie Israel

Νοέμβριος 2018

Ένα από τα πρώτα πράγματα που έμαθα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής μου στη διαμεσολάβηση, ήταν ότι πρόκειται για μία διαδικασία καθοδηγούμενη από τον πελάτη. Η ιδανική διαμεσολαβητική πρακτική συνίσταται στη διαμόρφωση από τους ίδιους τους πελάτες των όρων εκείων που θα μπορέσουν να επιλύσουν τις μεταξύ τους διαφορές. Ρόλος του διαμεσολαβητή είναι να διευκολύνει τη διαδικασία, βοηθώντας στη σαφή επικοινωνία των πελατών. Εκπαιδευόμαστε, επίσης, να τους βοηθάμε να επικεντρώνονται στις ανάγκες, τις αξίες, τους στόχους και τους φόβους τους έως ότου επιτευχθεί κάποια συμφωνία. Στόχος μας είναι ο εντοπισμός των πραγματικών συμφερόντων των πελατών, πράγμα που αν επιτευχθεί, μπορεί να τους παρέχει (με τη βοήθειά μας) περισσότερες διεξόδους που να εξυπηρετούν τα συμφέροντα αυτά. Στο παιχνίδι της διαμεσολάβησης δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι.

Αναζήτηση ιδεών και διαμεσολάβηση: αρμοδιότητες του πελάτη

'Αποψη ορισμένων διαμεσολαβητών είναι ότι η αναζήτηση λύσεων δεν πρέπει ποτέ να είναι μια διαδικασία καθοδηγούμενη από τους ίδιους, αλλά αποκλειστικά και μόνο από την πλευρά των πελατών. Έτσι, προκύπτει ένα σημαντικό ζήτημα, αφού οι διαμεσολαβητές (σε αντίθεση με τον πελάτη) είναι πεπειραμένοι σε θέματα διαμεσολάβησης, και αν βιαστούν να κάνουν χρήση αυτής τους της εμπειρίας, ενδέχεται να παρεμποδίσουν τη διαδικασία, προτείνοντας λύσεις πριν ο πελάτης προλάβει να παρουσιάσει κάποιες δικές του.
Σε ποιό σημείο της δύσκολης και κάποτε μάταιης αναζήτησης ιδεών από τον πελάτη, μπορεί ο διαμεσολαβητής, μην αντέχοντας άλλο να ακούει αμέτοχος, να παρέμβει και να πει: "Κάποια ζευγάρια δοκίμασαν το τάδε και λειτούργησε", ή "Πώς σας φαίνεται αυτή η εναλλακτική;" Κάτι τέτοιο, όμως, δεν απαγορεύει εμμέσως στους πελάτες την αναζήτηση δικών τους λύσεων; Μήπως δεν είναι πια οι ίδιοι οι πελάτες εκείνοι που καθορίζουν το περιεχόμενο των λύσεων στη διαμεσολάβηση;

Κάποιες φορές είναι δύσκολο, βλέποντας τους πελάτες μας να κοπιάζουν αναζητώντας απαντήσεις, να παρακολουθήσουμε χωρίς να αντιδρούμε, τη στιγμή που για εμάς τους ίδιους η απάντηση είναι κάτι παραπάνω από προφανής. Αλλά για εκείνους, η προσπάθεια αυτή είναι σημαντική, τους διδάσκει και τους κάνει να νιώθουνενδεχόμενα απογοήτευση. Καθεμία από τις δύο πλευρές ενδέχεται να διαθέτει ορθά και ευσταθή επιχειρήματα που να στηρίζουν τη λύση που προτείνει. Αυτό που εμείς, ως διαμεσολαβητές, μπορούμε να κάνουμε είναι, διακριτικά εισερχόμενοι στη μεταξύ τους συνομιλία, να προτείνουμε: "Έχετε σκεφτεί κάτι τέτοιο; ". Σε μια τέτοια περίπτωση, έχουμε δώσει το χρόνο στους πελάτες να δοκιμάσουν πρώτα τις δικές τους λύσεις πριν προχωρήσουν στις δικές μας. Είναι, όμως, ακόμη εκείνοι που καθοδηγούν την διατύπωση λύσεων στη διαμεσολαβητική διαδικασία;

Τι συμβαίνει με το "νόμο" σε μια τέτοια περίπτωση;

Η παροχή νομικών συμβουλών στους πελάτες κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης δε μας είναι επιτρεπτή. Είναι ανάγκη να διατηρούμε μια ουδέτερη στάση απέναντι στους δύο εμπλεκόμενους και οι νομικές συμβουλές ενδέχεται να θεωρηθούν μεροληπτική στάση υπέρ ή κατά της μίας εκ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών. Αν ο διαμεσολαβητής είναι και δικηγόρος, μια τέτοια παροχή συμβουλών που ευνοεί περισσότερο τον έναν από τους δύο πελάτες συνιστά ξεκάθαρη παραβίαση των κανόνων δεοντολογίας που ρυθμίζουν την επαγγελματική του συμπεριφορά.


Αυτό που, ωστόσο, μπορούμε να παρέχουμε, είναι "πληροφορίες" για το νόμο. Σε γενικές γραμμές, η διαφορά μεταξύ "συμβουλής" και "πληροφορίας" είναι σαφής. Μπορούμε να μιλήσουμε για τους τρόπους διευθέτησης διαφορών, περιγράφοντας πώς άλλοι πελάτες επέλυσαν παρόμοια ζητήματα, ή για τις διάφορες εκδοθείσες δικαστικές υποθέσεις που αφορούν ένα θέμα, και να αναφέρουμε τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες τα δικαστήρια δεν έχουν αποφανθεί πλήρως. Μπορούμε να περιγράψουμε ζητήματα που παραμένουν ακόμη στη "γκρίζα ζώνη" του νόμου (δηλ. θέματα για τα οποία πάρθηκαν ασαφείς αποφάσεις από τα δικαστήρια, τους νόμους ή τους κανονισμούς). Μπορούμε, ακόμη, να δώσουμε στους πελάτες μας μια ανάλυση κάποιων δικαστικών αποφάσεων και να τους εξηγήσουμε πώς ενδέχεται οι ίδιοι να εξαρτώνται από ορισμένα στοιχεία, στο πλαίσιο της εκάστοτε υπόθεσης. Τέλος, μπορούμε να αναλύσουμε μαζί τους τη γλώσσα των νόμων και των κανονισμών και να τους οδηγήσουμε στην εξαγωγή δικών τους συμπερασμάτων.


Κι αν πράγματι δώσουμε τις πληροφορίες αυτές, κατά πόσο πρέπει, όταν οι πελάτες τελικά εισέλθουν σε κάποια συμφωνία, αυτή η αναζήτηση λύσεων από τους ίδιους δ και οι συμφωνηθέντες όροι, να συμφωνούν με το νόμο;


Είναι βέβαιο πως σε κάποια κράτη το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης πρέπει να συμφωνεί με το "νόμο". Αυτό συμβαίνει συχνά σε περιπτώσεις διαζυγίων, όπου ένας χωρισμός ή ένα συναινετικό διαζύγιο είναι αναγκαίο να ανταποκρίνεταιστο νόμο. Αν η συμφωνία που προκύπτει από τη διαμεσολάβηση δενσυνάδει με το νόμο, οι δικαστές δενθα την επικυρώσουν. Η τακτική αυτή δημιουργεί προβλήματα σε περιπτώσεις στην επικύρωση του συναινετικού διαζυγίου από το δικαστή.


Τι συμβαίνει όμως όταν οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές, πιθανόν για οικονομικούς λόγους,, αποφασίζουν να μην προχωρήσουν σε δίκη; Κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει "ο νόμος" μια τέτοια περίπτωση; Οι απόψεις των διαμεσολαβητών διίστανται σχετικά με το ρόλο "του νόμου" κατά τη διαδικασία επίλυσης μιας τέτοιας υπόθεσης από τα ίδια τα εμπλεκόμενα σε αυτή άτομα και χωρίς καμία βοήθεια από το δικαστήριο. Αντιμέτωποι με κάτι τέτοιο, κάποιοι διαμεσολαβητές ενδέχεται να μην κάνουν καμία αναφορά σε υπάρχον νομικό πλαίσιο.
Άλλοι (μεταξύ των οποίων και εγώ) θεωρούν ότι "ο νόμος" αντικατοπτρίζει κοινωνικές και πολιτιστικές αξίες και ιδανικά, που αναπτύχθηκαν και ωρίμασαν με την πάροδο του χρόνου, πράγμα που τον καθιστά ύψιστης σημασίας πρότυπο καθοδήγησης της καθημερινής μας ζωής. Πρέπει να τον λαμβάνουμε υπόψη μας και να τον εισάγουμε στις διαμεσολαβήσεις που διεξάγουμε γιατί εμείς οι ίδιοι, ως διαμεσολαβητές, κινούμαστε "κάτω από τη σκιά του νόμου".


Τι κάνουμε αν μας ζητηθεί να δώσουμε εμείς τη λύση;


Τι συμβαίνει στην περίπτωση που οι πελάτες, μετά από άκαρπες προσπάθειες επίλυσης του θέματος που τους απασχολεί, μας ζητήσουν να προτείνουμε εμείς τη λύση εκείνη που θα δημιουργήσει τον ζητούμενο όρο της συμφωνίας τους; Υπό αυτές τις συνθήκες, ο διαμεσολαβητής μπορεί πράγματι να παρέμβει, προτείνοντας για παράδειγμα το επίδομα διατροφής στην περίπτωση ενός διαζυγίου, ή ένα σχέδιο διανομής των περιουσιακών στοιχείων.


Προσωπικά, έχω έρθει πολλές φορές αντιμέτωπη με παρόμοιες καταστάσεις, όπου οι εμπλεκόμενοι αδυνατούν να καταλήξουν ως προς κάποιο σημαντικό όρο του συμφωνητικού, με αποτέλεσμα να ζητούν σε εμένα να προτείνω τον όρο εκείνο, τον οποίο κρίνω δικαιότερο. Εγώ δέχομαι και, μετά το πέρας της συνάντησής μας, προχωρώ στο σχεδιασμό και την εκπόνηση του ζητηθέντος όρου, τον οποίο και αποστέλλω στους πελάτες ως μέρος ενός εγγράφου καθορισμού όρων, ελπίζοντας ότι θα γίνει αποδεκτός και από τις δύο πλευρές.
Λειτουργώ όμως ως διαμεσολαβητής; Και τη διαδικασία της διαμεσολάβησης την οριοθετεί ακόμα ο πελάτης; Τι συμβαίνει αν η δική μου πρόταση φανεί πολύ "γενναιόδωρη" για τη μια πλευρά, ή πολύ "σφιχτή" για την άλλη; Τι κάνω αν ο "κανόνας" μου δυσαρεστήσει σε μεγάλο βαθμό κάποιον πελάτη μου;


Αυτό συμβαίνει (δυστυχώς) αρκετά συχνά. Μπορεί ακόμη και να καταστρέψει ολόκληρη τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, αφού ο εν λόγω πελάτης μπορεί να θεωρήσει ότι δεν είμαι πια ουδέτερη και αντικειμενική ή ότι λαμβάνω περισσότερο υπόψη μου τις ανάγκες της αντίπαλης πλευράς, παρά της δικής του. Προσωπικά (με βάση τη δική μου εμπειρία και τις γνώσεις μου για το νόμο), θεωρώ πως το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης είναι "δίκαιο" όταν επιτυγχάνεται μια ισορροπία και για τις δύο πλευρές, στηριζόμενη στον ισχύοντα νόμο επί του συγκεκριμένου θέματος, και ως εκ τούτου κινούμαι βασιζόμενη στα κριτήρια αυτά.


Ωστόσο οι απόψεις περί "δικαίου" ποικίλλουν μεταξύ των πελατών, με γνώμονα τα υποκειμενικά τους αισθήματα, όχι τα δικά μου. Σε τελική ανάλυση, δεν είμαι εγώ αυτή που πληρώνει και που ζητά ασφάλεια, αλλά εκείνοι. Γι' αυτό και η επιμονή του διαμεσολαβητή σε έναν όρο τον οποίο δε δέχεται ο πελάτης του, μπορεί εύκολα να τον θέσει στο μάτι του κυκλώνα.


Κάποιες φορές, όσο παράτολμο κι αν φαίνεται η πρόταση του διαμεσολαβητή , μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος να προχωρήσει η διαδικασία. Οι πελάτες χρειάζεται να καταλάβουν πως η αναζήτηση κοινού τόπου σε ένα ζήτημα είναι η αρχή και όχι το τέλος της διαμεσολάβησης. Έχουν το δικαίωμα να κάνουν την αξιολόγησή τους και στη συνέχεια να το συζητήσουμε. Η πρόταση των διαμεσολαβητών ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα, όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι ο μόνος τρόπος να επιτύχει η όλη διαδικασία.


Οι πελάτες δεν ψάχνουν έναν εκπρόσωπο που απλά θα αναπαράγει τις δικές τους ιδέες ή που πάντα θα προτείνει μια μέση λύση και για τις δυο πλευρές. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορεί επίσης να είναι επιτυχής όταν ο διαμεσολαβητής προτείνει τη δική του "αλήθεια" για το εκάστοτε ζήτημα. Και ναι, τη δική του, όχι αυτή που θέλει να ακούσει ο πελάτης, γιατί πολλές φορές αυτή η προσωπική οπτική είναι αυτό που του ζητείται να παρουσιάσει.


Ο πελάτης ζητά την ειλικρινή μας γνώμη, την καθαρή μας οπτική. Μας προσλαμβάνουν για να τους βοηθήσουμε, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία μας, όχι απλά για να συμφωνούμε σε ό,τι τυχόν μας παρουσιάζουν. Η διαρκής και άνευ όρων ισότητα μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών είναι μια λανθασμένη αντιστοιχία που οφείλουμε να πάψουμε να προωθούμε.


Δεν αποκλείεται, ορισμένες φορές, να νιώσετε κι εσείς ως διαμεσολαβητές, ότι οι πελάτες σας σάς αντιμετωπίζουν σαν ένα είδος δικαστή, κι αυτό γιατί διαθέτετε πολλές ομοιότητες με εκείνους, λειτουργώντας ουδέτερα και αντικειμενικά στη μεταξύ τους διαφωνία. Αυτή η εικόνα δικαστή που δημιουργείτε (ή γονιού, όπως νιώθω κάποιες φορές, παρομοιαζόμενη με αυτούς από τους πελάτες μου) μπορεί να είναι μια πολύ ισχυρή δυναμική, η οποία θα οδηγήσει σε μια επιτυχημένη για τους πελάτες αυτούς διαμεσολάβηση.


Για τους ίδιους τους πελάτες, το καλύτερο είναι να καθορίσουν τους δικούς τους "κανόνες". Όταν όμως χρειαστεί να παρέμβουμε και να κρίνουμε κάποιο ζήτημα, πρέπει να αποφασίσουμε κατά πόσο θα πάρουμε το ρίσκο ή όχι. Το αποτέλεσμα θα είναι είτε θετικό, δίνοντας ώθηση στην όλη διαδικασία, είτε αρνητικό, καταστρέφοντάς τη τελείως. Ορισμένες φορές, αν μείνουμε άπραγοι, θα έρθει με κάθε τρόπο η αποτυχία. Αν λοιπόν είναι ανάγκη, ίσως έχει έρθει η στιγμή να φέρουμε στο προσκήνιο τον "δικαστή" που έχουμε μέσα μας και να τον χρησιμοποιήσουμε ταυτόχρονα με όλα τα υπόλοιπα διαμεσολαβητικά μας εργαλεία.

Μετάφραση: Ελένη Βασιλική Μακρασίμου

Τέσσερις πρωτοποριακές ιδέες για να χτίσετε τη στρατηγική σας στην οικογενειακή διαμεσολάβηση

του Michael Aurit

Είτε κάνετε τα πρώτα σας βήματα στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, είτε ασχολείστε χρόνια επαγγελματικά με αυτήν, οι τέσσερις ιδέες που παρουσιάζονται κατωτέρω μπορεί να αποδειχθούν σωτήριες στην ανάπτυξη μιας επιτυχημένης στρατηγικής διαμεσολάβησης με πιθανούς πελάτες σας.

Συνεργαζόμενος με το Mediate.com, μοιράζομαι μαζί σας τις δικές μου θετικές εμπειρίες από το κέντρο The Aurit Center For Divorce Mediation, σε ένα διαδικτυακό σεμινάριο 90 λεπτών με τίτλο «4 πρωτοποριακά κόλπα για να χτίσετε τη στρατηγική σας για τη διαμεσολάβηση στην περίπτωση του διαζυγίου». Αυτές οι προσεγγίσεις θα σας βοηθήσουν στη βελτίωση της επαγγελματικής σας επιτυχίας στη διαμεσολάβηση, καθώς επίσης και στην ενίσχυση της αντίληψης των πιθανών πελατών σας για τη διαμεσολάβηση ως την καλύτερη επιλογή για τις οικογένειες σε διαζύγιο.

Η ανάπτυξη της «επωνυμίας» σας είναι το Α και το Ω

Η αρχική επαφή που έχουν οι πελάτες με τον πιθανό διαμεσολαβητή τους και οι μετέπεια συναντήσεις θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση των ενδιαφερομένων σχετικά. Αν ο διαμεσολαβητής τις προσεγγίσει προσεκτικά, αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα να τον κρατήσουν οι πελάτες και βοηθά το χτίσιμο της θεμελιώδους σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες, η οποία θα εξυπηρετήσει το διαμεσολαβητή καθ' όλη τη διάρκεια της διαμεσολαβητικής διαδικασίας.


Σε μια διαμεσολάβηση διαζυγίου, η πρώτη επαφή με τους δυνητικούς πελάτες δεν γίνεται όταν οι πελάτες εισέρχονται στο γραφείο σας –ή όταν επικοινωνούν για πρώτη φορά μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή μέσω e-mail. Η στιγμή που οι πιθανοί πελάτες επισκέπτονται την ιστοσελίδα σας, είναι στη πραγματικότητα η στιγμή που έρχονται σε επαφή μαζί σας για πρώτη φορά. Οι οικογενειακοί διαμεσολαβητές δεν πρέπει να υποτιμούν τον αντίκτυπο αυτής της πρώτης διαδικτυακής επαφής με τους πιθανούς πελάτες. Είναι η στιγμή που ο διαμεσολαβητής αρχίζει να αναπτύσσει την εμπιστοσύνη και την αλληλεπίδραση με τους πελάτες.

Ως επαγγελματίας οικογενειακός διαμεσολαβητής, εσείς είστε η επιχείρησή σας. Οι πιθανοί πελάτες θα αποφασίσουν να προχωρήσουν με εσάς ως διαμεσολαβητή τους εάν συνδεθούν μαζί σας, και εάν πιστέψουν στην ικανότητά σας να τους βοηθήσετε. Εάν το «προϊόν» που αγοράζουν είστε εσείς –ο διαμεσολαβητής τους –τότε η επωνυμία της επιχείρησής σας –η εμφάνιση και η αίσθηση της επιχείρησής σας και η ανταπόκρισή τους σε αυτά –θα πρέπει να σας αντικατοπτρίζει.

Όλα μετράνε όταν δημιουργείτε την διαμεσολαβητική σας επωνυμία. Η επωνυμία σας πρέπει να είναι εμπνευσμένη από τη προσωπικότητά σας και να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κοινού σας. Για μια ισορροπημένη παρουσίαση της επαγγελματικής σας επωνυμίας θα πρέπει να προσέξετε:

•τον σχεδιασμό της παρουσίασής σας (λογότυπο, γραμματοσειρά, χρώματα, διάταξη της ιστοσελίδας σας)
•το ουσιαστικό και στρατηγικό περιεχόμενο (αυτά που είναι γραμμένα στην ιστοσελίδα σας)
•τη πλοήγηση στην ιστοσελίδα σας (με πόση ευκολία κοινούνται ασχολούνται οι επισκέπτες στο σχεδιασμό και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας)

Κάθε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας είναι ευκαιρίες για να εμπνεύσετε μία αρχική εμπιστοσύνη στους πιθανούς πελάτες. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ένας πιθανός πελάτης μπορεί να μπει και να βγει από την ιστοσελίδα σας. Αλλά εάν ακόμα και ένας μικρός κόκκος εμπιστοσύνης δημιουργηθεί, μπορεί αυτός να αναπτυχθεί. Όταν το πρωτότυπο περιεχόμενο «μιλά» στο κοινό σας και όταν ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας σας παρουσιάζει την επαγγελματική πρακτική σας με τον πιο ξεκάθαρο και προσεκτικό τρόπο, είναι πιο πιθανό οι δυνητικοί σας πελάτες να ξοδέψουν ποιοτικό χρόνο στην ιστοσελίδα σας. Και είναι ακόμα πιο πιθανό, να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σας για έναν πρώτο διάλογο, ώστε να μάθουν περισσότερα για τις υπηρεσίες σας στη διαμεσολάβηση διαζυγίου.

Στα διαδικτυακά σεμινάρια της ιστοσελίδας μας (Mediate.com, "4 Game-Changing Tips") εξετάζονται πολλές ιστοσελίδες διαμεσολάβησης διαζυγίου. Βλέπουμε μαζί αυτά τα πρωτοποριακά σημεία, ώστε να σας βοηθήσουμε να σχεδιάσετε μια βελτιστοποιημένη δίοδο επικοινωνίας με τους πελάτες.

Η πρώτη εντύπωση μετρά: Κάντε το γραφείο σας εντυπωσιακό

Η εμπιστοσύνη που έχετε αναπτύξει με τους πιθανούς πελάτες σας, με βάση το περιεχόμενο και το σχεδιασμό της ιστοσελίδας σας, έχει οδηγήσει στον προγραμματισμό μιας πρώτης συνάντησης τους μαζί σας. Τώρα, όταν οι πελάτες φθάνουν στο γραφείο σας, θα πρέπει να είναι τόσο εντυπωσιακό, όσο η ιστοσελίδα σας! Θα είναι μεγάλη απογοήτευση, αν η προσδοκία που δημιουργήθηκε από την διαδικτυακή σας παρουσία δεν αντικατοπτρίζεται και δεν ταιριάζει με τη φυσική παρουσία του γραφείου σας. Επομένως, οι σκέψεις σας για το χώρο της διαμεσολάβησής σας θα πρέπει να είναι το ίδιο συγκεντρωμένες και μεθοδικές με τις σκέψεις που κάνατε για την ιστοσελίδα σας.

Το κλειδί βρίσκεται στη συνέπεια. Συνδέστε τη διαδικτυακή επωνυμία σας με την ατμόσφαιρα του γραφείου σας. Πώς μπορείτε να μεταφέρετε την εμφάνιση και την αίσθηση –το vibe –της ιστοσελίδας σας στο χώρο της διαμεσολάβησής σας και αντίστροφα; Εάν οι πιθανοί πελάτες εκτίμησαν και εμπιστεύτηκαν αρκετά την ιστοσελίδας σας, ώστε να κλείσουν μία συνάντηση μαζί σας, αυτή η εμπιστοσύνη θα ενισχυθεί όταν θα μπουν στο γραφείο σας και θα βιώσουν τα στοιχεία που τους προσέλκυσαν σε εσάς σε πρώτη φάση. Εξακολουθείτε να χτίζετε την εμπιστοσύνη τους σε σας, ενώ οι πιθανοί σας πελάτες δεν σας έχουν γνωρίσει ακόμα!

Άλλο ένα σημείο-κλειδί είναι να λάβετε υπόψη σας κάθε πτυχή της εμπειρίας του πιθανού σας πελάτη . Φανταστείτε τι έχουν περάσει πριν από τη στιγμή που μπήκαν για πρώτη φορά στο γραφείο σας: την διαμάχη που έχει προηγηθεί με τον/την σύζυγο και οδήγησε στη σκέψη του διαζυγίου, στην αναζήτηση διαμεσολαβητή και στην διαδικτυακή εύρεσή σας. Και όλο αυτό δημιούργησε ένα συναίσθημα αναμονής και άγχους για αυτό το ραντεβού μαζί σας, προκάλεσε αϋπνίες το προηγούμενο βράδυ και οδήγησε σε μία νευρική, ή επώδυνη, ή ακόμα και τρομακτική διαδρομή μέχρι το γραφείο σας. Και τέλος, σε μία δύσκολη είσοδο στο γραφείο σας, μέχρι τη στιγμή που ανοίγουν την πόρτα, μπαίνουν μέσα και τους προκαλούνται τα συναισθήματα που εκπέμπει το γραφείο σας.

Αυτή είναι η στιγμή που για τους περισσότερους, το διαζύγιο φαντάζει, πιθανόν για πρώτη φορά, απτό. Αυτές οι πρώτες στιγμές στο γραφείο σας είναι η αρχή του επίσημου τέλους στο γάμο τους. Είναι πολύ σημαντικό, όσοι μπαίνουν στο γραφείο σας, να νιώθουν όσο το δυνατόν πιο άνετα.


Οι επιλογές που κάνετε όταν δημιουργείτε το περιβάλλον του γραφείου σας, είναι ευκαιρία να παρέχετε στους πιθανούς πελάτες σας ένα μέρος που ενισχύει το αίσθημα της ασφάλειας, της απλότητας, της οργάνωσης και της άνεσης. Οι πελάτες ζητούν από το διαμεσολαβητή τους να τους καθοδηγήσει μέσω μιας δομημένης και ασφαλούς διαδικασίας. Το γραφείο σας πρέπει να είναι ένα γαλήνιο μέρος, που θα δείχνει στους δυνητικούς πελάτες σας ότι ο διαμεσολαβητής είναι οργανωμένος και ικανός να τους καθοδηγήσει με επιδεξιότητα κατά τη διαδικασία του διαζυγίου τους.


Το διαδικτυακό μας σεμινάριο περιγράφει λεπτομερώς ορισμένους πρωτοποριακούς τρόπους για να αναβαθμίσετε το γραφείο σας, ώστε να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη για τους πιθανούς σας πελάτες.

Δώστε μια στρατηγική, δομημένη, αλλά και ευέλικτη, ολοκληρωμένη αρχική συμβουλή-γνώμη


Πιστεύω ότι, όταν οι αρχικές διαβουλεύσεις του διαμεσολαβητή με τους πελάτες έχουν εκπαιδευτικό περιεχόμενο και παρουσιάζουν στρατηγικό χαρακτήρα, είναι δομημένες, αλλά και ευέλικτες, καθώς επίσης και ολοκληρωμένες, πολλοί περισσότεροι δυνητικοί πελάτες προχωρούν στη διαμεσολάβηση.


Πέρα από το πλεονέκτημα της διατήρησης των πελατών, ένα εξίσου σημαντικό αποτέλεσμα της πρώτης συνάντησης είναι ότι ο διαμεσολαβητής διαζυγίου θέτει το πλαίσιο για ολόκληρη τη διαδικασία διαμεσολάβησης. Έχω διαπιστώσει ότι, όταν οι ευκαιρίες για να επηρεαστεί θετικά η διαδικασία διαμεσολάβησης του πελάτη μεγιστοποιηθούν κατά τις πρώτες συναντήσεις-διαβούλευση, αυτό θα επηρεάσει θετικά την επικοινωνία, τη στάση και την ποιότητα των τελικών συμφωνιών σε σημαντικά ζητήματα διαζυγίου. Για το σκοπό αυτό, μια σκόπιμα σχεδιασμένη και προσεκτικά εκτελεσμένη αρχική συνάντηση μπορεί να ωθήσει τους πελάτες να παράγουν τα πιο επιτυχημένα αποτελέσματα στη διαμεσολάβησή τους - ενδεχομένως το πιο πρωτοποριακό στοιχείο για μια πιο επιτυχημένη διαδικασία διαμεσολάβησης.


Οι πτυχές των συναντήσεων μπορούν να σχεδιαστούν έτσι, ώστε να βοηθήσουν άμεσα στη μείωση των συγκρούσεων μεταξύ των συζύγων πριν από την ουσιαστική διαμεσολάβηση. Η εξομάλυνση των συναισθημάτων και η αναγνώριση της κοινής δυναμικής σχετικά με το διαζύγιο προκαλούν την αποδοχή και βοηθούν στην εξαφάνιση των διαρκών συγκρούσεων. Η αμοιβαία ενημέρωση για τις συνήθεις συμπεριφορές κατά το διαζύγιο και τις παρανοήσεις σχετικά με τη διαδικασία διαζυγίου μπορεί να βοηθήσει τους συζύγους να κάνουν μία νέα αρχή και να δεσμευτούν για μια διαφορετική πορεία προς τα εμπρός. Αυτό μειώνει τη συναισθηματική φόρτιση στην αρχή της διαμεσολάβησης και προωθεί μια πιο παραγωγική διαδικασία.


Πολύ σημαντικό για την αρχή της πρώτης σας συνάντησης, είναι να δώσετε στον πιθανό σας πελάτη ένα πλάνο, σχετικά με το περιεχόμενο της συζήτησής σας, και έπειτα να το ακολουθήσετε! Σχεδιάστε το δικό σας πλάνο συζήτησης που πληροφορεί τους πελάτες ότι κατά τη διάρκεια της αρχικής συνάντησης ο διαμεσολαβητής θα εξηγήσει: α) πώς λειτουργεί η διαμεσολάβηση και τι διαφορές έχει με μία δίκη, β) πώς λειτουργεί ακριβώς η συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να ξέρουν τι να περιμένουν και γ) θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις τους. Αυτό τους ανακουφίζει, γιατί τους δείχνει ότι θα πάρουν αυτό για το οποίο ήρθαν, και εδραιώνει το περιορισμένο σκοπό των πρώτων συναντήσεων. Εκπληρώνοντας την υπόσχεσή σας και κάνοντας μια καθαρή και λεπτομερή παρουσίαση της διαμεσολάβησης, χτίζετε εμπιστοσύνη με τους πελάτες σας και τους προετοιμάζετε να χειριστούν καλύτερα τη διαδικασία, εάν επιλέξουν να προχωρήσουν.


Αυτή η δομημένη πρώτη προσέγγιση ς υποδεικνύει επίσης τον τρόπο με τον οποίο εσείς, ως διαμεσολαβητής, θα δομήσετε ολόκληρη τη διαδικασία διαμεσολάβησης. Στέλνει το μήνυμα ότι θα δημιουργήσετε μια αίσθηση σταθερότητας καθ' όλη τη διαμεσολάβηση διαζυγίου. Ωστόσο, πρέπει να δείχνει πως διαθέτετε την ικανότητα, καθ 'όλη τη διάρκεια της διαμεσολάβησης, να είστε εξίσου ευέλικτος, ανά πάσα στιγμή, ώστε η συμπεριφορά σας να αποτελέσει πρότυπο για τους πελάτες. Δείχνετε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν και οι ίδιοι να είναι ευέλικτοι, ανά πάσα στιγμή, γεγονός που μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο στη διαμεσολάβηση.


Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ο διαμεσολαβητής θα πρέπει επίσης να επιλέξει προσεκτικά τις λέξεις και τον τόνο που χρησιμοποιεί με τους πιθανούς πελάτες. Ενώ το περιεχόμενο θα είναι σχετικά σταθερό, ο τρόπος σας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα άτομα που έχετε απέναντί σας και ανάλογα με τον διαμεσολαβητή που εκείνοι χρειάζονται να είστε. Αυτή η εξατομικευμένη προσέγγιση με τους πιθανούς πελάτες δείχνει, ότι ενδιαφέρεστε για αυτούς και την ευημερία των παιδιών τους. Όταν τους μεταφέρετε τη σιγουριά σας σχετικά με την ικανότητά τους να φέρουν εις πέρας τη διαμεσολάβηση του διαζυγίου τους, τους βοηθάτε, δίνοντάς τους μία αίσθηση ασφάλειας ότι -ναι, μπορούν να τα καταφέρουν.


Ολοκληρώνοντας την εκτέλεση του πλάνου σας, δίνετε επίσης στους πελάτες σας αυτό που χρειάζονται: κάποιον που εμπιστεύονται και ο οποίος στέκεται δίπλα τους, με ένα σχέδιο για να τους βοηθήσει, σε μία από τις πιο δύσκολες και οδυνηρές περιόδους της ζωής τους.

Αφήστε το Συμφωνητικό Διαμεσολάβησης να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο


Η συνάντηση μαζί σας και μία βασική εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση κατά τις αρχικές συναντήσεις σας, αυξάνουν την εμπιστοσύνη των πιθανών πελατών προς εσάς, για να τους καθοδηγήσετε στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, την οποία έχετε περιγράψει διεξοδικά. Τώρα, το μόνο που απομένει, είναι η απόφασή τους να συνεχίσουν. Αυτή η απόφαση καταχωρείται σε ένα Συμφωνητικό Υπαγωγής της Διαφοράς σε Διαμεσολάβηση. Η ένταξη του εν λόγω συμφωνητικού στις συζητήσεις σας, αντί να περιμένετε για την πρώτη σας συνάντηση διαμεσολάβησης, θα μπορούσε να αποτελέσει άλλη μία πρωτοποριακή κίνηση.


Η διαμεσολάβηση βασίζεται στην έννοια της συναίνεσης. Ως διαμεσολαβητές, διασφαλίζουμε όσο καλύτερα μπορούμε ότι οι σύζυγοι συνάπτουν συναινετικά συμφωνίες που είναι αμοιβαία αποδεκτές. Επομένως, στην πρακτική μας, πιστεύουμε ότι είναι αντιπροσωπευτικό των θεμελιωδών αξιών της διαμεσολάβησης η επανεξέταση του περιεχομένου αυτών των συμφωνητικών με τους πιθανούς πελάτες, πριν αυτοί αποφασίσουν να προχωρήσουν.


Διαβάζοντας και εξηγώντας το συμφωνητικό, καλύπτετε κάθε κενό και διασφαλίζετε ότι οι πιθανοί πελάτες κατανοούν όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν, πριν αποφασίσουν να προχωρήσουν στη διαμεσολάβηση. Οι πιθανοί πελάτες πρέπει να κατανοήσουν ακριβώς τι υπογράφουν και, ανάλογα με το περιεχόμενο του συμφωνητικού, δημιουργούνται σημαντικές προσδοκίες και όρια για τη διαδικασία διαμεσολάβησης.


Οι πιθανοί πελάτες νιώθουν επίσης ότι τους προσέχουν, όταν ο διαμεσολαβητής βρίσκει χρόνο (με δικό του κόστος, εάν οι συναντήσεις είναιδωρεάν) για να διαβάσει το συμφωνητικό μαζί τους. Αυτό εδώ συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις, όπου οι επαγγελματίες δεν προσφέρονται να διαβάσουν και να εξηγήσουν αναλυτικά ένα συμφωνητικό σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Αυτό λοιπόν σας διαφοροποιεί από άλλους επαγγελματίες, καθώς επίσης διαφοροποιεί και τη διαμεσολάβηση από άλλες επαγγελματικές διαδικασίες, κάτι που πιστεύουμε ότι είναι συνετό και βοηθητικό.


Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος μέγεθος ή στυλ για το Συμφωνητικό Υπαγωγής της Διαφοράς σε Διαμεσολάβηση . Σίγουρα, πολλοί ίσως να διαφωνούν για τοπεριεχόμενό του. Η δική μας προσέγγιση, συνεπής με τους υπόλοιπους τομείς, επιλέγει το περιεχόμενο να είναι κατανοητό. Περίπου ο μισός χρόνος μιας ωριαίας συνάντησης χρησιμεύει στη παροχή εξηγήσεων σχετικά με το συμφωνητικό. Όταν τελειώνουμε, οι πιθανοί πελάτες πιο συχνά σχολιάζουν ότι οι απαντήσεις μας δόθηκαν πριν τις ερωτήσεις τους. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, μας ευχαριστούν που τους μεταφέραμε τις πληροφορίες με λεπτομερή και ευθύ τρόπο.


Για άλλη μία φορά, ο διαμεσολαβητής έχει αυξήσει το επίπεδο της εμπιστοσύνης που νιώθουν οι πελάτες για την πιθανή διαμεσολάβηση και τον διαμεσολαβητή. Τώρα, το μόνο που απομένει για τους πιθανούς πελάτες είναι να προχωρήσουν στη διαδικασία. Κάποιοι θα το αποφασίσουν σε αυτό το σημείο, ενώ άλλοι αργότερα. Αλλά, ως επαγγελματίας οικογενειακός διαμεσολαβητής, έχετε εκπαιδεύσει όσο το δυνατόν καλύτερα τους πιθανούς πελάτες για τα οφέλη της διαμεσολάβησης και για τη βοήθεια που μπορείτε να τους παρέχετε να έχουν μία καλύτερη διαδικασία διαζυγίου. Έχετε πράξει σωστά, σύμφωνα με την πρακτική σας και σύμφωνα με τις αρχές της διαμεσολάβησης.


Στην 90λεπτη εκπαίδευση στο Mediate.com, διάβασα στο Συμφωνητικό Υπαγωγής της Διαφοράς σε Διαμεσολάβηση ότι το κέντρο The Aurit Center For Divorce Mediation χρησιμοποιεί τις τεχνικές μας και εξηγεί τη σημασία και το όφελος ορισμένων όρων.


Το χτίσιμο της πρακτικής διαμεσολάβησης διαζυγίου απαιτεί πρώτα το χτίσιμο αυθεντικής εμπιστοσύνης στη σχέση σας με τους πελάτες. Η ανάπτυξη της «επωνυμίας» σας για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη δέσμευση με την ιστοσελίδα σας, είναι το πρώτο βήμα. Η εμπειρία του πελάτη στο γραφείο σας είναι το δεύτερο. Έπειτα, μια αποτελεσματική συνάντηση δημιουργεί γερά θεμέλια για μια σχέση εμπιστοσύνης. Ένα κατανοητό Συμφωνητικό Υπαγωγής της Διαφοράς σε Διαμεσολάβηση δημιουργεί το πλαίσιο για να επιτύχει και η υπόλοιπη διαδικασία διαμεσολάβησης. Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, θα χτίσετε άμεσα την εμπιστοσύνη που χρειάζεστε στη πρώτη συνάντηση διαμεσολάβησης και θα συνεχίσετε να τη χτίζετε, καθώς η διαδικασία διαμεσολάβησης προχωρά.


Όταν αγαπάτε αυτό που κάνετε, ενδιαφέρεστε για το επάγγελμα και επιλέγετε την προσέγγιση που σας αντιπροσωπεύει , το χτίσιμο της πρακτικής σας μπορεί να σας βοηθήσει να συνδεθείτε όχι μόνο με τους πελάτες σας, αλλά και με τον εαυτό σας, κάτι που σε αντάλλαγμα, δυναμώνει τη σχέση σας με το επάγγελμα και τους πελάτες σας. Απολαύστε τη διαδικασία!


Τα εύσημα στη σύζυγό μου και συνιδρυτή του κέντρου μας για διαμεσολάβηση διαζυγίου, Karen Aurit, η οποία δημιούργησε αυτή τη συστηματική προσέγγιση μαζί μου. Μαζί, δίνουμε αξία στα οφέλη και στη συνεχή επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη.

Μετάφραση: Ελένη Κυδωνιάτη

Η επιδίωξη του να γίνει κάποιος διαμεσολαβητής

 

της Jo Cavell, Διαμεσολαβήτρια του CEDR

Έχετε σκεφτεί ποτέ να γίνετε διαμεσολαβητής ή, εναλλακτικά, θα επιθυμούσατε να αποκτήσετε διαμεσολαβητικές δεξιότητες; Σας ελκύει το πιθανό εισόδημα; Ίσως είστε απογοητευμένοι με τις άλλες μεθόδους επίλυσης διαφορών; Ψάχνετε για προσωπική καταξίωση; Θέλετε να γίνετε ειρηνοποιοί και συμφιλιωτές; Ίσως απλά θέλετε να δείτε τη διαδικασία από μια άλλη οπτική; Όποιοι κι αν είναι οι αρχικοί λόγοι για τους οποίους επιλέξατε να παρακολουθήσετε ένα πρόγραμμα κατάρτισης για να γίνετε διαμεσολαβητές σε οικονομικές και εμπορικές διαφορές, είναι πολύ πιθανό να εξελιχθούν σε κάτι πολύ διαφορετικό, παρέχοντάς σας δια βίου επιχειρηματικές δεξιότητες (όπως και προσωπικές, για παράδειγμα να πείτε: «βελτίωσα τις διαπραγματευτικές και τις γονικές μου δεξιότητες!»).

Μια προειδοποιητική σημείωση
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους κάποιος επιθυμεί να εκπαιδευτεί και να εργαστεί ως διαμεσολαβητής. Τα οικονομικά οφέλη και τα αποκτώμενα προσόντα είναι οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδεύονται ως διαμεσολαβητές στοCEDR τα τελευταία 27 χρόνια. Ωστόσο, η πορεία ενός διαπιστευμένου διαμεσολαβητή μπορεί να πάρει έναν διαφορετικό δρόμο.

Η εμπορική διαμεσολάβηση εξακολουθεί να είναι ένας σχετικά νέος επαγγελματικός κλάδος στο Ηνωμένο Βασίλειο και, παρ' όλη την αύξηση των περιπτώσεων διαμεσολάβησης τα τελευταία έτη (το 2016 σημειώθηκαν 10.000 σύμφωνα με τον Διετή Έλεγχο Διαμεσολάβησης τουCEDR), οι αριθμοί εξακολουθούν να είναι χαμηλοί. Οι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές συνήθως αναλαμβάνουν μόνο τρεις με τέσσερις περιπτώσεις μηνιαίως, με το 56% των διαμεσολαβητών να αναφέρει ότι αναλαμβάνει λιγότερες από δέκα περιπτώσεις ετησίως και μόνο το 40% να δίνει στον εαυτό του τον χαρακτηρισμό του διαμεσολαβητή πλήρους απασχόλησης. Για την πλειονότητα των διαμεσολαβητών, η εμπορική διαμεσολάβηση παραμένει μια μερική απασχόληση και έτσι μεγάλος αριθμός διαμεσολαβητών έχουν μια διαφορετική επαγγελματική απασχόληση δουλειά ή περιλαμβάνουν τη διαμεσολάβηση ανάμεσα στις άλλες υπηρεσίες που προσφέρουν.

Δεδομένου, ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό διαμεσολαβητών πλησιάζει μια καριέρα πλήρους απασχόλησης και η προσφορά ειδικευμένων και πρόθυμων διαμεσολαβητών υπερισχύει της ζήτησης των υπηρεσιών διαμεσολάβησης, τίθεται το ερώτημα: γιατί τόσοι πολλοί επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα εξαντλητικό πενθήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να αποκτήσουν την πολυπόθητη διαπίστευση του CEDR χωρίς όμως την εγγύηση μιας επιτυχούς καριέρας διαμεσολάβησης;

Για το 80% των διαμεσολαβητών που ερωτήθηκαν ισχυριζόμενοι, ότι αναλαμβάνουν μερικές περιπτώσεις ετησίως, η απάντηση είναι σαφής. Για όσους δεν επιθυμούν να κάνουν καριέρα ως διαμεσολαβητές, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απάντηση.

Δεξιότητες για τη διαχείριση συγκρούσεων
Άλλες απαντήσεις μπορεί να αναζητηθούν στο περιεχόμενο του πενθήμερου προγράμματος βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών του CEDR, ως εξής:

Είμαστε όλοι πλάσματα με συναίσθημα. Κουβαλάμε τις εμπειρίες μας - την οδύνη, την απόλαυση, τις ελλείψεις, τις σχέσεις, τις προσδοκίες, τη χαρά, την αποτυχία και τους φόβους - οι οποίες συχνά εμπλέκονται στον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε δεδομένη κατάσταση. Η ουδετερότητα δεν είναι κάτι το φυσικό για εμάς. Όλοι αναπτύσσουμε προσωπικές αξίες, συμπεριφορές, πεποιθήσεις και απόψεις, που εξαρτώνται από τις εμπειρίες ζωής μας.

Με βάση τα παραπάνω είναι αυτονόητη η σημασία της εκπαίδευσης στην αμεροληψία, στην αναγνώριση όχι μόνο των πηγών αλλά και του εύρους των αξιών μας και της επιρροής τους στο συγχρωτισμό μας με άλλους , αλλά και στην αναγνώριση και στην επεξεργασία των συναισθημάτων και των συμπεριφορών των άλλων.

 • Ξέρετε πώς να πλαισιώσετε μια καλή ερώτηση;
 • Ξέρετε πώς να ακούτε πραγματικά; Και να εκφράζετε ρητώς ό,τι έχετε ακούσει και έχετε καταλάβει;
 • Μπορείτε να κρατάτε αποστάσεις και να επιτρέπετε σε κάποιον να βγάζει μόνος του, παρ' όλη την υπομονετική καθοδήγησή σας;
 • Η εμπιστοσύνη είναι εύθραυστη - ξέρετε πώς να την χειρίζεστε;
 • Όταν φτάνετε σε αδιέξοδο στις συζητήσεις, έχετε τις δεξιότητες για να επαναπροσδιορίσετε την ίδια ερώτηση ή ιδέα ώστε να επιτρέψετε στον αποδέκτη να την καταλάβει καλύτερα ή να την αποδεχτεί;
 • Μπορείτε να αναζητήσετε βοήθεια για να διερευνήσετε περισσότερες πιθανές λύσεις από την άλλη πλευρά;
 • Είστε ανοιχτοί να κάνετε έλεγχο εφικτού ώστε να επιτυγχάνετε τη διευθέτηση συγκρούσεων χωρίς απώλειες;
 • Μπορείτε να χειρίζεστε τις περιπτώσεις έκφρασης έντονων συναισθημάτων;

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι πολλοί άνθρωποι κατέχουν τουλάχιστον μία από τις παραπάνω δεξιότητες. Ωστόσο ελάχιστοι θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι χρησιμοποιούν αυτό το πακέτο δεξιοτήτων για να ενισχύσουν τις καθημερινές επιχειρηματικές ή προσωπικές τους δραστηριότητες.

Οι δεξιότητες αυτές αντιπροσωπεύουν τα θεμελιώδη δομικά στοιχείαμιας διαμεσολάβησης, στην οποία ο διαμεσολαβητής, ως τρίτος και ουδέτερος, καλείται να βοηθήσει τα μέρη να επιλύσουν ένα συγκεκριμένο ζήτημά τους.

Είναι το πολυπόθητο πακέτο δεξιοτήτων.

Ακολουθούν αντιπροσωπευτικές απαντήσεις διαμεσολαβητών που εκπαιδεύτηκαν από το CEDR και είνα κατά το ήμισυ δικηγόροι και και οι υπόλοιποι επιχειρηματίες:

«Η εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση είναι ένα εκπληκτικό ταξίδι, που ξεκλειδώνει τις υποσυνείδητες δεξιότητες - δεξιότητες που αλλάζουν τη ζωή».

«Η εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση είναι η πιο αποτελεσματική εκπαιδευτική εμπειρία - η πολυτιμότερη εκπαίδευση ατομικής ανάπτυξης στην οποία έχω συμμετάσχει - έχει βελτιώσει και έχει επηρεάσει τις προσωπικές μου δεξιότητες και με έκανε να καταλάβω ποιες δεν κατέχω».

Διαμεσολάβηση - η θεραπεία σε μια αδιέξοδη διαπραγμάτευση
Πράγματι, η διαμεσολάβηση είναι η γιατρειά για μια άρρωστη διαπραγμάτευση - οποιαδήποτε κατάσταση αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης μπορεί να περάσει από διαδικασία διαμεσολάβησης. Ίσως, όμως, η πραγματική δύναμη των δεξιοτήτων διαμεσολάβησης εμφανίζεται όταν χρησιμοποιούνται ως μέσο πρόληψης και όχι μόνο θεραπείας σε οποιαδήποτε δυσαρμονία ή διαφωνία, είτε στο γραφείο, το σπίτι ή τον δρόμο.

Η διαμεσολάβηση επικεντρώνεται στη μετατόπιση της έμφασης από την ενοχοποίηση και τις θέσεις στις τρέχουσες ανάγκες και την επίλυση προβλημάτων με βάση το πραγματικό συμφέρον. Απαιτείται μια στρατηγική εστιασμένη προς το μέλλον και όχι μια συζήτηση που εστιάζει στο παρελθόν. Ακολουθεί ένα κλασικό σενάριο σύγκρουσης:

Δημιουργείται μια διαφωνία πάνω σε προϋπάρχουσα συμφωνία, προσπαθείτε να διαπραγματευτείτε, οι δικηγόροι μπαίνουν στο παιχνίδι, αλλά η διένεξη κινείται ανάμεσα στην απομόνωση της κάθε πλευράς και αγωγές. Ακόμα κι αν καταφέρετε να διευθετήσετε την υπόθεσητην ενάτη ώρα, δεν θα καταφέρετε να έχετε μια καλή μελλοντική σχέση με την άλλη πλευρά, ίσως χάσετε πελατεία, σίγουρα το χρόνο σας και ίσως την προσωπική σας συμβολή στην επιχείρηση ή την ομάδα σας.

Όταν παραπέμπονται συγκρούσεις για διαμεσολάβηση, οι Σύμβουλοι Πελατών του CEDR ακούν τα εξής από τα μέρη: «Δεν έπρεπε ποτέ να φτάσω σε αυτό το σημείο». Μόνο αν κάποιος εντός της επιχείρησης ή της ομάδας έχει τις δεξιότητες να κρατά μια αμερόληπτη στάση βοηθά τους εμπλεκόμενους να επικεντρωθούν στις τρέχουσες και τις μελλοντικές εμπορικές ανάγκες τους και να απομακρυνθούν από τις κατηγορίες και την εμμονή στο παρελθόν.

Όσοι έχουν εκπαιδευτεί να γίνουν διαμεσολαβητές, ανεξάρτητα από το επαγγελματικό τους υπόβαθρο ή τους τρέχοντες ρόλους, αναγνωρίζουν σχεδόν ομόφωνα τη δύναμη αυτών των δεξιοτήτων να αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και τη προσέγγισή τους στις συγκρούσεις.

Μετάφραση: Δήμητρα Μουρελάτου

Η περίπτωση μιας νέας προσέγγισης της Εμπορικής Διασυνοριακής Διαμεσολάβησης

του Gabor Farkas

Η διαμεσολάβηση είναι μια αποδεδειγμένη μέθοδος Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών. Κάποιοι μάλιστα θεωρούν ότι θα πρέπει να θεωρείται η αποκλειστική και πραγματική μέθοδος Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα του άρθρου.

Με την Οδηγία 2008/52/ΕΚ, η οποία τέθηκε σε ισχύ πριν από 6 χρόνια, η διαμεσολάβηση ισχύει και εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη της ΕΕ.

Στις περισσότερες χώρες, η Εμπορική Διαμεσολάβηση παραμένει μια εκούσια διαδικασία κατά την οποία τα μέρη μίας διαφοράς συμφωνούν να καταφύγουν στη διαμεσολάβηση, προκειμένου να επιλύσουν τη διαφορά τους. Ορισμένες χώρες έχουν εισάγει κίνητρα ή κυρώσεις για να εξασφαλίσουν τη χρήση της διαμεσολάβησης από τα μέρη πριν αυτά προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Μέχρι στιγμής, μόνο δύο χώρες, η Ιταλία και η Τσεχία (Σημ. Μετ. τώρα πλέον και η Ελλάδα με τον ν. 4512/2018), απαιτούν μια πρώτη συνεδρίαση διαμεσολάβησης πριν επιληφθούν τα δικαστήρια.

Έχει διαπιστωθεί εδώ και καιρό ότι επιτυγχάνονται θεαματικά αποτελέσματα μέσω της διαμεσολάβησης. Σε ορισμένες χώρες, μέχρι και το 90% των διαφορών που υπάγονται σε διαμεσολάβηση έχουν θετική έκβαση. Επιπλέον, ακόμη και ο χρόνος επίλυσης μιας διαφωνίας είναι υπέρ της διαμεσολάβησης. Όταν, κατά μέσον όρο, σε ορισμένες χώρες χρειάζονται τουλάχιστον 450 ημέρες για την επίλυση μιας διαφοράς μέσω δικαστικών διαδικασιών, με το ένα ή και τα δύο μέρη να είναι σπάνια πλήρως ικανοποιημένα, η επίλυση της διαφοράς μέσω της διαμεσολάβησης ολοκληρώνεται κατά μέσο όρο 45 ημέρες. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, η διαμεσολάβηση κερδίζει την ικανοποίηση και των δύο πλευρών, που αποφάσισαν μόνοι τους το περιεχόμενο της τελικής συμφωνίας επίλυσης της διαφοράς.

Ωστόσο, όταν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν είναι εγκατεστημένα στην ίδια χώρα, η διαδικασία πειθούς για συμμετοχή σε διαμεσολάβηση και σε δεύτερο επίπεδο η οργάνωση της, βρίσκονται στα όρια του εφικτού.

Οι έμπειροι διαμεσολαβητές καταγράφουν έναν αριθμό εμποδίων που πρέπει να υπερπηδηθεί προκειμένου να οργανωθεί μια διασυνοριακή διαμεσολάβηση. Καταρχάς, θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία ως προς την ίδια την έννοια της διαμεσολάβησης, καθώς και την διαδικασία, η οποία ποικίλλει αρκετά από τη μια χώρα στην άλλη. Άλλα εμπόδια αφορούν δικαιοδοτικά και γλωσσικά ζητήματα. Επιπλέον, ένα ακόμη ερώτημα περιπλέκει την κατάσταση και αυτό είναι η επιλογή του ίδιου του διαμεσολαβητή.

Είναι δύσκολο να συμφωνήσουν τα μέρη για την επιλογή ενός ατόμου, ως διαμεσολαβητή. Αυτό συμβαίνει ειδικά, όταν οι ενδιαφερόμενοι προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο και όταν χρησιμοποιούν γλώσσα που δεν θα χρησιμοποιούσαν για τη διαπραγμάτευση ευαίσθητων ζητημάτων. Τα ανωτέρω επιβαρύνονται από ασυντόνιστες διεθνείς νομοθεσίες και κανονισμούς. Η εξαίρετη μελέτη που εκδόθηκε το 2014 από τους Manon και Fred Schonewille με τίτλο «Το Ποικίλο Τοπίο της Διαμεσολάβησης» δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα της τρέχουσας κατάστασης των κανονισμών και των πρακτικών διαμεσολάβησης στην Ευρώπη και τον κόσμο.

Η ειρηνευτική διαδικασία διαμεσολάβησης ανάμεσα στα Κράτη αναγνωρίζει και σέβεται ζητήματα πολιτισμικής ευαισθησίας της κάθε πλευράς. Αντίθετα η εμπορική διαμεσολάβηση δεν έχει τέτοιες ευαισθησίες. Ή σε περίπτωση που υφίστανται τέτοιες ευαισθησίες, η επιλογή ενός μόνο διαμεσολαβητή δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς αυτή την ανησυχία.

Όλοι οι διαμεσολαβητές, με τους οποίους έχουμε έρθει σε επικοινωνία, παραδέχονται τη σημασία της αναγνώρισης των ατομικών διαφορών της κάθε πλευράς. Αυτό είναι το κλειδί για την επιτυχία οποιασδήποτε διαμεσολάβησης, κάτι που είναι κατανοητό από όλους τους διαμεσολαβητές. Σε υποθέσεις που τα συμβαλλόμενα μέρη προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά, οικονομικά και πολιτικά περιβάλλοντα, τέτοιου είδους διαφορές πρέπει να προσεγγίζονται με ακόμη μεγαλύτερο σεβασμό και ιδιαίτερη προσοχή στις διαφορετικές πραγματικότητες.

Στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, η συνδιαμεσολάβηση εφαρμόζεται εδώ και αρκετό καιρό, συχνά με επιτυχία. Η Διακήρυξη του Βρότσλαβ σχετικά με τη Διαμεσολάβηση Διαφορών μεταξύ Ατόμων Διαφορετικών Εθνικοτήτων, που υπογράφηκε από Πολωνούς και Γερμανούς διαμεσολαβητές το 2007, επισημαίνει : «Οι διαμεσολαβητές πρέπει να έχουν την ίδια εθνική καταγωγή με κάθε μέρος στη διαμεσολάβηση. Για παράδειγμα, σε περίπτωση απαγωγής μεταξύ Γερμανίας-Πολωνίας, θα πρέπει να υπάρχει ένας διαμεσολαβητής από την Πολωνία και ένας από τη Γερμανία. Με αυτόν τον τρόπο, οι διαμεσολαβητές αντικατοπτρίζουν το διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο των γονέων».

Στην περίπτωση της οικογενειακής διαμεσολάβησης, αυτό έχει δικαιολογημένα μεγάλη σημασία, δεδομένου ότι τα παιδιά, συχνά η διαμεσολάβηση αφορά απαγωγή παιδιών, βρίσκονται στο επίκεντρο της διαφοράς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα συναισθήματα είναι έντονα και οι διαμεσολαβητές πρέπει να σιγουρευτούν, ότι ο πόνος και η αγωνία των μερών μπορούν να εκφραστούν στη γλώσσα που τους είναι πιο οικεία. Οι διαμεσολαβητές πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσουν επαφή με τα αντιτιθέμενα μέρη και να θέσουν την οπτική των μερών σε ένα πολιτισμικό πλαίσιο. Για τα μέρη, είναι απαραίτητη η ανάγκη να ακουστούν από κάποιον με τον οποίο μπορούν να συσχετιστούν και ο οποίος μπορεί να συσχετιστεί μαζί τους, χρησιμοποιώντας την οικεία μητρική τους γλώσσα. Η εμπειρία έχει δείξει, ότι αυτή η προσέγγιση έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να φέρει γρήγορα μία θετική έκβαση σε μια δραματική κατάσταση.

Στις διακρατικές εμπορικές και αστικές συγκρούσεις, τα συναισθήματα που εμπλέκονται δεν είναι παρεμφερή και η παραδοσιακή προσέγγιση της διαμεσολάβησης με τον ορισμό ενός μόνο διαμεσολαβητή συνήθως θεωρείται κατάλληλη. Ως εκ τούτου, η συνδιαμεσολάβηση σπάνια χρησιμοποιείται. Ενδεχομένως ο λόγος είναι ότι, στην περίπτωση των εμπορικών διαφορών, θεωρείται ότι πρέπει να χρησιμοποιείται μία κοινή γλώσσα από όλους, η λεγόμενη γλώσσα εργασίας.

Οι διαμεσολαβητές γνωρίζουν, ότι η επιχειρηματική ή οικονομική πλευρά μιας εμπορικής διαφοράς είναι συχνά δευτερεύουσα σε σχέση με όσα πραγματικά προβληματίζουν και ανησυχούν τα μέρη. Οι διαμεσολαβητές εκπαιδεύονται για να μπορούν να πείθουν τα μέρη να συζητήσουν τα ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο τη διαφοράς. Εάν δεν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η ποιότητα οποιασδήποτε συμφωνίας μπορεί να είναι επιφανειακή και στο μεγαλύτερο ποσοστό αβέβαιη η τήρησή της.

Προσωπικά, ως διαμεσολαβητής που θέλει να θέτει τον πήχη ακόμα πιο ψηλά, πιστεύω ότι εξ αρχής η διαμεσολάβηση θα πρέπει να θέτει πιο φιλόδοξους στόχους από την απλή επίλυση μιας διαφοράς. Θα πρέπει να στοχεύει να δώσει στα μέρη την ευκαιρία να αποκαταστήσουν την επικοινωνία μέσα σε ένα κλίμα αλληλοσεβασμού, όπου θα υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερη αλληλοκατανόηση. Έτσι επέρχεται η απαραίτητη ηρεμία και ανανεώνεται η σχέση που αποτελεί γόνιμο έδαφος για νέες ευκαιρίες.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι Ευρωπαίοι διαμεσολαβητές με τους οποίους ήρθαμε σε επικοινωνία συμφωνούν ότι η συνδιαμεσολάβηση θα ήταν επωφελής.

Η συνδιαμεσολάβηση, παρόλο που φαίνεται να είναι η ιδανική λύση, έχει όμως τις δικές της δυσκολίες.

Εάν δεχτούμε ,ότι τα μέρη μιας διασυνοριακής διαφοράς μπορούν να επιλέξουν έκαστος έναν διαμεσολαβητή κοντύτερα στη δική τους πολιτισμική και γλωσσική πραγματικότητα, τότε ενδεχόμενα να καταλήξουμε σε συνδιαμεσολαβητές με εντελώς διαφορετικό υπόβαθρο, συνηθισμένους σε διαφορετικές μεθοδολογίες που θα εφαρμόζουν διαφορετικούς κανόνες διαμεσολάβησης. Η επιλογή προσέγγισης μπορεί να αποτελέσει μια διαφορά από μόνη της και μπορεί να περιπλέξει την όλη διαδικασία. Επιπλέον, τα μέρη ενδεχόμενα να δουν τον ορισθέντα από αυτούς διαμεσολαβητή ως κάποιον που θα τους τους υποστηρίξει σε περίπτωση που η διαμεσολάβηση καθυστερήσει λόγω συζήτησης ενός συγκεκριμένου ζητήματος.

Προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία η συνδιαμεσολάβηση, τα μέρη και οι διαμεσολαβητές πρέπει να μπορούν να συνεργαστούν έχοντας θέσει σαφή όρια, κανόνες και αρχές πριν ξεκινήσει η διαδικασία της διαμεσολάβησης. Δεν είναι απαραίτητες οι προκαταρκτικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τους κανόνες της διαπραγμάτευσης. Μια βασική αρχή με την οποία όλοι πρέπει να συμφωνήσουν είναι ότι οι διαμεσολαβητές δεν είναι διαμεσολαβητές των μερών, είναι συνδιαμεσολαβητές της διαφοράς. Επιπλέον οι διεθνείς διαμεσολαβητές είναι εξοικειωμένοι με προκαθορισμένους κανόνες και μεθοδολογία, έτσι ώστε να απλοποιείται η οργάνωση μιας διασυνοριακής διαμεσολάβησης σε μεγάλο βαθμό. Οι προσεκτικά επιλεγμένοι διαμεσολαβητές εγγυώνται, εφόσον είναι ανάγκη, την εγκυρότητα της διαδικασίας στις αντίστοιχες δικαιοδοσίες των κρατών των μερών.

Πριν από μερικές εβδομάδες, ξεκίνησε την δράση της μια νέα ΜΚΟ εν ονόματι Active Mediation, www.activemediation.org. Έχει συντάξει ένα σύνολο κανόνων και κανονισμών διαμεσολάβησης. Αυτοί είναι οι κανόνες βάσει των οποίων οι διεθνείς διαμεσολαβητές μπορούν να συνεργαστούν προκειμένου να συμμετάσχουν σε διασυνοριακές εμπορικές και πολιτικές συνεδρίες διαμεσολάβησης που αναγνωρίζονται σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη.

Αυτή η ΜΚΟ εδρεύει στη Γενεύη και αποκτά γρήγορα αναγνώριση και δυναμική. Η ΜΚΟ αποτελεί μία ομάδα προβληματισμού για ιδέες που απευθύνονται σε έμπειρους Διαμεσολαβητές από ολόκληρη την Ευρώπη. Καλούνται να συμμετάσχουν στην ΜΚΟ για να συμβάλουν στη βελτίωση της διασυνοριακής διαμεσολάβησης. Μπορούν να συμβάλλουν προτείνοντας προσθήκες, αλλαγές ή διατάξεις στο συντεταγμένο σύνολο κανόνων και κανονισμών. Οι ολοκληρωμένοι κανόνες θα υιοθετηθούν κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση των ΜΚΟ μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2018. Σύντομα, η διασυνοριακή διαμεσολάβηση σύμφωνα με αυτούς τους νέους κανόνες θα γίνει πραγματικότητα είτε υπό την αιγίδα της Active Mediation είτε άλλων Κέντρων.

Η Active Mediation προσφέρει μια νέα προσέγγιση στη διεθνική διαμεσολάβηση, παρέχοντας στους Ευρωπαίους διαμεσολαβητές τη δυνατότητα να καθορίζουν από κοινού τους κανόνες και τους κανονισμούς που θα παράσχουν ένα σαφές πλαίσιο για διασυνοριακές περιπτώσεις συνδιαμεσολάβησης. Η Active Mediation φιλοδοξεί επίσης να αποτελέσει πλατφόρμα ιδεών που θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών που θα επιτρέπουν καλύτερες συντονισμένες προσπάθειες ευρωπαϊκής, διακρατικής, εμπορικής και αστικής διαμεσολάβησης.

Σε έναν κόσμο όπου το διεθνές εμπόριο και οι πολιτισμικές ανταλλαγές εξελίσσονται συνεχώς, οι διαφορές είναι αναπόφευκτες. Η επίλυση αυτών των διακρατικών διαφορών μέσω δικαστικών διαδικασιών είναι οδυνηρά χρονοβόρα, δαπανηρή και παράγει κατά κύριο λόγο αβέβαια και μη ικανοποιητικά αποτελέσματα. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάγκη για αποτελεσματική διαμεσολάβηση συνεχίζει να αυξάνεται. Εάν θέλουμε να βοηθήσουμε τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να έχουμε επίγνωση των αναγκών τους. Η συνδιαμεσολάβηση από Ευρωπαίους διαμεσολαβητές, οι οποίοι συνεργάζονται μεταξύ τους σύμφωνα με διεθνείς κανόνες και κανονισμούς που οι ίδιοι συνέβαλλαν στον καθορισμό τους, είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην Active Mediation για να υποστηρίξετε αυτή την πρωτοβουλία συμβάλλοντας με την εμπειρία και την προοπτική σας.

Μετάφραση: Δήμητρα Μουρελάτου

Η Διαμεσολάβηση για την επίλυση διαφορών γίνεται υποχρεωτική

Όπως είναι γνωστό, χρηματική ποινή, που μπορεί να κυμαίνεται από 120 ευρώ μέχρι 300 ευρώ αλλά και επιπλέον χρηματική ποινή μέχρι ποσοστού 0,2% επί του αντικειμένου της διαφοράς μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τον ν. 4512/2018, από το δικαστήριο στη περίπτωση που διάδικος δεν προσήλθε στη διαδικασία της διαμεσολάβησης.


Πράγματι με τον ν. 4512/2018 (άρθρα 182 επ.) έχει γίνει υποχρεωτική η διαμεσολάβηση, επί ποινή απαραδέκτου, στις παρακάτω διαφορές:


α) Οι διαφορές ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων από τη σχέση οροφοκτησίας, οι διαφορές από τη λειτουργία απλής και σύνθετης κάθετης ιδιοκτησίας, οι διαφορές αφενός ανάμεσα στους διαχειριστές ιδιοκτησίας κατ' ορόφους και κάθετης ιδιοκτησίας και αφετέρου στους ιδιοκτήτες ορόφων, διαμερισμάτων και κάθετων ιδιοκτησιών, καθώς επίσης και διαφορές που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο των άρθρων 1003 έως 1031 του ΑΚ.


β) Οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζημίωσης οποιασδήποτε μορφής για ζημίες από αυτοκίνητο, ανάμεσα στους δικαιούχους ή τους διαδόχους τους και εκείνους που έχουν υποχρέωση για αποζημίωση ή τους διαδόχους τους, όπως και απαιτήσεις από σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου, ανάμεσα στις ασφαλιστικές εταιρείες και τους ασφαλισμένους ή τους διαδόχους τους, εκτός αν από το ζημιογόνο συμβάν επήλθε θάνατος ή σωματική βλάβη.


γ) Οι διαφορές από αμοιβές του άρθρου 622Α του ΚΠολΔ


δ) Οι οικογενειακές διαφορές


ε) Οι διαφορές που αφορούν σε απαιτήσεις αποζημίωσης ασθενών ή των οικείων τους σε βάρος ιατρών, οι οποίες ανακύπτουν κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των τελευταίων


στ) Οι διαφορές που δημιουργούνται από την προσβολή εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικών σχεδίων ή υποδειγμάτων


ζ) Οι διαφορές από χρηματιστηριακές συμβάσεις


Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας που έχει συστήσει ο Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ, πρωτοπόρο στο θέμα αυτό αφού λειτουργεί από το 2006, είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για πληροφορίες.

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε τη δημοσίευση του νέου ν. 4512/2018

Νέοι διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές

Επισυνάπτονται στο παρόν η απο 29-1-2018 με αριθμό πρωτοκόλλου 1675 οικ. και η από 9-1-2018 με αριθμό πρωτοκόλλου 90115/17 οικ. αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Σταύρου Ν. Κοντονή με θέμα "Διαπίστευση Διαμεσολαβητών"

 

 

 

Ναι στη διαπραγμάτευση, αλλά πώς; Το παράδειγμα της διαπραγμάτευσης στις διασυνοριακές διαφορές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

του Martin Hausser

Μία διαπραγμάτευση μπορεί να διεξαχθεί τόσο κατά τρόπο ενστικτώδη, όσο και κατά τρόπο «εμπεριστατωμένο - δομημένο», προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες επίτευξης ενός ακόμη πιο ικανοποιητικού αποτελέσματος για τα δύο μέρη. Το παρακάτω άρθρο δίνει μία εικόνα σχετικά με τα οφέλη της δομημένης διαπραγμάτευσης στις παραπάνω διαφορές.

Τις διασυνοριακές διαφορές, κυρίως στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας, οι επιχειρήσεις προσπαθούν ως επί τω πλείστον να τις επιλύσουν οι ίδιες, προτού καταφύγουν στα κρατικά ή τα διαιτητικά δικαστήρια, λόγω της ιδιαιτερότητας του ζητήματος, που είναι εκ φύσεως φορτισμένο κατά τέτοιο τρόπο που δεν χαρακτηρίζει απαραίτητα άλλους κλάδους του δικαίου, και της φήμης για μία πιθανή κακή δικαστική απόφαση. Η διαπραγμάτευση αποτελεί, σήμερα, το κύριο μέσο διευθέτησης εμπορικών διαφορών. Ένας πρώτος λόγος έγκειται στην οικονομία χρόνου και χρήματος σε σχέση με την προσφυγή στα εθνικά, αλλοδαπά ή διαιτητικά δικαστήρια. Ένας δεύτερος λόγος έγκειται στην εν εξελίξει πολιτισμική αλλαγή, η οποία συνδέεται με την επιτάχυνση των καινοτομιών, τη χρήση του Διαδικτύου και την τεράστια αύξηση των διασυνοριακών εμπορικών συναλλαγών. Πράγμα που συνεπάγεται τη μείωση της επιρροής των παραδοσιακών ιεραρχικών δομών της κοινωνίας, στις οποίες ανήκει και ο ειρηνοποιός ρόλος του Κράτους, ως οργάνου λήψης αποφάσεων γνωστού για τον αυταρχικό τρόπο επίλυσης των διαφορών. Η καθετοποιημένη κοινωνία (στην οποία η τάξη επιβάλλεται) εξελίσσεται σε οριζοντιοποιημένη, φαινόμενο που ονομάζεται επίσης «η επανάσταση της διαπραγμάτευσης» (negotiation revolution). Εν τέλει, ένας τρίτος λόγος φαίνεται να σχετίζεται άμεσα με την πνευματική ιδιοκτησία, όπου πρωταρχική σημασία έχει η φήμη και όπου οι οικονομικοί φορείς είναι γενικά «καταδικασμένοι» να εξελίσσονται στην ίδια ανταγωνιστική αγορά. Ωστόσο, σπανίζουν οι επιχειρήσεις οι οποίες συμβουλεύονται δικηγόρους με σκοπό να χτίσουν στρατηγική διαπραγμάτευσης, όπως επίσης σπανίζουν και οι δικηγόροι που προσφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε θέματα διαπραγμάτευσης.

Άπαξ και οι επιχειρήσεις προσφύγουν στην διαπραγμάτευση, με ή χωρίς δικηγόρο, προκύπτει το εξής ερώτημα: πώς θα διαπραγματευτούν; Ανέκαθεν, η διαπραγμάτευση διαφοροποιούταν ελάχιστααπό τη δικαστική διαμάχη: στην περίπτωση της κλασικής διαπραγμάτευσης, το κάθε μέρος υποστηρίζει τη νομική θέση στην οποία θα στηριχθεί κατά την ένδικη διαδικασία, και διατυπώνει τον ισχυρισμό του, το αίτημά του όπως θα έκανε ενώπιον του δικαστή. Μία επιχείρηση σε διαπραγμάτευση, προκειμένου να «πείσει» το άλλο μέρος σχετικά με τη «βασιμότητα» της επιχειρηματολογίας της, δεν διστάζει να ασκήσει πίεση στο άλλο μέρος, στηριζόμενη σε κάτι που μπορεί στην ουσία να θεωρηθεί «ψεύτικη δύναμη», όπως η οικονομική της ισχύς, ή η τρέχουσα θέση της στην αγορά. Τα μέρη ενδέχεται επίσης να καταφύγουν σε ψυχολογικά τεχνάσματα για να επιβάλουν τη θέση τους. Αυτή η μορφή "παζαρέματος" είναι συχνά αντιπαραγωγική, αφού συνήθως προκαλεί όξυνση της διαμάχης, και συχνά οδηγεί σε αδιέξοδο, λόγω οχύρωσης των μερών πίσω από θέσεις από τις οποίες δεν έχουν σκοπό να υποχωρήσουν με την προσοχή τους στραμμένη στην επόμενη φάση που θα είναι τα δικαστήρια. Μπορεί, επίσης, να προκαλέσει κλιμάκωση της έντασης στις προσωπικές σχέσεις μεταξύ των εκπροσώπων των μερών. Αν βρεθεί λύση, η συγκεκριμένη μορφή διαπραγμάτευσης καταλήγει, το πολύ, σε μία συμφωνία με τη μορφή "συμβιβαστικού διακανονισμού", του οποίου το κύριο χαρακτηριστικό είναι, ακριβώς, ότι κάθε μέρος υποχωρεί από τη θέση του, σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Αστικός Κώδικας και η νομολογία. Ωστόσο, οι έρευνες που έγιναν πάνω στη διαπραγμάτευση έδειξαν ότι τέτοιοι συμβιβασμοί μετά από πίεση, ψυχολογικά τεχνάσματα, ή μετά από «ίση μοιρασιά», συχνά δεν είναι οι πιο ικανοποιητικοί ("suboptimals"), και ότι φαίνεται πως η προσέγγιση μέσω ενός διαφορετικού τρόπου διαπραγμάτευσης που να αποβλέπει στο συμφέρον και των δύο μερών θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία πολύ καλύτερη τελική λύση. Έτσι Ενώ η διαπραγμάτευση με βάση τις θέσεις της κάθε πλευράς δεν προσφέρει συνήθως ικανοποιητικά αποτελέσματα, , η προσέγγιση μέσω μιας δομημένης στρατηγικής διαπραγμάτευσης στοχεύει στη μέγιστη ικανοποίηση των συμφερόντων των δύο μερών και επιτρέπει, όχι μόνο τη διευθέτηση της διαφοράς, αλλά επίσης στη δημιουργία αξίας.

Οι έρευνες που διεξήχθησαν κατά τη δεκαετία του 1970 στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ επέτρεψαν τον εντοπισμό των θεμελιωδών επιστημονικών αρχών της δομημένης διαπραγμάτευσης. Το έργο των Roger Fisher και William Ury «Πετυχαίνω τη συμφωνία (Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In)», που δημοσιεύτηκε το 1981, αποτελεί σημαντική εξέλιξη στον τομέα της διαπραγμάτευσης. Έκτοτε, οι έρευνες συνεχίστηκαν και εμπλουτίστηκαν κυρίως με γνώσεις ψυχολογίας σχετικά με την ανθρώπινη συμπεριφορά κατά τη διαμάχη. Μπορεί να έχουν περάσει 35 χρόνια από την έκδοση του εν λόγω βιβλίου, αλλά τα διδάγματά του έχουν ελάχιστα ενσωματωθεί στα εργαλεία διαπραγμάτευσης των επιχειρηματιών και των δικηγόρων.

Το βασικό δίδαγμα όσων απορρέουν από την έρευνα του Χάρβαρντ συνίσταται σε τέσσερις αρχές διαπραγμάτευσης που υλοποιούνται μέσωεπικοινωνιακών τεχνικών κατά τη διαπραγμάτευση: (α) διαχωρισμός προσώπου και προβλήματος, (β) διαχωρισμός θέσεων και συμφερόντων, (γ) αναζήτηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων πιθανών λύσεων, και (δ) η λήψη απόφασης βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Είναι απαραίτητη η προσπάθεια σύμπτωσης των συμφερόντων των μερών με βάση την πραγματική ισχύ που προκύπτει από τον υπολογισμό της δυνατότητας αναδίπλωσης του κάθε μέρους σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας · στα αγγλικά BATNA (Best Alternative to Negotiated Agreement - Καλύτερη Εναλλακτική σε Συμφωνία Διαπραγμάτευσης) ή στα γαλλικά MESORE (Meilleure Solution de Rechange - Καλύτερη Εναλλακτική Λύση). Στις περιπτώσεις των δύσκολων διαπραγματεύσεων, ιδίως στις συναισθηματικά φορτισμένες και/ή που απαιτούν διερεύνηση της δυνατότητας αναδίπλωσης των μερών σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, η επέμβαση ενός τρίτου ουδέτερου, ανεξάρτητου και αμερόληπτου μέρους, όπως ο διαμεσολαβητής, επιτρέπει στα μέρη και τους δικηγόρους τους να επικεντρωθούν πλήρως στην ουσία της διαμάχης, χωρίς να ανησυχούν, όπως συμβαίνει στην άμεση διαπραγμάτευση, για την εξέλιξη της διαδικασίας. Οι αρχές της δομημένης διαπραγμάτευσης αποτελούν, σήμερα, στον δυτικό κόσμο τη βάση για κάθε εμπορική διαμεσολάβηση.

Η έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας περιλαμβάνει τις κατηγορίες των αποκλειστικών δικαιωμάτων, που χορηγούνται για την εκμετάλλευση των πνευματικών δημιουργιών -και καλύπτουν αφενός τη λογοτεχνική και καλλιτεχνική ιδιοκτησία και αφετέρου τη βιομηχανική ιδιοκτησία. Στο επίκεντρο σχεδόν όλων αυτών των ζητημάτων βρίσκονται οι πνευματικές δημιουργίες, η εμπορική εκμετάλλευσή τους και οι δημιουργοί. Έτσι, τ προστατεύεται από το δικαίωμα του δημιουργού μια δημιουργία εφόσον φέρει την προσωπική σφραγίδα του εμπνευστή της, πράγμα που την καταστεί αυθεντική. Κάθε δημιουργία καλλιτεχνικής ή τεχνικής φύσης - ακόμη και η περίπτωση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας- έχει στο επίκεντρό της την προσωπικότητα του δημιουργού. Είναι αναπόφευκτο, λοιπόν, μία διαμάχη που αφορά την εν λόγω δημιουργία να ταυτίζεται με αυτήν την προσωπικότητα. Ο προσωποπαγής χαρακτήρας είναι παρών σε διαμάχες πνευματικής ιδιοκτησίας και σε κάθε διαπραγμάτευση τέτοιου είδους. Οι αρχές της δομημμένης διαπραγμάτευσης επιτρέπουν στα μέρη να διατυπώσουν τις ενστάσεις τους ως προς το άλλο μέρος, να αναφερθούν στην οδύνη που έχουν υποστεί και να εκφράσουν τις αξιώσεις τους, χωρίς κλιμάκωση νέων συγκρούσεων και χωρίς παρακώλυση των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με την ψυχολογία, η καλοπροαίρετη ακρόαση, η κατανόηση που δείχνει το άλλο μέρος, η αμοιβαία αναγνώριση και η εμπειρία της «συμφωνίας μέσα στη διαφωνία» κατευνάζουν αμέσως την ένταση και συμβάλλουν στην αλλαγή της οπτικής του κάθε μέρους ανοίγοντας τον δρόμο στην εύρεση λύσεων που να ανταποκρίνονται καλύτερα στα συμφέροντά τους.

Η αρχή του «διαχωρισμού προσώπων και προβλήματος» της δομημένης διαπραγμάτευσης και η ικανότητα της αποδοχής και της διαχείρισης των συναισθημάτων των αντίπαλων μερών είναι απαραίτητες στον τομέα της δημιουργίας, ώστε να επιτυγχάνεται φιλικός διακανονισμός. Αυτό μπορεί να απαιτεί χρόνο και ίσως θεωρηθεί δύσκολο για τις επιχειρήσεις που διαπραγματεύονται χωρίς τρίτο, ουδέτερο μέρος, εκπροσωπούμενοι μόνο από τους δικηγόρους τους. Ιδίως στις διασυνοριακές σχέσεις, η αποδοχή και η διαχείριση των συναισθημάτων του άλλου μέρους μπορεί να είναι δύσκολες λόγω της διαπολιτισμικότητας, η οποία πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη αρχή σύμφωνα με την προσέγγιση του Χάρβαρντ, σχετικά με τον διαχωρισμό θέσεων από τα συμφέρεντα, πρέπει να τονίσουμε ότι κάτι τέτοιο είναι δύσκολο για τις επιχειρήσεις σε διαμάχη επί ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Πράγματι, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τους παρέχουν, εκ φύσεως, αποκλειστικά δικαιώματα και οδηγούν στη διατύπωση ενός ισχυρισμού βασισμένου σε νομικές θέσεις. Ωστόσο, εφόσον στο επίκεντρο βρίσκονται τα συμφέροντα των οικονομικών φορέων του κόσμου της δημιουργίας οι οποίοι εξελίσσονται στην ίδια αγορά και μπορεί να είναι ανταγωνιστικοί, γεννιέται συχνά η ανάγκη επίλυσης της διαμάχης μέσω διαπραγματεύσεων, ακόμη και σε περίπτωση απομίμησης.

Στη συνέχεια, αναφορικά με την τρίτη αρχή της προσέγγισης του Χάρβαρντ, το ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας βρίσκει άμεση σύνδεση με τη δημιουργικότητα και τη διατύπωση πολλών πιθανών επιλογών που ενδεχομένως να μπορέσουν να επιτρέψουν τη φιλική επίλυση της διαμάχης, προτού αποφασιστεί εν τέλει, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, η λύση που ανταποκρίνεται καλύτερα στα εκπεφρασμένα συμφέροντα των αντίπαλων μερών.

Πράγματι, η εμπειρία έχει δείξει πως τα μέρη σκέφτονται λύσεις που η δικαιοσύνη δεν θα μπορούσε εν προκειμένω να παράσχει. Έτσι, για παράδειγμα, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση, μπόρεσε να επιτευχθεί: (α) ανάληψη από ένα μέρος των δαπανών υπερασπίσεως του διπλώματος ευρεσιτεχνίας του άλλου μέρους, (β) παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης ενός προϊόντος φερόμενου ως προϊόντος απομίμησης, (γ) αποδοχή λήξης της άδειας εκμετάλλευσης, με παράλληλη εξασφάλιση της παραγωγής προϊόντων στον νέο κάτοχο άδειας χρήσης, (δ) παραχώρηση στο άλλο μέρος ενός σήματος που φέρεται να αποτελεί απομίμηση ή η δημιουργία μίας κοινοπραξίας για την εκμετάλλευσή του, (ε) οργάνωση συνύπαρξης σημάτων, για την κοινή συνεννόηση σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο και την προβολή διαφημίσεων για ανταγωνιστικά προϊόντα που εκτιμώνται πως εξαπατούν το κοινό, (στ) συνεργασία για την τύχη των προϊόντων που κρίνονται ως απομιμήσεις, εισάγοντας μία κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με αυτά του άλλου μέρους, (ζ) οργάνωση της εκμετάλλευσης από έναν συνθέτη ενός μουσικού καταλόγου, κλπ.

Εν κατακλείδι, σε περίπτωση διαμάχης, ιδίως στον τομέα της διασυνοριακής πνευματικής ιδιοκτησίας, τα συμφέροντα των μερών είναι συχνά συμβιβάσιμα εν όψει ενός φιλικού διακανονισμού, ο οποίος δημιουργεί αξίες, παρά το γεγονός ότι οι νομικές τους θέσεις είναι εξ ορισμού ασυμβίβαστες και μπορούν , στην καλύτερη περίπτωση, να οδηγήσουν σε ένα συμβιβαστικό διακανονισμό, μόνο όταν κάθε μέρος θα έχει τουλάχιστον εν μέρει υποχωρήσει στη θέση του.

Τα Χαρακτηριστικά ενός Διαμεσολαβητή

του Sam Imperati

Η διαμεσολάβηση είναι και επιστήμη και τέχνη. Παρόλο που πολλές δεξιότητες της διαμεσολάβησης μπορούν να διδαχθούν, η ανάπτυξη ενός επιδέξιου διαμεσολαβητή απαιτεί εμπειρία στη διαχείριση ατόμων υπό όλες τις συνθήκες. Αν και υπάρχουν πολλά απροσδιόριστα στοιχεία στον ορισμό ενός «καλού» διαμεσολαβητή, αυτά που θεωρούνται ιδιαίτερης σημασίας είναι ορισμένα στοιχεία του χαρακτήρα του.

Εγρήγορση

Ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι σε εγρήγορση για διάφορα ζητήματα κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Πρέπει να επικεντρώνεται στην πληροφορία που παρέχεται από την πηγή και να αξιολογεί πάντα την πληροφορία για την αξία της και την εγκυρότητά της. Ταυτόχρονα, πρέπει να έχει επίγνωση όχι μόνο για όσα λέει η κάθε πλευρά αλλά και για τον τρόπο που τα εκφέρει και τη γλώσσα του σώματος ώστε να αξιολογεί την αληθοφάνειά τους, τον βαθμό συνεργασίας των μερών και την διάθεσή τους. Είναι αναγκαίο να καταλαβαίνει πότε να αφήσει ήσυχο το μέρος και πότε να το πιέσει περισσότερο. Επιπλέον, ο διαμεσολαβητής πρέπει να ελέγχει συνεχώς το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, ώστε να εξασφαλίσει και τη δική του ασφάλεια αλλά και την ασφάλεια των μερών.

Υπομονή και Διακριτικότητα

Ο Διαμεσολαβητής πρέπει να έχει υπομονή και διακριτικότητα στη δημιουργία και διατήρηση σχέσεων μεταξύ του ίδιου και του μέρους, ενισχύοντας έτσι την επιτυχία της διαδικασίας.
Αν δείξει ανυπομονησία μπορεί:
• Να ενθαρρύνει τη δύσκολη πλευρά να πιστεύει ότι αν ο διαμεσολαβητής συνεχίσει να παραμένει αδιάφορος η διαδικασία θα λήξει χωρίς αποτέλεσμα.
• Να απωλέσει το σεβασμό των μερών προς το πρόσωπό του, μειώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών του.

Αξιοπιστία

Ο Διαμεσολαβητής πρέπει να παρέχει ένα σαφές, ακριβές και επαγγελματικό προϊόν και μια ακριβή αξιολόγηση των δυνατοτήτων του. Πρέπει να είναι σε θέση να διατυπώνει με σαφήνεια περίπλοκες καταστάσεις και έννοιες. Ο Διαμεσολαβητής πρέπει επίσης να είναι αξιόπιστος. Πρέπει να δείξει ότι είναι πιστός και συνεπής, να τηρεί τις υποσχέσεις του καθώς και να μην υπόσχεται κάτι που δεν μπορεί να κάνει.

Αντικειμενικότητα και αυτοέλεγχος

Ο Διαμεσολαβητής πρέπει επίσης να είναι απολύτως αντικειμενικός στην αξιολόγηση των πληροφοριών που του παρέχονται. Ο διαμεσολαβητής πρέπει να διατηρεί μια αντικειμενική και ήρεμη στάση, ανεξάρτητα από τις συναισθηματικές καταστάσεις που μπορεί στην πραγματικότητα να βιώνει κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. Αν δεν είναι αντικειμενικός, μπορεί να στρεβλώνει ασυνείδητα όσες πληροφορίες λαμβάνει. Είναι πιθανό επίσης να μην μπορεί να διαφοροποιεί αποτελεσματικά τις τεχνικές αμφισβήτησης και προσέγγισης. Πρέπει να έχει εξαιρετικό αυτοέλεγχο, ώστε να μην επιδεικνύει θυμό, εκνευρισμό, συμπάθεια προς κάποιο μέρος ή κόπωση, η οποία μπορεί να τον κάνει να χάσει την πρωτοβουλία κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων, αλλά συγχρόνως πρέπει να είναι ικανός να προσποιείται τα συναισθήματα αυτά όπου είναι απαραίτητο. Δεν πρέπει να δεσμεύεται συναισθηματικά με τα μέρη.

Προσαρμοστικότητα

Ο Διαμεσολαβητής πρέπει να προσαρμόζεται στις πολλές και ποικίλες προσωπικότητες που θα συναντήσει. Επίσης, πρέπει να προσαρμόζεται σε κάθε τόπο, χώρο και ρυθμό εργασίας. Θα πρέπει να προσπαθήσει να φανταστεί τον εαυτό του στη θέση του μέρους. Η προσαρμοστικότητα που θα πρέπει να τον διακρίνει, θα του επιτρέπει την ομαλή εναλλαγή των τεχνικών ερωτήσεων και προσέγγισης ανάλογα με το περιβάλλον εργασίας και την προσωπικότητα της κάθε πλευράς.

Επιμονή

Το πείσμα για την εκπλήρωση του σκοπού μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ ενός Διαμεσολαβητή που είναι απλά καλός και ενός άλλου καλύτερου. Ένας Διαμεσολαβητής που αποθαρρύνεται εύκολα από τις αντιρρήσεις του μέρους, από την έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των μερών ή από άλλες δυσκολίες, δεν θα ασχοληθεί δυναμικά με την υπόθεση, ώστε να καταλήξει σε ένα επιτυχές αποτέλεσμα ούτε θα αξιοποιήσει κάθε άλλο στοιχείο που θα του παρέχει πολύτιμες πληροφορίες.

Εμφάνιση και Φυσιογνωμία

Η προσωπική εμφάνιση του Διαμεσολαβητή μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη διαδικασία και τη στάση του μέρους προς τον Διαμεσολαβητή. Συνήθως μία σωστή και επαγγελματική εμφάνιση επηρεάζει θετικά το μέρος. Εάν ο Διαμεσολαβητής φαίνεται να είναι δίκαιος, δυναμικός και αποτελεσματικός, το μέρος μπορεί να φανεί πιο συνεργάσιμο και δεκτικό στις ερωτήσεις που θα του τίθενται.

Πρωτοβουλία

Ο διαμεσολαβητής πρέπει να παίρνει πάντα πρωτοβουλίες. Οι τελευταίες είναι τόσο σημαντικές για την επιτυχή διεκπεραίωση των ερωτήσεων όσο σημαντική θεωρείται επίθεση για την επιτυχία των πολεμικών επιχειρήσεων. Ο Διαμεσολαβητής πρέπει να παίρνει πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια όλων των ερωτήσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κυριαρχεί σωματικά το μέρος, αλλά ότι πρέπει να γνωρίζει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του κάθε μέρους και να κατευθύνει τις ερωτήσεις προς την ικανοποίησή τους.

Μετάφραση: Αναστασία Στούκου

Το μεγαλύτερο δωμάτιο

του Michael Jacobs

Η Heather ήταν ανένδοτη. Σε τελική ανάλυση θα ήταν η πρώτη φορά που ο Peter θα φρόντιζε την δίχρονη κόρη τους. Στην πραγματικότητα, θα ήταν η πρώτη φορά που θα συναντούσε την Flora. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η Heather θα έμενε πάντα κοντά. Όχι μόνο ήταν απαραίτητη η παρουσία της για την Flora, αλλά και η Heather χρειαζόταν να δει αν ο Peter ήταν ικανός να αναλάβει την φροντίδα της.

Ο Peter δεν ήταν σίγουρος για τίποτα. Διαπίστωσε ότι η όλη διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι εξαιρετικά αγχωτική. Αυτή ήταν η δεύτερη προσπάθεια. Η πρώτη, αρκετούς μήνες νωρίτερα, είχε λήξει χωρίς να έχει συμφωνηθεί αν ο Peter θα μπορεί να βλέπει την Flora. Ένα χρόνο αργότερα του δόθηκε η ευκαιρία να βλέπει την κόρη του. Αυτό τον έκανε να θέλει να υπερπηδήσει οποιοδήποτε εμπόδιο έθετε η Heather. Είπε ότι μπορούσε να καταλάβει πλήρως την επιθυμία της να είναι παρούσα όταν θα ασχολείται ο ίδιος με την Flora.

Φαίνεται ότι ήμουν ο μόνος που ένιωθε άβολα στο δωμάτιο της διαμεσολάβησης.

Από τη μία πλευρά, οι ρυθμίσεις που συζητήθηκαν προτάθηκαν και υποστηρίχθηκαν απότα μέρη, όχι από τον διαμεσολαβητή. Εάν τα δύο μέρη ένιωθαν άνετα με τις προτάσεις τους, δεν είχα κάποιο λόγο να αντιδράσω ή να διαφωνήσω μαζί τους. Για μερικούς διαμεσολαβητές, μια τέτοια αντίδραση αποτελεί έκφραση της αμεροληψίας. Έτσι ίσως το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσα να κάνω ήταν να κρατήσω τις αντιρρήσεις μου για τον εαυτό μου και το στόμα μου κλειστό.

Από την άλλη πλευρά, η αμεροληψία δεν συνάδει με τον τελευταίο λόγο στην διαμεσολάβηση. Όπως το αντιλαμβάνομαι, ο σκοπός και η λειτουργία της αμεροληψίας είναι η προώθηση εποικοδομητικών συζητήσεων μεταξύ των μερών, συζητήσεων που αποσκοπούν τελικά στη παροχή βοήθειας στα μέρη ώστε να συνεχίσουν πιο δυναμικά και αποφασιστικά τη ζωή τους, που βέβαια δεν την ζουν στο τώρα που διεξάγεται η διαμεσολάβηση.

Η αληθινή επιτυχία μιας πρότασης δεν προσδιορίζεται στα όρια του γραφείου του διαμεσολαβητή, αλλά κρίνεται από το αποτέλεσμα που θα έχει στο χώρο έξω από την πόρτα του. Η καλή δουλειά μπορεί να κριθεί μόνο από την άποψη αυτού του μεγαλύτερου δωματίου.

Πιστεύω ότι είναι πράγματι επικίνδυνονα επιτρέψουμε στα μέρη να προσποιηθούν ότι τα μεγάλα και τα μικρά δωμάτια είναι το ίδιο και το αυτό, επειδή σαφώς δεν είναι. Στα μικρά δωμάτια, που είναι τα δωμάτια διεξαγωγής της διαμεσολάβησης, τα μέρη έχουν την ελευθερία να κάνουν οποιεσδήποτε προτάσεις επιθυμούν, τόσο σοβαρές όσο και μη σοβαρές. Είναι δική μας δουλειά να τους βοηθήσουμε να έχουν σωστή αντίληψη της πραγματικότητας, να μην τους αφήσουμε να στηρίζονται σε εξωπραγματικές θεωρίεςκαι απόψεις.

Δυστυχώς, το στοιχείο φαντασίας στην εκτίμηση της πραγματικότητας δεν είναι πάντα τόσο προφανές. Μερικές φορές, οι πελάτες μπορούν να κατασκευάσουν μυθοπλασίες που ακούγονται τόσο ρεαλιστικές.... Και εκείνη την στιγμή οι διαμεσολαβητές εκνευρίζονται.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η Heather πίστευε ότι είχε το δικαίωμα να καθορίσει εάν ο Peter ήταν κατάλληλος πατέρας. Και ότι αυτή η καταλληλότητά του θα μπορούσε να καθοριστεί με βάση την παρατήρηση της πρώτης συνάντησης που θα είχε με την κόρη του. Η ίδια η επίσκεψη είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει περισσότερο από μία ώρα.

Από τη δική μου προοπτική, αυτό ήταν μια ξεκάθαρη περίπτωση γαϊδάρων που πετάνε. Το πρόβλημα ήταν ότι η Heather, ανάμεσα στους τρεις, ήταν το ισχυρό πρόσωπο στη σχέση και έτσι μπορούσε να κάνει πειστική την ιστορία της. Ο Peter ήταν πολύ απελπισμένος για να διαφωνήσει.

Εγώ, από την άλλη πλευρά, δεν ήμουν.

Εάν άφηνα την Heather να γίνει ο μόνος παραμυθάς, τότε πιθανότατα, αυτή η ανισορροπία δύναμης θα διατηρείτο τόσο στο μικρό δωμάτιο της διαμεσολάβησης όσο και στο μεγάλο δωμάτιο της ζωής. Και ενώ είχε δεν είχε εμπιστοσύνη στον Peter και την ικανότητα του ως γονιός, είχε επίσης εκφράσει την ελπίδα ότι θα μπορούσαν να συνεργαστούν για την ανατροφή της κόρης τους. Η συνεργασία συνεπάγεται κοινή πορεία. Αυτό θα συνέβαινε μόνο εάν η Heather ήταν πρόθυμη να παραιτηθεί της απόλυτης εξουσίας της στο μικρότερο δωμάτιο για τη δυνητική συνεργασία στο μεγαλύτερο της ζωής.

Εν ολίγοις, έπρεπε να βρω έναν τρόπο να κάνω τον γάιδαρο να πατήσει στη γη.

Κοίταξα την Heather και της είπα ότι υπάρχει κάτι που θα ήθελα να διερευνήσω μαζί της. Και γυρνώντας προς τον Peter, του είπα ότι για τα επόμενα λεπτά θα ήταν καλό να παραμείνει σιωπηλός. Φυσικά, εάν ήθελε να ακούσει, ήταν ελεύθερος να το κάνει.

Όταν γύρισα στην Heather, είχε αρχίσει να σιγοτραγουδάει. Το θεώρησα καλό σημάδι. Χαμογελάσαμε ο ένας στον άλλον και συνέχισα.

Είπα ότι ήθελα να ελέγξω κάποια πράγματα μαζί της - και ήθελα να με ενημερώσει αν αυτά που έλεγα ήταν αλήθεια. Την ρώτησα αν η Flora ήταν το μοναδικό παιδί της. Είπε ότι ήταν. Ρώτησα αν η Heather είχε ξεκινήσει να νιώθει όπως νιώθουν όσοι γίνονται γονείς για πρώτη φορά - νευρικότητα, ανησυχία και έλλειψη σιγουριάς για τις ικανότητες τους. Για μια ακόμη φορά συμφώνησε η Heather.

Συνέχισα. Υπέθεσα ότι έμαθε να είναι μαμά όπως κάνουν οι περισσότεροι γονείς - δοκιμάζοντας πράγματα, κάνοντας λάθη και μαθαίνοντας εμπειρικά. Η Heather κούνησε το κεφάλι. Υποθέτω επίσης ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της μάθησης είχε γίνει μεταξύ της Flora και της ίδιας. Δηλαδή κανένας δεν είχε παρακολουθήσει, δεν είχε κρίνει το μεγαλύτερο μέρος των λαθών της ή δεν είχε αξιολογήσει την ικανότητα της ως γονιός.

Συμφώνησε.

Από την πλευρά της, η Heather δεν δυσκολεύτηκε να παραδεχτεί ότι δεν ήταν τέλεια. Ευτυχώς κατάλαβε ότι η Flora ήταν ο καλύτερος δάσκαλός της και ότι μέσω της προσοχής που έδινε μάθαινε από τα λάθη της. Και ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία.

Μέχρι τώρα ο σκοπός μου ήταν ξεκάθαρος. Ο Peter ήταν στο ίδιο σημείο που ήταν η Heather πριν από δύο χρόνια, όμως έπρεπε, σύμφωνα με τη Heather, να είναι τέλειος εξ αρχής, να μην κάνει λάθη. Να κάνει τον γάιδαρο να πετάξει μονομιάς.

Η Heather χαμογέλασε και είπε ότι δεν περίμενε την τελειότητα. Στην καλύτερη περίπτωση, περίμενε ο Peter να μην κάνει βλακώδη ή επικίνδυνα πράγματα με την κόρη τους. Είχαμε μια σύντομη και κάπως παράλογη συζήτηση για τους σχετικούς ορισμούς . Ο Peter, πολύ νευρικός και γι'αυτό παρέμενε σοβαρός, υποσχέθηκε ότι θα ήταν προσεκτικός.
Και επιστρέψαμε στο μεγαλύτερο δωμάτιο της ζωής. Ο γάιδαρος προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Η Heather θα έδινε πάντοτε ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο ο Peter αλληλεπιδρούσε με τη Flora. Δεν μπορούσε να σταματήσει να ανησυχεί, να νοιάζεται ή να είναι γονιός. Αυτό που είχε αλλάξει ήταν ο τρόπος που ερμήνευες όσα έβλεπε. Αυτό δεν ήταν μία δοκιμή, ήταν η αρχή. Και όπως συμβαίνει πάντα στην αρχή, ήταν πιθανό να είναι αδέξια και ελαφρώς άβολη. Και αυτό δεν οφειλόταν στην έλλειψη φροντίδας ή προσπάθειας - ήταν απλά το μεταβατικό στάδιο από την άγνοια στη γνώση. Έτσι έγινε η μετάβαση από το μικρό στο μεγάλο κόσμο.

Αν δεν είχαμε προηγούμενως δημιουργήσει την αναγκαία σχέση, η παρέμβασή μου θα μπορούσε να είναι μια τρύπα στο νερό. Η Heather ίσως αισθανόταν ότι της έκανα επίθεση, λέγοντάς της ότι δεν είχε κανένα δικαίωμα να κρίνει τον Peter. Και θα απαντούσε ότι οπωσδήποτε μπορούσε να το κάνει. Ότι η συμπεριφορά της ήταν ακριβώς η συμπεριφορά ενός υπεύθυνου γονέα - και αν δεν άρεσε στον Peter, θα μπορούσε να την πάει στο δικαστήριο.

Όσο για μένα, θα έπρεπε να είχα καταλάβει την αδυναμία του Peter να φροντίσει την κόρη του και να μην επέμβω. Η Heather θα συνέχιζε την μυθοπλασία και ο Peter θα τιμωρούνταν αν δεν ταίριαζαν τα λεγόμενα του με τα δικά της.

Αντ' αυτού, γελάσαμε.

Από τη δική μου προοπτική, πιστεύω ότι υπερβήκαμε ένα σημαντικό στάδιο - επιστρέψαμε από μια τακτοποιημένη και τέλεια μυθοπλασία στην αμήχανη ακαταστασία της πραγματικής ζωής. Σε γάιδαρους στο στάβλο, και όχι στα ουράνια.

Η διαμεσολάβηση περιγράφεται συχνά ως προσπάθεια που εστιάζει στο μέλλον. Αν συμβαίνει όντως αυτό, τότε το μέλλον χωρίζεται ταυτόχρονα σε δύο μέρη. Από τη μία πλευρά, βρισκόμαστε σε μικρά δωμάτια ενθαρρύνοντας τους πελάτες να βρίσκουν νέες ιδέες, νέες προοπτικές για να δημιουργήσουν ένα διαφορετικό μέλλον. Και ταυτόχρονα, πρέπει να ελέγχουμε συνεχώς αν οι προτάσεις εντός του δωματίου, μπορούν να λειτουργήσουν εκτός αυτού.

Όπως ανέφερα προηγουμένως, η διαμεσολάβηση έχει σχεδιαστεί για να βοηθάει τους ανθρώπους να συνεχίζουν πιο δυναμικά και αποφασιστικά τις ζωές τους, μακριά από το δωμάτιο στο οποίο βρίσκονται. Σε αυτό το μεγαλύτερο δωμάτιο, όπου δεν υπάρχουν εγγυήσεις, συχνά το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελπίζουμε ότι έχουμε βοηθήσει τους πελάτες μας να συναντήσουν το μέλλον προχωρώντας με σταθερά βήματα. Και ίσως, με την αυτοπεποίθηση ότι κοιτάζουν το μέλλον χωρίς να υπάρχει ο φόβος ιπτάμενων γαιδάρων.

Μετάφραση: Δήμητρα Μουρελάτου

Το ΔΕΕ υποστηρίζει ότι η υποχρεωτική διαμεσολάβηση δεν αποκλείεται από το δίκαιο της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιταλία 4 Ιουλίου 2017

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) κατέληξε ότι εθνική νομοθεσία που επιβάλλει την υποχρεωτική διαμεσολάβηση ως προϋπόθεση για προσφυγή στη δικαιοσύνη δεν αποκλείεται από το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ αναφορικά με τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης των διαφορών ΕΕΔ, δεδομένου ότι δεν εμποδίζει τα μέρη στην άσκηση του δικαιώματός τους για πρόσβαση στο δικαστικό σύστημα.

Ωστόσο, στον βαθμό που μία τέτοια προϋπόθεση απαιτούσε οι καταναλωτές να παρίστανταιμε δικηγόρο στη διαδικασία της διαμεσολάβησης ή να τους επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση απόσυρσής τους από τη διαμεσολάβηση χωρίς σοβαρούς λόγους, η υποχρεωτική διαμεσολάβηση θα ήταν αντίθεση στην οδηγία περί διαμεσολάβησης (2013/11/EΕ): υπόθεση ΔΕΕ Menini κ.α. κατά Banco Popolare Società Cooperativa (Υπόθεση C-75/16) (14 Ιουνίου 2017)

H Ιταλία είναι μία από τα λίγα κράτη μέλη της ΕΕ, όπου ένα σημαντικό μέρος των διαφορών απαιτείται νομίμως να υπάγονται σε διαμεσολάβηση πριν οδηγηθούν ενώπιον των δικαστηρίων. Στην υπόθεση Menimi, δύο Ιταλοί καταναλωτές επικαλέστηκαν σε εκκρεμή δίκη την αντίθεση με το ενωσιακό δίκαιο της αναγκαστικής προσφυγής στη διαμεσολάβηση ως προϋπόθεση για τη προσφυγή στη δικαιοσύνη. Έτσι το ιταλικό δικαστήριο ζήτησε την έκδοση προδικαστικής απόφασης από το ΔΕΕ ως προς το αν η ιταλική νομοθεσία ήταν ασυμβίβαστη με τη σχετική Οδηγία για την προσφυγή στη διαμεσολάβηση στις καταναλωτικές διαφορές (ιδιαίτερα η διάταξη διευκρινίζει ότι διαμεσολαβήσεις που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία πρέπει να είναι εκούσιες) ή την προγενέστερη Οδηγία της ΕΕ για τη διαμεσολάβηση (2008/52/ΕΚ) (παρόλο που συνομολογείται ότι η οδηγία για τη διαμεσολάβηση δεν εφαρμόζεται άμεσα στην παρούσα περίπτωση, δεδομένου ότι δεν αφορά διασυνοριακή διαφορά).

Το ΔEE παρατήρησε, ότι η εκούσια φύση της διαμεσολάβησης σύμφωνα με τις διάφορες νομοθεσίες των κρατών μελών της ΕΕ δεν έγκειται στην ελευθερία των μερών να επιλέξουν εάν θα χρησιμοποιήσουν ή όχι αυτή τη διαδικασία, αλλά στο γεγονός ότι «τα μέρη είναι τα ίδια υπεύθυνα για τη διαδικασία και θα μπορούν να την οργανώσουν όπως επιθυμούν και να την τελειώσουν οποιαδήποτε στιγμή». Συνεπώς, αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι αν το σύστημα διαμεσολάβησης είναι υποχρεωτικό ή προαιρετικό, αλλά το γεγονός ότι το δικαίωμα πρόσβασης των μερών στο δικαστικό σύστημα προστατεύεται.
Το δικαστήριο δέχθηκε, ότι προβλέποντας την προσφυγή στη διαμεσολάβηση προϋπόθεση για την έναρξη της δίκης, η ιταλική νομοθεσία εισήγαγε μία πρόσθετη προϋπόθεση , πριν από τη δυνατότητα των μερών να ασκήσουν το δικαίωμά τους για πρόσβαση στο δικαστικό σύστημα. Ωστόσο, επισήμανε το γεγονός, ότι σύμφωνα με την ενωσιακό δίκαιο «τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν αποτελούν αναφαίρετα δικαιώματα και μπορούν να περιοριστούν», εφόσον οι περιορισμοί αυτοί είναι συνεπείς με τη δημόσια πολιτική που επιδιώκεται με τα μέτρα, και πως δεν αποτελούν «μία δυσανάλογη και απαράδεκτη παρέμβαση» στην ίδια την ουσία των διασφαλιζομένων δικαιωμάτων.

Εφαρμόζοντας τα ανωτέρω στο πλαίσιο της υπό κρίση υπόθεσης, και γενικά μετά την γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα, το Δικαστήριο κατέληξε, ότι η απαίτηση από τα μέρη να συμμετάσχουν σε διαδικασία διαμεσολάβησης ως προϋπόθεση για την άσκηση της προσφυγής μπορεί να είναι συμβατή με την προστασία του δικαιώματος της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω διαδικασία:
• δεν καταλήγει σε απόφαση που δεσμεύει τα μέρη
• δεν προκαλεί σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη δικαστικών διαδικασιών (και αναστέλλει οποιαδήποτε παραγραφή)
• δεν προκαλεί έξοδα, ή προκαλεί πολύ χαμηλά έξοδα, για τα μέρη
• μπορεί να προσπελαστεί από άλλα μέσα πέραν των καθαρά ηλεκτρονικών μέσων, και
• δεν εμποδίζει τη λήψη προσωρινών μέτρων που ζητούνται από το δικαστήριο σε επείγουσες υποθέσεις.

Αν και η ιταλική νομοθεσία θεωρείται ότι πληροί αυτές τις απαιτήσεις, τελικά το παραπέμπτον ιταλικό δικαστήριο πρέπει να αποφασίσει αν η ιταλική νομοθεσία τις πληροί πράγματι.

Ωστόσο, απαντώντας σε περαιτέρω ερωτήσεις που του ιταλικού δικαστηρίου σχετικά με συγκεκριμένες πτυχές της ιταλικής διαδικασίας, το ΔΕΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ιταλική νομοθεσία παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο στο βαθμό που είτε:
• απαιτεί τα συμβαλλόμενα μέρη να παρίστανται με δικηγόρο στη διαμεσολάβηση ή
• επιβάλλει κυρώσεις στα μέρη σε περίπτωση απόσυρσής τους από τη διαμεσολάβηση χωρίς σοβαρούς λόγους (εκτός και αν η έννοια του «σοβαρού λόγου» περιλαμβάνει απλά τη δυσαρέσκεια του μέρους με την διαδικασία διαμεσολάβησης).

Σχετικά με τα τελευταία, παρατηρούμε ότι η φύση μίας τυπικής διαδικασίας διαμεσολάβησης μπορεί να καθιστά δύσκολο τον προσδιορισμό του βαθμού στο οποίο το μέρος έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του συμμετοχής στη διαδικασία και έχει φθάσει
στο σημείο της δικαιολογημένης αποχώρησής από τη διαδικασία. Δικαιολογείται η απλή συμφωνία για υπαγωγής της διαφοράς σε διαμεσολάβηση και η απόσυρση από τη διαδικασία πριν από οποιαδήποτε συζήτηση; Το ΔΕΕ δεν ασχολείται με το θέμα αυτό λεπτομερώς, αλλά σχετικά με την ανάγκη διατηρήσεως του δικαιώματος του μέρους να «αποσυρθεί», φάνηκε πράγματι να προτείνει, ότι το επιτρεπτό σύστημα σύμφωνα με το ΔΕΕ δεν επέτρεπει σε ένα μέρος να αποσυρθεί από τη διαδικασία χωρίς κυρώσεις «αμέσως μετά την πρώτη συνάντηση με τον διαμεσολαβητή του».

Η υπόθεση παραπέμφηκε στα ιταλικά δικαστήρια για να εφαρμόσει την απόφαση του ΔΕΕ.

Μετάφραση: Αναστασία-Μαρία Στούκου

 

Προσεγγίζοντας τη Διαμεσολάβηση από Άλλη Οπτική Γωνία

των Francine Friedman Griesing και Emily Griesing *

Πολλοί λίγοι διαμεσολαβητές ή διαιτητές, παρ' όλη την οξυδέρκειά τους, μπορούν πραγματικά να εκτιμήσουν τα αισθήματα ενός μέρους, εν μέσω μιας διαδικασίας διαμεσολάβησης ή συνάντησης διακανονισμού έπειτα από δικαστική εντολή.

Όμοια, όσο αφοσιωμένος και καλοπροαίρετος κι αν είναι ένας νομικός σύμβουλος, ίσως να μην μπορεί να προσφέρει την απαραίτητη συναισθηματική υποστήριξη ή καθοδήγηση, που χρειάζονται οι πελάτες σε τέτοιες περιπτώσεις, εάν ο ίδιος δεν έχει βρεθεί κάποτε στη θέση τους.

Μόνο σε περίπτωση που κάποιος έχει υπάρξει το ένα από τα μέρη σε κάποια διαμάχη, όχι μόνο ως συνήγορος ή ουδέτερος διαμεσολαβητής, μπορεί μόνο να φανταστεί τον φόβο, τον θυμό, την απογοήτευση, την αγανάκτηση και την σύγχυση των μερών κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας επίλυσης διαφορών. Μόνο έχοντας επίγνωση όλων των ρόλων που μπορεί να διαδραματίσει κάποιος – ως διαμεσολαβητής, ως συνήγορος υπεράσπισης, ως συνήγορος του ενάγοντος και το πιο σημαντικό, ως μέρος, μπορεί να κατανοήσει άμεσα και να εκτιμήσει το άγχος που βιώνουν τα μέρη σε μια τέτοια διαδικασία. Έχοντας υπάρξει ένα από τα μέρη, κάποιος καταλαβαίνει περισσότερο πόσο κουραστική μπορεί να είναι αυτή η εμπειρία, κι έτσι πόση αξία έχει η κατανόηση της οπτικής γωνίας των μερών.

Έχοντας αυτό κατά νου, οι διαμεσολαβητές και οι νομικοί σύμβουλοι βαδίζουν σταθερά για να κάνουν αυτή την εμπειρία πιο ανεκτή για τα μέρη, αυξάνοντας τις πιθανότητες εύρεσης μια επιτυχημένης και αποτελεσματικής λύσης.

Παρόμοια με την περίπτωση ενός ασθενούς στο χειρουργείο, η διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορεί να είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστη στους πελάτες και συχνά περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία. Έτσι, εναπόκειται στο διαμεσολαβητή και στο νομικό παραστάτη να οδηγήσουν με ασφάλεια τα μέρη προς ό,τι συνεπάγεται η διαδικασία και να τους προσφέρουν ηθική υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκειά της.

Για να καθησυχάσει ο νομικός παραστάτης τα μέρη πρέπει να τα έχει προετοιμάσει επαρκώς, πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Θα πρέπει να βεβαιωθεί, ότι το μέρος έχει κατανοήσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της διαδικασίας και το γεγονός ότι οποιεσδήποτε δηλώσεις γίνουν στο πλαίσιο του διαδικασίας δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν πουθενά αλλού. Τα μέρη, επίσης, πρέπει να κατανοήσουν, ότι ο διαμεσολαβητής δεν μπορεί να υποδείξει μια λύση ή να τα εξαναγκάσει να βρουν μία, ούτε είναι υποχρεωμένος να διασφαλίσει, ότι η λύση θα είναι δίκαιη ή ότι θα είναι πολύ κοντά στη λύση που θα έβρισκε το δικαστήριο.

Μάλιστα, ένα από τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης ή της συνάντησης διακανονισμού είναι ότι η λύση μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία που δεν είναι καν στο ίδιο μήκος κύματος με την απόφαση ενός δικαστηρίου. Οι λύσεις που θα αναζητηθούν μπορεί να είναι πιο εφευρετικές απ' ό,τι μια απλή καταβολή αποζημιώσεων ή η επαναδιατύπωση της υποχρέωσης ενός μέρους να τηρήσει τις δεσμεύσεις του, βάσει ενός συμβολαίου.

Επιπρόσθετα, οι διαμεσολαβητές έχουν διαφορετικά στιλ και τεχνικές για να ενθαρρύνουν τα μέρη να βρουν μια λύση. Κάποιοι είναι πιο συνεργάσιμοι, ενώ άλλοι μοιάζουν με «νταήδες» στην αυλή του σχολείου. Δεδομένου, ότι οι πελάτες δεν επεμβαίνουν στο στιλ του κάθε διαμεσολαβητή, ο νομικός παραστάτης θα πρέπει να γνωρίζει καλά τις τεχνικές του και να ενημερώσει τον πελάτη του, πριν φτάσουν στη διαμεσολάβηση ή την συνάντηση διακανονισμού. Ένας πελάτης που δεν είναι εξοικειωμένος, για παράδειγμα, με την έντονη τακτική εκφοβισμού του διαμεσολαβητή μπορεί να αιφνιδιαστεί, διακινδυνεύοντας τις καλές πιθανότητες εύρεσης μιας λύσης.

Σε αυτή την διαδικασία προετοιμασίας θα πρέπει, επίσης, να συμπεριλαμβάνεται μια συζήτηση για τους όρους που θέτει ο πελάτης στη συμφωνία . Οι όροι αυτοί μπορεί να συμπεριλαμβάνουν τα προφανή, δηλαδή την καταβολή μιας αποζημιώσης μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, αλλά μπορεί να περιέχουν και την τήρηση του απορρήτου, την αποφυγή υποτιμητικών σχολίων, τις θετικές αναφορές ή άλλα στοιχεία με αξία, πέραν των χρημάτων.

Γνωρίζοντας τους επιθυμητούς όρους για τη συμφωνία εκ των προτέρων, ο νομικός παραστάτης θα ξέρει τί να περιμένει καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, κι έτσι θα μπορεί να ετοιμάσει μια πρόχειρη συμφωνία επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση, πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Έχοντας έτοιμη την πρόχειρη συμφωνία στον φορητό υπολογιστή του, ο νομικός παραστάτης θα έχει τη δυνατότητα να την ολοκληρώσει σε πραγματικό χρόνο, δίχως να ριψοκινδυνεύσει πισωγυρίσματα ή παρεξηγήσεις σχετικά με τους όρους της συμφωνίας τις επόμενες μέρες. Αυτή η τεχνική βοηθά να αποφευχθεί επιπλέον προσπάθεια και χάσιμο χρόνου από πιθανές επαναδιαπραγματεύσεις των μερών μετά το πέρας της διαμεσολάβησης. Επίσης, διασφαλίζει, ότι δεν παραβλέπονται σημαντικοί όροι πάνω στην έξαψη της στιγμής, αφού οι νομικοί παραστάτες και οι πελάτες έχουν συζητήσει τους σημαντικούς όρους προηγουμένως, δίχως την πίεση της ελεγχόμενης διαδικασίας της διαμεσολάβησης.

Αφού προετοιμαστούν σωστά για τη διαμεσολάβηση, υπάρχουν κάποιοι σημαντικοί παράγοντες που θα πρέπει να εξεταστούν από τους νομικούς παραστάτες και τους διαμεσολαβητές, από την οπτική γωνία των πελατών, όσο η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεδομένου, ότι οι πελάτες συνήθως είναι συναισθηματικά φορτισμένοι στη διαμεσολάβηση, είναι σημαντικό ο διαμεσολαβητής και ο νομικός παραστάτης να δείξουν ευαισθησία και να κάνουν ό,τι μπορούν για να τους καθησυχάσουν.

Ο διαμεσολαβητής μπορεί να προνοήσει σχετικά, ακόμη και αποφεύγοντας την αρχική κοινή συνάντηση με τα μέρη. Μια τέτοια συνάντηση μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στην εξέλιξη της συμφωνίας, αφού οι ανθρώπινες έχθρες κλιμακώνονται, όταν τα μέρη συναντούν τους αντιπάλους τους ή όταν ο νομικός παραστάτης κάνει καυστικά σχόλια που προσβάλλουν και δημιουργούν εκνευρισμό. Για να αποφευχθούν τυχόν ομηρικοί καυγάδες, ιδίως σε περιπτώσεις που ένα άτομο αντιμετωπίζει έναν ισχυρό αντίπαλο (π.χ. εταιρεία), ο διαμεσολαβητής μπορεί να παρακάμψει την κοινή συνάντηση και να διατηρήσει απόσταση μεταξύ των μερών, ώστε να προασπίσει το αίσθημα της ασφάλειας και της αντικειμενικότητας. Έτσι, τα μέρη έχουν μια πιθανότητα να ξεκινήσουν τη διαπραγματευτική διαδικασία με ανοιχτό μυαλό, αντί να πρέπει να αντιμετωπίσουν επιπλέον διαμάχες εξαιτίας της πρόσωπο με πρόσωπο επαφής.

Επιπλέον, εφόσον τα μέρη αποφασίζουν να λάβουν μέρος στη διαμεσολάβηση, οι διαμεσολαβητές θα πρέπει να αναγνωρίζουν την επιθυμία των πελατών να συμμετέχουν στη διαδικασία. Η διαμεσολάβηση δίνει τη δυνατότητα στο κάθε μέρος να ακουστεί, και όχι να είναι στο περιθώριο όσο ο διαμεσολαβητής και ο νομικός παραστάτης κρατούν τα ηνία της διαδικασίας. Οι διαμεσολαβητές θα πρέπει να δίνουν χώρο στους πελάτες να εκφράσουν το ιστορικό της υπόθεσης και τις απόψεις τους, διότι μια τέτοια διέξοδος είναι εξίσου σημαντική όσο και η ίδια η επίλυση του θέματος. Τα παραπάνω έχουν ως συνακόλουθο τη διασφάλιση, ότι τα μέρη συμμετέχουν στις σημαντικές συζητήσεις. Προκειμένου να μην αισθάνονται απομόνωση και καχυποψία, είναι προτιμότερο να λαμβάνονται υπόψη στις συζητήσεις, από το να τίθενται στι περιθώριο, όσο ο διαμεσολαβητής τυχόν συζητά κατ' ιδίαν με τον νομικό σύμβουλο, κάτι που είναι καλό να αποφεύγεται.

Εν τέλει, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στην απαιτούμενη στρατηγική και την αποφασιστικότητα για την εύρεση λύσης, είναι πιθανό να παραλειφθούν οι βασικές ανάγκες των πελατών. Η διαμεσολάβηση διαρκεί ώρες, αν όχι μέρες, και είναι μια εξαντλητική διαδικασία για τους πελάτες. Κάποιοι διαμεσολαβητές εξαντλούν τους πελάτες, προκειμένου να επισπεύσουν την λύση του ζητήματος, ωστόσο, αυτό δεν την διασφαλίζει, αφού τα μέρη μπορεί να επανεξετάσουν την υπόθεση και την τελική συμφωνία με μια λιγότερο αγχωτική μέθοδο.

Αντ' αυτού, ένα μικρό βήμα που μπορεί να κάνει ο διαμεσολαβητής, με μεγάλο αντίκτυπο, είναι να βεβαιωθεί ότι τα μέρη αισθάνονται άνετα. Κάποιοι από τους πιο αποτελεσματικούς διαμεσολαβητές είναι γνωστοί για την φιλοξενία τους, προσφέροντας αναψυκτικά, φαγητό και ολιγόλεπτα διαλείμματα κατά τη διάρκεια της μέρας, για να αισθάνονται τα μέρη άνετα και να είναι συγκεντρωμένα στη διαδικασία. Όταν συνοδεύει έναν πελάτη σε συνάντηση διακανονισμού έπειτα από δικαστική εντολή, ο νομικός παραστάτης μπορεί να κάνει πιο υποφερτή τη μέρα προβλέποντας για μπουκαλάκια με νερό και μικρά γεύματα. Αυτό μπορεί να φαίνεται, ότι υπερβαίνει την αρμοδιότητα του νομικού παραστάτη, αλλά οι “βετεράνοι” τέτοιων εκτεταμένων διαδικασιών θα εκτιμήσουν την υποστήριξη, πέρα απο τις νομικές συμβουλές. Όταν ο νομικός παραστάτης και οι διαμεσολαβητές λαμβάνουν υπόψη την ευάλωτη θέση των μερών στη διαμεσολάβηση και εξετάζουν σε όλο το εύρος τις ανάγκες τους, όχι μόνο σε νομικά θέματα, αυξάνεται η δεκτικότητά τους σε μια τελική λύση. Από προσωπική εμπειρία, όταν οι πελάτες αισθάνονται την ευαισθησία των νομικών παραστατών και των διαμεσολαβητών, όταν είναι εξοικειωμένοι με την δυναμική τους, τείνουν περισσότερο προς την εύρεση μιας λύσης.

Εάν χρειάζεστε περισσότερη καθοδήγηση για τον τρόπο που μπορείτε να προετοιμάσετε τους πελάτες και τον εαυτό σας για τη διαμεσολάβηση, ο καλύτερος οδηγός κατ' εμέ έχει τίτλο “Mediation Practice Guide—A Handbook for Resolving Business Disputes (Second Edition)”, του Bennett Picker, σε εκδόσεις American Bar Association - Section on Dispute Resolution.

*Η Francine Friedman Griesing είναι ιδρύτρια και μέλος διαχείρισης της Griesing Law. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στο fgriesing@griesinglaw.com και στο 215-618-3721. Η Emily Griesing είανι η συντονίστρια μάρκετινγκ της εταιρείας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στο egriesing@griesinglaw.com και στο 215-618-3720.

 

Χρησιμοποιήστε Αυτά τα Δύο Απλά Βήματα για την Επίλυση Συγκρούσεων

του Ronald S. Kraybill

Καθώς αντιλαμβάνεστε διαφορετικές μορφές των συγκρούσεων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εύκολα τη διαδικασία συζήτησης δύο σταδίων, μια στρατηγική επίλυσης των συγκρούσεων που μπορεί να είναι εκπληκτικά αποτελεσματική.

Σε ένα μεγάλο ίδρυμα όπου εργάστηκα για πολλά χρόνια, έχω ακούσει ιστορίες για το διαχειριστή των εγκαταστάσεων. Μου είπαν ότι η Kathy ήταν μία ενοχλητική και άκαμπτη σχολαστική γυναίκα. Ο καθένας είχε μια ιστορία - όλοι έπρεπε να συνεργαστούμε μαζί της για να οργανώσουμε το χώρο και τις τεχνικές ρυθμίσεις για τις συνεδριάσεις και τα εργαστήρια.

Λίγο μετά την άφιξή μου, είχα κι εγώ τη στιγμή μου με την Kathy. Χρειαζόμουν πρόσβαση στις αίθουσες συνεδριάσεων σε ασυνήθιστες ώρες. Αυτό απαιτούσε ένα ειδικό κλειδί - που εκείνη έλεγχε αυστηρά. Έπρεπε επίσης να πάρω άδεια ώστε να φέρω ειδικό εξοπλισμό.

Όταν έχω να ασχοληθώ με κάποιον δύσκολο σκέφτομαι την προσέγγιση των δύο σταδίων. Υπάρχουν διάφορες μορφές. Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα είχα ακούσει αποφάσισα να χρησιμοποιήσω αυτή τη σειρά.

Βήμα πρώτο: Πάρτε μέτρα για να δημιουργήσετε ή να επιβεβαιώσετε τη σχέση.

Βήμα δεύτερο: Επικεντρωθείτε στην επίλυση προβλημάτων ή τη δραστηριότητα εργασίας.

Αυτό μπορεί να φαίνεται προφανές σε σας. Αλλά δεν είναι ο τρόπος που θα προσέγγιζα φυσικά κάποιον. Όταν έχω πολλή δουλειά να κάνω, εστιάζω πολύ στη δουλειά. Εγώ κατά πάσα πιθανότητα θα έμπαινα στο γραφείο της, θα έλεγα μια γρήγορη καλημέρα και θα βουτούσα κατευθείαν στην κατάσταση που έπρεπε να επιλύσω.

Αυτό θα ήταν ευγενικό, αλλά όχι με βάση το στυλ των συγκρούσεων. Εγώ κατά πάσα πιθανότητα θα έβγαινα έξω μερικά λεπτά αργότερα μουρμουρίζοντας τα ίδια ακριβώς πράγματα που έλεγαν όλοι σχετικά με την άκαμπτη Kathy.

Όταν έφτασα στο γραφείο της Kathy είχα ετοιμάσει μια διαφορετική στρατηγική: ξεκίνησα αναφέροντας την πρόσφατη ανταλλαγή e-mail μας. Είπα ότι ήμουν χαρούμενος με το να βάλουμε ένα πρόσωπο στο όνομα. Τότε είπα ότι είχε μια φήμη για την καλά οργανωμένη διατήρηση του μηχανισμού και για το πού να βρίσκει τα πράγματα.

Οι συνάδελφοί μου, φυσικά, σκέφτηκαν ότι ήθελε να έχει τα πάντα υπό έλεγχο. Αλλά με το να μπω στο γραφείο της είχα αρχίσει να ψάχνω για κάτι θετικό θα μπορούσα να πω. Είχα καταλάβει ότι πραγματικά υπήρχε μια καλή πλευρά σε αυτό το ενοχλητικό ύφος διαχείρισης των πραγμάτων και ότι θα μπορούσα ειλικρινά να την επαινέσω για αυτό.

Δούλεψε. Χαμογέλασε και είπε ότι την τρέλαινε το να ελέγχει τα πάντα. Της συμπαραστάθηκα και της είπα ότι είμαστε όλοι τυχεροί που δεν είχα τη δουλειά της, επειδή θα έχανα τα πάντα σε μια εβδομάδα. Χαμογέλασε και για αυτό.

Τώρα ήταν εύκολο να πιάσουμε σοβαρή δουλειά. Άκουγε προσεκτικά τις ανάγκες μου, έκανε κράτηση των δωματίων εκτός ωραρίου, χωρίς δισταγμό, αναθεώρησε την πολιτική σχετικά με τις εγκαταστάσεις εκτός ωραρίου, και μου είπε πότε να πάω για να πάρω το κλειδί.

Η μυθική Kathy, σύμμαχος μου! Το κόστος για μένα; Να φροντίσω αρκετά να προσπαθήσω, λίγα λεπτά προνοητικότητας, και τρία λεπτά ψιλοκουβέντας. Στα χρόνια που ακολούθησαν, κάθε αίτημα που έκανα έπαιρνε την άδεια από το γραφείο της. Εγώ απλά έκανα το εξής συγκεκριμένο, κάθε φορά που μιλούσα μαζί της, ξεκινούσα με κουβεντούλα για τα πρώτα λίγα λεπτά.

Είναι πιθανό ότι, όπως η Kathy, ένα σημαντικό ποσοστό των ανθρώπων με τους οποίους ζεις και εργάζεσαι είναι καλωδιωμένοι με μια ισχυρή εσωτερική αίσθηση ότι οι σχέσεις έρχονται πρώτα, κι έπειτα τα καθήκοντα. Υπάρχουν πολιτισμοί, βέβαια, όπου θα ήταν αγενές να μην ξεκινήσει σχεδόν κάθε συνομιλία με μια μικρή συζήτηση. Αλλά ακόμη και εκεί, είναι μερικά άτομα που ενώνονται με μια ισχυρότερη προσδοκία από τους άλλους να συνδεθούν πριν στραφούν προς τα καθήκοντα.

Σχεδόν όλοι όσοι που έχουν υψηλές βαθμολογίες στο στυλ Εναρμόνιση του στυλ των Θεμάτων απογραφής στυλ στη σύγκρουση (στην Απογραφή Λειτουργίας συγκρούσεων Thomas Kilmann , αυτό λέγεται το στυλ Φιλοξενίας) είναι σε αυτή την ομάδα. Εκείνοι που παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις στη συνεργασία, επίσης, έχουν ισχυρές ανάγκες να συνδεθούν με τους ανθρώπους με τους οποίους εργάζονται.

Δεν είναι ανάγκη να κάνετε μια μεγάλη διαπραγμάτευση έξω από αυτό για να παραστείτε στη σχέση. Απλά φροντίστε να ξεκινήσετε με μια ανθρώπινη σύνδεση πριν στραφείτε προς τη σοβαρή δουλειά. Φέρτε ένα φλιτζάνι καφέ ή ντόνατ ως δώρο, ενημερωθείτε για ένα μέλος της οικογένειας, πιάστε κουβεντούλα για τον αθλητισμό ή για το τοπικό κουτσομπολιό, εκτιμούν μια εικόνα ή ένα σουβενίρ στον τοίχο. Ένα δύο λεπτά είναι το μόνο που χρειάζεται, κατά την έναρξη της κάθε συνεδρίας εργασίας και περιστασιακά, σε μικρά κομμάτια, κατά τη διάρκειά της.

Οι άνθρωποι που είναι ιδιαίτερα επικεντρωμένοι στην εργασία, μεταξύ των οποίων οι περισσότεροι από αυτούς που παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις στο στυλ Σκηνοθεσίας της απογραφής μου, προτιμούν την αντίθετη ακολουθία. Γι 'αυτούς, το έργο στο χέρι είναι πάντα γνωστό. Συνήθως προτιμούν μια διαδικασία που κρατά τους κοινωνικούς αστεϊσμούς επιπόλαια και κινούνται αμέσως σε εργασίες. Αλλά μετά από το έργο του τη στιγμή που γίνεται ή σε πλήρη εξέλιξη, ακόμη και πολλοί προσανατολισμένοι άνθρωποι στο έργο τους εκτιμούν χαλάρωση για λίγα λεπτά για προσωπικές ανταλλαγές που εμβαθύνουν τις σχέσεις.

Τα δύο βήματα ανοίγουν χώρο για τους ανθρώπους έτσι ώστε να είναι πιο ευέλικτοι από ό, τι θα ήταν χωρίς αυτή τη διαδικασία. Εάν εργάζεστε με Harmonizers που εστιάζουν στην ανησυχία τους για τις σχέσεις, συχνά αποδεικνύεται να είναι άκρως αποτελεσματικοί και να δεσμεύονται στην επίλυση προβλημάτων. Όσο για το έργο αυτών που επικεντρώνονται στο στυλ των συγκρούσεων των Συμβούλων, συχνά επιδεικνύουν οι ίδιοι να φροντίζουν βαθιά για τις σχέσεις, αφού μπορούν να δουν σε αυτό να υπάρχει μια πρόθεση και ένα σχέδιο ώστε να πραγματοποιηθούν τα καθήκοντα.

Τα δύο βήματα ανήκουν στην προσωπική εργαλειοθήκη σχεδόν όλων. Η παραπάνω ιστορία δείχνει την αξία τους στον καθένα, αλλά είναι σημαντικό, επίσης, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ομάδα ή την επίλυση των συγκρούσεων. Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα όταν η διαδικασία συζήτησης τιμά τις ποικιλομορφίες των προτιμήσεων που παρουσιάζονται σε κάθε συνάντηση σχετικά με τη σύνθεση του έργου και της σχέσης. Οι διαμεσολαβητές μπορούν και πρέπει να προγραμματίζουν την αντιμετώπιση των δύο.

Σε ένα άλλο blog θα επανεξετάσω άλλες εκδοχές της διαδικασίας των δύο βημάτων, συγκεκριμένα μια προσέγγιση στα δύο στάδια που λειτουργεί μαγικά με πολλούς ανθρώπους που προτιμούν να αποφεύγουν την απάντηση στη σύγκρουση.

Διαμεσολάβηση Εταιρικών Διαφορών

Ενδο-εταιρικές διαφορές, ή αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε μετόχους ή ανάμεσα σε μετόχους και στην εταιρεία, είναι σαν καβγάδες ανάμεσα σε συγγενείς ή σε μέλη της οικογένειας.

Με τον προσωπικό εγωϊσμό ή το «amor propio» συχνά να εμφανίζεται στο προσκήνιο, τα μέρη τείνουν να υιοθετούν μια «όλα ή τίποτα» ή μηδενικού αθροίσματος στάση για την επίλυση των διαφορών τους.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η αρχή που επιλαμβάνεται και αποφασίζει επί ενδο-εταιρικών θεμάτων είναι τα τακτικά δικαστήρια και όχι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.).

Αν και η πρόθεση πίσω από την ανάθεση της επίλυσης των ενδοεταιρικών διαφορών στα πολιτικά δικαστήρια είναι αξιέπαινη, η κίνηση έχει επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα ήδη βεβαρημένα πινάκια των δικαστηρίων.

Έτσι, δεν είναι ασυνήθιστο για τέτοιου είδους διαφορές- πολλές από τις οποίες προκύπτουν από την κακή επικοινωνία ή την διαστρεβλωμένη ερμηνεία των εταιρικών κανόνων- να χρειάζονται χρόνια και τεράστια δικαστικά έξοδα μέχρι να επιλυθούν.

Σε μια προσπάθεια να επισπευσθεί η επίλυση των ενδοεταιρικών διαφορών και άλλων θεμάτων που επηρεάζουν τις εταιρείες, η Ε.Κ. πρόσφατα συνέταξε μια Διαδικασία Διαμεσολάβησης και προσκάλεσε το κοινό, ιδίως τον τομέα των επιχειρήσεων, να κάνουν τις παρατηρήσεις ή τις προτάσεις τους στο πρόγραμμα.

Επιδιωκόμενος στόχος

Στόχος της προτεινόμενης διαδικασίας είναι η διαμεσολάβηση , όχι διαιτησία, σε διαφορές επί θεμάτα αρμοδιότητας της Ε.Κ., συμπεριλαμβανομένων και των ενδοεταιρικών διαφορών επί των οποίων δεν έχει ασκηθεί αγωγή.

Η Ε.Κ θα παρέχει ένα χώρο για την φιλική ή ειρηνική διευθέτηση των συγκρούσεων που, αν παραμείνουν άλυτες, θα βρουν τελικά το δρόμο τους προς τα δικαστήρια για την επίλυσή τους.

Η διαδικασία διαμεσολάβησης θα διεξάγεται από δικηγόρους της Ε.Κ που γνωρίζουν τον Εταιρικό Κώδικα, τον Κώδικα των Αξιογράφων και τους άλλους νόμους που καλείται να εφαρμόζει η Ε.Κ., και οι οποίοι έχουν εκπαιδευθεί και πιστοποιηθεί ως διαμεσολαβητές από την Δικαστική Ακαδημία των Φιλιππίνων.

Για τους πρώτους 18 μήνες εφαρμογής της προτεινόμενης διαδικασίας, αυτή θα περιοριστεί στις ακόλουθες υποθέσεις:

Αίτηση για πρόσκληση των μετόχων σε ετήσια ΓΣ

Αίτηση για μεταβολή της εταιρικής επωνυμίας, και

Αιτήσεις για εκούσια λύση της εταιρείας.Τα ανωτέρω αποτελούν συνήθη θέματα για τα οποία ζητείται η βοήθεια ή παρέμβαση της Ε.Κ. και τα οποία οι αιτούντες προτιμούν να επιλύουν εξωδικαστικά.

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα είναι καινοτόμο, η Ε.Κ. θα περιορίσει, προς το παρόν, τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου αποκτηθεί η αναγκαία πείρα και να βελτιωθεί το σύστημα.

Παράπονα

Η πρόσκληση ή η διενέργεια της ΓΣ των μετόχων συχνά δημιουργεί εντάσεις , όταν υπάρχουν δύο ομάδες μετόχων που συναγωνίζονται για τον έλεγχο του διοικητικού συμβουλίου ή της διαχείρισης της εταιρείας.

Η ομάδα που έχει την πλειοψηφία στο διοικητικό συμβούλιο (και θέλει να διατηρήσει την εξουσίας της στην εταιρεία) συχνά καταφεύγει σε πράξεις ή παραλείψεις στα όρια της νομιμότητας, όπως αποκρύπτει πληροφορίες , κατ 'επανάληψη αναβάλει τη διεξαγωγή της ΓΣ, ώστε να αποτρέψει τα μέλη της άλλης ομάδας να αναλάβουν δράση.

Μέσω της διαμεσολάβησης, οι μέτοχοι συχνά πείθονται ότι «για το γενικότερο καλό της εταιρείας» είναι αναγκαίο να συμφωνήσουν σε μια ρύθμιση που θα αντιμετωπίζει τις εκατέρωθεν αιτιάσεις.

Σε περίπτωση αλλαγής της εταιρικής επωνυμίας, η διαφορά πηγάζει συνήθως σχετικά με το δικαίωμα χρήσης της κάθε πλευράς επί του ονόματος της επιχείρησης.

Το θέμα αυτό είναι ζωτικής σημασίας, κυρίως, στις οικογενειακές επιχειρήσεις των οποίων η επωνυμία έχει αποκτήσει κάποιο βαθμό αναγνωρισιμότητας και τα μέλη της οικογένειας - οι μέτοχοι έχουν δημιουργήσεις δικές τους εταιρείες και θέλουν να οικειοποιηθούν την επωνυμία για την δική τους αποκλειστικά χρήση.

Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης , τα μέρη μπορεί να πεισθούν είτε να παραχωρήσουν σε μια ομάδα τη χρήση της διαφιλονικούμενης επωνυμίας, είτε να προστεθούν επιπλέον λέξεις που θα διαφοροποιήσουν ένα ήδη καταχωρημένο όνομα.

Πιστωτές

Στις περιπτώσεις για εκούσια διάλυση, το πιο ακανθώδες ζήτημα είναι ο διακανονισμός των απαιτήσεων των πιστωτών που θέλουν να ικανοποιηθούν πριν συμφωνήσουν στη διάλυση της εταιρείας ή, διαφορετικά, απαιτούν αυστηρές προϋποθέσεις για την ρευστοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων.

Οι πιστωτές δεν μπορούν να κατηγορηθούν αν κρατήσουν πολύ σκληρές θέσεις, όταν οι εταιρείες στις οποίες δανείζουν χρήματα ή πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες καλόπιστα ξαφνικά αποφασίσουν να κλείσουν για τον έναν ή τον άλλο λόγο.

Συνήθως δημιουργείται καχυποψία όταν μια εταιρεία κάνει αίτηση για εκούσια διάλυση. Πολύ περισσότερο εάν η εταιρεία λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή δεν δημιούργησε ποτέ υποψίες που να υποδεικνύουν ότι είναι αιμορραγεί σιωπηλά.

Σε μια αίθουσα δικαστηρίου, οι δικηγόροι των πιστωτών τείνουν να τραβούν την προσοχή ή να κρατούν τις θέσεις τους αμετακίνητοι για να εντυπωσιάσουν τους πελάτες τους και να καθυστερούν την ταχεία επίλυση των υποθέσεων.

Αυτό δεν συμβαίνει στην ιδιωτικότητα της διαμεσολάβησης, όπου οι διαμεσολαβητές μπορούν ήσυχα να ενσταλάξουν στους πιστωτές, την ανάγκη να είναι εύλογοι στα αιτήματά τους για την επιτάχυνση της διάλυσης μιας προβληματικής εταιρείας.

Ποια αξία έχει η απαίτησηενός μεγάλου μεριδίου των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας τα οποία ενδεχόμενα θα είναι διαθέσιμα μετά από μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα όταν ένα μικρό ποσοστό μπορεί να είναι διαθέσιμο αμέσως για τους πιστωτές μέσω της διαμεσολάβησης;

Η εν λόγω διαδικασία χρειάζεται βελτιώσεις. Αν και οι προτεινόμενοι κανόνες αποτελούν πλήρη ρύθμιση, εν τούτοις η Ε.Κ. μπορεί παραπέμψει σε άλλες διατάξεις για να να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ενδιαφερομένων.

Οι επιχειρηματικοί, εμπορικοί και συναλλακτικοί οργανισμοί πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά την προτεινόμενη διαδικασία διαμεσολάβησης της Ε.Κ. γιατί, δεν αποκλείεται να προσφύγουν σε αυτή στο μέλλον.

 

Πηγή: business.inquirer.net

 

 

 

 

 

 

 

 

Απολογισμός Δράσης για το έτος 2015

 • Κατά το διάστημα 16 έως 18 Απριλίου, το ΕλλΚΔΔ σε συνεργασία με το Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο, προχώρησε στη διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα «Επίλυση Συγκρούσεων στην Οικογένεια με Διαμεσολάβηση». Η εκπαίδευση διήρκεσε τρεις (3) ημέρες και ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Στην εκπαίδευση εκπαιδευτές από το ΕλλΚΔΔ ήταν οι Ιωάννα Αναστασοπούλου και Γιώργος Γραβιάς ενώ από το ΑΨΚ οι Θαλής Παπαδάκης, Μιχάλης Αθητάκης, Κλέλια Γαλάνη, Έρση Κουνέλη και Κωνσταντίνα Λατσώνα.
 • Μετά την επιτυχημένη εκπαίδευση της οικογενειακής διαμεσολάβησης και κατόπιν αιτήματος των συμμετεχόντων στις 29 Απριλίου διοργανώθηκε ένα peer review group με θέμα “How divorce mediation is conducted in the USA” με κεντρική εισηγήτρια την Nan Waller Brunnet.
 • Στις 6 Μαΐου διεξήχθη στην Λευκωσία στην Κύπρο σε συνεργασία με το CEDR το Mediation Advocacy Skills Training με θέμα “Representing your bank in mediation”. Από το ΕλλΚΔΔ εκπαιδευτής ήταν η Ιωάννα Αναστασοπούλου ενώ από το CEDR ο Ronald Bradbeer.
 • Κατά το διάστημα 8 έως 13 Ιουνίου, το ΕλλΚΔΔ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας και το CEDR, πραγματοποίησε το πρόγραμμα Mediator Skills Training. Η εκπαίδευση διήρκεσε 5 ημέρες, ενώ ακολούθησε μία ημέρα διαδικασία αξιολόγησης αλλά και παροχή άτυπης εκπαιδευτικής στήριξης από τους εκπαιδευτές του CEDR/ΕλλΚΔΔ προς τους εκπαιδευόμενους. Σε αυτήν την εκπαίδευση εκπαιδευτής από τον CEDR ήταν ο Andrzej (Andy) Grossman και από το ΕλλΚΔΔ οι Μαρίνα Αρσενοπούλου, Εύη Μπεκίρη και Δημήτρης Θεοχάρης.
 • Στις 25 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε ένα peer review group με θέμα τις Διαπραγματεύσεις στην αίθουσα του ΕλλΚΔΔ. Στην ημερίδα ομιλήτρια ήταν η Ιωάννα Αναστασοπούλου και ο Αλέξανδρος Σαρρής.
 • Στις 11 και 12 Νοεμβρίου πραγματοποίηθηκε στο Λονδίνο από το CEDR το ADR Trainers' Network and Faculty Day καθώς και το CEDR Anniversary Dinner με συμμετέχοντες την Ιωάννα Αναστασοπούλου και τον Δημήτρη Θεοχάρη.

Σε όλη την διάρκεια του έτους έγιναν ενημερωτικές συναντήσεις για την προώθηση της διαμεσολάβησης στον επιχειρηματικό κόσμο της Χώρας. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι λάμβαναν κάθε μήνα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το ενημερωτικό δελτίο (newsletter) του ΕλλΚΔΔ για τη συνεχή πληροφόρησή τους με νέα και απόψεις σχετικά με το θεσμό της διαμεσολάβησης.

Το Δικαστήριο των ΗΠΑ Τονίζει τη Σπουδαιότητα της Καταγραφής της Συμφωνίας Μετά την Διαμεσολάβηση

του Eric G. Pearson

Συμφωνείστε το γραπτώς.

Πόσες φορές αυτές οι τέσσερις λέξεις έχουν ειπωθεί στην διάρκεια των συναλλαγών;

Σίγουρα, πολύ περισσότερες απ’ όσες θα μπορούσαμε να μετρήσουμε. Παραμένει άλλωστε γεγονός, ότι η καταγραφή με χαρτί και μολύβι, με το μελάνι της γραφομηχανής ή τη μετάδοση ψηφίων με οποιοδήποτε τρόπο (το πολύπλοκο εύρος της τεχνολογίας μας το χαλάει εδώ), είναι ένα σημαντικό, επακόλουθο βήμα μιας συμφωνίας.

Αυτή είναι η ουσία της απόφασης της 7ης Περιφέρειας στην υπόθεση Beverly κατά Abbott Laboratories, No. 15-1098 (7th Cir. Mar. 16, 2016) , στην οποία το δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση του πρωτοδικείου να εφαρμόσει μία έγγραφη συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά την διαμεσολάβηση. Η Δικαστής Ann Claire Williams προέδρευε της υπόθεσης. Η υπόθεση, που εκδικάστηκε με βάση τον νόμου του Ιλινόις, αποτελεί αξιοσημείωτο παράδειγμα της στάσης του δικαστηρίου σε τέτοια ζητήματα εκτέλεσης των συμφωνηθέντων.

Η εταιρία Abbott Labs απέλυσε την Martina Beverly το 2010, η οποία προχώρησε σε μήνυση ισχυριζόμενη ότι ο πρώην εργοδότης της είχε παραβιάσει το Κεφάλαιο VII του Νόμου περί Πολιτικών Δικαιωμάτων και τον Νόμο για τους Αμερικάνους με Ανικανότητες καταφεύγοντας σε διακρίσεις και αντίποινα εις βάρος της, εξαιτίας της γερμανικής της εθνικότητας και της αναπηρίας της.

Τα μέρη συζήτησαν σε διαμεσολάβηση χωρίς να οδηγηθούν σε οριστική επίλυση των διαφορών τους, και κατά το τέλος της μακράς ημερήσιας συνεδρίας τους, τόσο τα μέρη, όσο και ο δικηγόρος υπέγραψαν την παρακάτω χειρόγραφη συμφωνία:

Εγώ ο Jon Klinghoffer δεσμεύομαι ότι ο πελάτης μου θα ενημερώσει τον πελάτη μου ότι η Abbott/Abbvie πρόσφερε $200.000 + Abbott/Abbvie καλύπτει το κόστος της διαμεσολάβησης προς την επίλυση του ζητήματος και ότι η Martina Beverly απαίτησε $210.000 + Abbott/Abbvie να καλύψει το κόστος της διαμεσολάβησης προς την επίλυση του ζητήματος. Και τα δύο μέρη δεσμεύονται ότι η προσφορά τους και οι απαιτήσεις τους θα παραμείνουν ως έχουν μέχρι τις Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014, 3:00 μ.μ. CT.

Ο δικηγόρος της Abbott δέχτηκε την προσφορά της Beverly την επόμενη μέρα με email: «Ο πελάτης μου δέχτηκε τα αιτήματα της Martina Beverly σε σχέση με το προαναφερθέν ζήτημα για $210.000 συν τα έξοδα της χθεσινής διαμεσολάβησης. Έχω επισυνάψει ένα προσχέδιο της συμβιβαστικής συμφωνίας προς ενημέρωσή σας.»

Σε αυτό ο δικηγόρος της Beverly απάντησε, «Μέρες ευτυχίας! Ο καλύτερος τρόπος να ξοδέψει η Abbott $10.000. Είσαι διαμάντι.»

Ο δικηγόρος της Beverly διαβίβασε την αποδοχή της Abbott, αλλά η Beverly δεν μοιράστηκε τον ενθουσιασμό του δικηγόρου της και αποφάσισε να μην υπογράψει. Η Abbott κινήθηκε επιτυχώς προκείμενου να επιβληθεί η συμφωνία.

Κατ' έφεση, η Beverly ισχυρίστηκε ότι η χειρόγραφη συμφωνία δεν είχε ισχύ γιατί παρέλειπε σημαντικά σημεία που υπήρχαν μόνο στο ανυπόγραφο προσχέδιο της πρότασης, δηλαδή αποζημίωση, μελλοντική συνεργασία, την μελλοντική της απασχόληση στην εταιρία Abbott, την ακριβή κατανομή του κεφαλαίου της συμφωνίας, και ρητούς όρους ως προς την απόλυση και παραίτηση.

Το Δικαστήριο δεν πείστηκε. Αντίθετα, τόνισε ότι «όλες αυτές οι διατάξεις στο σύνολό τους συνιστούν σχεδόν και τις έξι σελίδες του σχεδίου της συμφωνίας. Και βέβαια δεν είναι όλες το ίδιο σημαντικές.»

Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς της Beverly σχετικά με την αποζημίωση, την συνεργασία, και για μελλοντική πρόσληψη, επισημαίνοντας ότι προχώρησε σε έφεση «με προχειρότητα» και «δεν προσπάθησε να εξηγήσει με ποιόν τρόπο οποιοδήποτε από αυτά τα θέματα είναι τόσο ζωτικής σημασίας.»

Όσον αφορά τις προβλέψεις για παραίτηση από τις αξιώσεις , το δικαστήριο έκρινε ότι η υπόσχεση «να επιλυθεί το ζήτημα», όπως προβλεπόταν στην χειρόγραφη πρόχειρη συμφωνία, ήταν επαρκής.

Η απόφαση του πρωτοδικείου να επιβάλει την συμφωνία οριστικοποιήθηκε. Η εταιρία Abbott πρέπει να είναι ικανοποιημένη που είχε αυτή την συμφωνία γραπτώς έστω και πρόχειρα.

Με Νέο Πρόγραμμα Επιδοτείται Η Διαμεσολάβηση Σε Διαφορές Πνευματικής Ιδιοκτησίας Στη Σιγκαπούρη

του Chia Yan Min

Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν την διαμεσολάβηση για διαφορές πνευματικής ιδιοκτησίας σύντομα θα μπορούν να επωφεληθούν από επιδοτήσεις στα πλαίσια ενός νέου προγράμματος.

Το Πρόγραμμα Προώθησης  της Διαμεσολάβησης σε Διαφορές Πνευματικής Ιδιοκτησίας θα καλύψει έως $5.500 των δαπανών σε κάθε υπόθεση διαμεσολάβησης, με ισχύ από την 1η Απριλίου.

Το πρόγραμμα στοχεύει να παρακινήσει τις επιχειρήσεις να αναζητούν «λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους και επωφελείς για όλους», όπως ανέφερε το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Σιγκαπούρης (Ipos) χθες.

Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια αναμένεται να επωφεληθούν διάδικοι μέχρι και σε 30 διαφορές πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πέραν αυτού, πέντε ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες νομικοί διορίστηκαν διαμεσολαβητές πνευματικής ιδιοκτησίας. Θα προχωρήσουν σε ακρόαση των υποθέσεων και θα υπηρετήσουν για περίοδο δύο ετών ξεκινώντας από την 1η Απριλίου.

Περισσότερες επιλογές

Στην διαμεσολάβηση προσπαθείς να βρεις μία λύση που να ικανοποιεί και τα δύο μέρη, επομένως έχεις την ευκαιρία να αναζητήσεις περισσότερο ολιστικές λύσεις.

Σύμφωνα με την Joyce Tan, γενική διευθύντρια της εταιρίας Joyce A. Tan & Partners, το βασικό όφελος της διαμεσολάβησης έγκειται στο γεγονός ότι τα μέρη μπορούν να συμμετάσχουν χωρίς να «έχουν τίποτα να χάσουν».

Τα μέρη μπορούν να ορίσουν ένα κέντρο διαμεσολάβησης της επιλογής τους, όπως το Κέντρο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, το Διεθνές Κέντρο Διαμεσολάβησης της Σιγκαπούρης ή το Κέντρο Διαμεσολάβησης της Σιγκαπούρης.

Η διαμεσολάβηση πρέπει να πραγματοποιηθεί στην Σιγκαπούρη προκειμένου να πληροί τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης από το πρόγραμμα.

«Η διαμεσολάβηση ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να προσεγγίσουν τις διαφορές πνευματικής ιδιοκτησίας συνεργατικά και συναινετικά,» είπε η Chiam Lu Lin, αναπληρώτρια διευθύνων σύμβουλος του Ipos.

Αυτό θα ευνοήσει το «κλίμα καινοτομίας» στην Σιγκαπούρη, πρόσθεσε.

Ο καθηγητής David Llewelyn, αναπληρωτής κοσμήτορας του Πανεπιστημίου Διοίκησης της Σιγκαπούρης, επισήμανε ότι το πρόγραμμα θα διευρύνει το φάσμα των διαθέσιμων επιλογών στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας για την επίλυση των διαφορών.

Ο καθηγητής Llewelyn, ο οποίος έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στην εξάσκηση, την διδασκαλία και την συγγραφή περί δικαίου και είναι ένας από τους πέντε διαμεσολαβητές που διορίστηκαν στα πλαίσια του προγράμματος, πρόσθεσε ότι αυτό θα «βοηθήσει στην ενίσχυση της αυξανόμενης φήμης του νομικού κλάδου πνευματικής ιδιοκτησίας της Σιγκαπούρης».

Σύμφωνα με την Joyce Tan, γενική διευθύντρια της εταιρίας Joyce A. Tan & Partners: «Στην διαμεσολάβηση προσπαθείς να βρεις μία λύση που να ικανοποιεί και τα δύο μέρη, επομένως έχεις την ευκαιρία να αναζητήσεις περισσότερο ολιστικές λύσειςΗ πιθανότητα τα εμπλεκόμενα μέρη να μείνουν ικανοποιημένα με το αποτέλεσμα είναι πολύ πιο υψηλή καθώς συμμετέχουν στην αναζήτηση της λύσης.»

Η Tan πρόσθεσε ότι η διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι εμπιστευτική, πράγμα που σημαίνει ότι τα μέρη «νιώθουν πολύ πιο άνετα να αναζητήσουν δημιουργικές λύσεις προκειμένου να διευθετηθούν οι διαφορές. Επιπλέον, είναι πιθανό πέραν της επίλυσης των διαφορών, να οδηγηθούν σε άλλες συναλλαγές ή επιχειρηματική συνεργασία».

Νέοι πιστοποιημένοι Διαμεσολαβητές 2016

Με τη με αριθ.11451οικ./10-3-2016 πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι κατωτέρω έχουν πιστοποιηθεί ως διαμεσολαβητές με απόφαση της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής τους στις σχετικές γραπτές και προφορικές εξετάσεις.

Συνημμένα θα βρείτε τον πίνακα των επιτυχόντων.

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο ανάπτυξης του θεσμού της διαμεσολάβησης προχώρησε στο Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο που προβλέπει την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών (ΗΕΔ). Ο Κανονισμός ΗΕΔ δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές της ΕΕ και τους εμπόρους να υποβάλουν τις τυχόν διαφορές που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου, χάρη στην ενιαία πανενωσιακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών ("πλατφόρμα ΗΕΔ") με μορφή διαλογικού ιστότοπου (chatroom). Η πλατφόρμα θα συνδέει όλους τους εθνικούς φορείς ΕΕΔ. Αυτό το ενιαίο σημείο εισόδου έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτελεί διαδραστικό δικτυακό τόπο φιλικό προς το χρήστη, διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και προσπελάσιμο δωρεάν. Η πλατφόρμα βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία από τις 9.1.2016 ενώ θα είναι διαθέσιμη προς τους καταναλωτές και τους εμπόρους από τις 15.2.2016.

Για να επισκεφθείτε την πλατφόρμα πατήστε εδώ.Μήνυμα του ΕλλΚΔΔ για τη Νέα Χρονιά & Νέα για τη Διαμεσολάβηση

Κάθε μήνα φροντίζουμε για την ενημέρωσή σας με νέα και απόψεις για τη διαμεσολάβηση. Συνημμένα μπορείτε να δείτε τον απολογισμό του έτους καθώς και νέα σχετικά με τον θεσμό.

Σας ευχόμαστε μία χρονιά γεμάτη δημιουργικότητα!agreement

Διαφορές μεταξύ ιδιωτών και επαγγελματιών του κλάδου της οικοδομής: Διαδικτυακή και δωρεάν διαμεσολάβηση

Από την 1η Ιανουαρίου 2016, οι ιδιώτες που έχουν διαφορές με οικοδομικές εταιρείες σχετικά με θέματα νέων κατασκευών, ανακαινίσεων, συντηρήσεων ή επισκευών μπορούν να υποβάλουν αίτηση για δωρεάν, διαδικτυακή διαμεσολάβηση.

Την Τρίτη, η γαλλική ομοσπονδία οικοδομών (FFB), ο Εθνικός Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών (CNHJ) και η ένωση Medicys ανακοίνωσαν σε κοινό δελτίο τύπου μία συνεργασία που θέτει σε εφαρμογή αυτή την "διαμεσολάβηση σε θέματα κατανάλωσης στις διαφορές στον τομέα της οικοδομής".

Στον ιστότοπο www.medicys.fr, οι ιδιώτες θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες των δικαστικών επιμελητών και μελών του Κέντρου διαμεσολάβησης και φιλικού διακανονισμού, οι οποίοι είναι καταρτισμένοι σε θέματα διαμεσολάβησης και καταναλωτικών διαφορών.

Οι υπογραφέντες διευκρίνισαν ότι η συμφωνία συνήφθη "στο πλαίσιο της υποχρέωσης, από την 1η Ιανουαρίου 2016, όλων των επαγγελματιών, να προτείνουν στους καταναλωτές πελάτες τους μία δωρεάν διαδικασία διαμεσολάβησης, διαθέσιμη ταχυδρομικά ή μέσω διαδικτύου".

Η FFB, η CNHJ και η Medicys δηλώνουν πως "έχουν επίγνωση των πλεονεκτημάτων της διαμεσολάβησης για τους καταναλωτές, αλλά και για τους επαγγελματίες, ως προς την εξοικονόμηση του χρόνου και την ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης στην σχέση με τον πελάτη".

Πηγή: http://www.notretemps.com/argent/litiges-entre-particuliers-et-artisans

Ασφάλιση: Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα διαμεσολάβησης στο Μαρόκο

Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση είναι δωρεάν και ανοιχτή σε διαφορές ύψους άνω των 500 MAD οι οποίες δεν έχουν παραπεμφθεί στο δικαστήριο και μετά την εξάντληση της εσωτερικής διαδικασίας του κανονισμού για κάθε εταιρεία.

Σύντομα, η ασφάλιση θα έχει τον δικό της διαμεσολαβητή. Από την 1η Ιανουαρίου 2016, οι αφαλισμένοι ή οι μεμονωμένοι δικαιούχοι θα μπορούν να ζητούν διαμεσολάβηση για να επιλύσουν τις διαφορές τους με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Σύμφωνα με του υπεύθυνους της Ομοσπονδίας των ασφαλιστικών εταιρειών του Μαρόκο (FMSAR), το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί τμήμα των βασικών μέτρων του προγράμματος πλαισίου (μέτρο 70 του άξονα βελτίωσης της εικόνας του κλάδου). Στόχος του είναι η βελτίωση της σχέσης με τον πελάτη, η διευκόλυνση του κανονισμού σε έναν ορισμένο αριθμό υποθέσεων, αλλά κυρίως η αποφυγή της συστηματικής προσφυγής ιδιωτών στα δικαστήρια. Αυτή η εναλλακτική λύση έρχεται την κατάλληλη στιγμή, καθώς πολλές πηγές που γνωρίζουν σε βάθος τον κλάδο αποκαλύπτουν την αύξηση του αριθμού των διαφορών που παραπέμπονται στο δικαστήριο. Οι παροχές που χορηγούνται για την ασφάλεια αυτοκινήτου, την ασφάλεια εργατικού ατυχήματος και τα συμβόλαια για ταξίδια στο εξωτερικό βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των υποθέσεων που παραπέμπονται στα δικαστήρια. Σύμφωνα με το έγγραφο που εξασφάλισε σε αποκλειστικότητα η La Vie eco, η διαδικασία πρόκειται να εφαρμοστεί αρχικά στις διαφορές που δεν έχουν οδηγηθεί στο δικαστήριο και δεν υπερβαίνουν το ποσό των 5000 MAD. Οι υποθέσεις αυτές πρέπει να αφορούν αποκλειστικά ιδιώτες και ασφαλιστικές εταιρείες. Επομένως, δεν αφορούν, για την ώρα, τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Ο ενάγων έχει στην διάθεσή του μία προθεσμία 21 ημερών για να αντιδράσει στην απόφαση του διαμεσολαβητή.

Η προσφυγή στην διαμεσολάβηση είναι δωρεάν για τον ενάγοντα. Η απόφαση του διαμεσολαβητή είναι δεσμευτική για την ασφαλιστική εταιρεία όταν το συνολικό ποσό δεν ξεπερνά τα 50.000 MAD. Ωστόσο, εάν ο ιδιώτης ενάγων έχει ξεκινήσει  μία παράλληλη δικαστική διαδικασία, ο διαμεσολαβητής θα βάλει οριστικό τέλος στην διαδικασία διαμεσολάβησης. Το ίδιο ισχύει και εάν επιληφθεί της υπόθεσης η Αρχή Ελέγχου Ασφαλίσεων και Πρόνοιας (ACAPS, πρώην DAPS). Εάν χρειαστεί, γίνεται επανεκκίνηση της διαδικασίας, μόλις ο φάκελος ταξινομηθεί από αυτή την αρχή.

Άλλη προϋπόθεση της προσφυγής στη διαμεσολάβηση είναι ο ενάγων να έχει εξαντλήσει προηγουμένως την εσωτερική διαδικασία του κανονισμού διαφορών κάθε εταιρείας. Εάν δεν δοθεί συνέχεια στην προσφυγή του εντός 30 ημερών από την ημέρα λήψης του σχετικού φακέλου, μπορεί να επιληφθεί της υπόθεσης ο διαμεσολαβητής.

Για να ξεκινήσει η διαδικασία, ο ενάγων πρέπει να προσφύγει στον διαμεσολαβητή είτε μέσω συστημένης επιστολής με απόδειξη παραλαβής είτε καταθέτοντας ένσταση (υποχρεωτικά γραπτή) κατά της απαλλαγής ενώπιον του διαμεσολαβητή ο οποίος ενημερώνει απευθείας τον ασφαλιστή. Τα έγγραφα και οι πληροφορίες των δύο μερών μπορούν επίσης να κοινοποιηθούν στον διαμεσολαβητή διαδικτυακά.

Ο ενιστάμενος πρέπει, επίσης, να επισυνάψει στην αίτηση του ένα έγγραφο δεόντως υπογεγραμμένο και επικυρωμένο το οποίο να εξουσιοδοτεί ρητώς την ασφαλιστική εταιρεία να κοινοποιήσει στον διαμεσολαβητή όλα τα έγγραφα ή τις πληροφορίες που θα του είναι χρήσιμα για την εκπλήρωση της αποστολής του.

Ο διαμεσολαβητής πρέπει να καταρτίσει αιτιολογημένη γνώμη εντός δύο μηνών. Μετά από ενημέρωση, ο ενιστάμενος διαθέτει 21 ημέρες για να κοινοποιήσει την στάση του. Εάν ένα εκ των δύο μερών δεν δώσει συνέχεια στην πρόταση του φιλικού διακανονισμού ή εάν αρνηθεί ρητώς αυτή την πρόταση εντός της προθεσμίας, ο διαμεσολαβητής έχει αποτύχει. Σε αυτή την περίπτωση, ο φάκελος κλείνει.

Το κείμενο προβλέπει ότι ο ιδιώτης μπορεί να απορρίψει την απόφαση του διαμεσολαβητή οπότε επιθυμεί και δύναται να προσφύγει στην δικαιοσύνη, όποιο και αν είναι το ποσό. Αντιθέτως, η ασφαλιστική εταιρεία είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί με την απόφαση του δαιμεσολαβητή, εάν το ποσό είναι κατώτερο των 50.000 MAD. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, μπορεί και η ίδια η εταιρεία να προσφύγει στην δικαιοσύνη, εάν δεν είναι ικανοποιημένη με την απόφαση. Μία επιτροπή αναλαμβάνει το έργο της συνέχισης της δράσης του διαμεσολαβητή.

Η θέση του διαμεσολαβητή έχει ανατεθεί στον Mohamed Saidi που ξεκίνησε την καριέρα του στην ACAPS (πρώην DAPS) και στη συνέχεια εργάστηκε σε διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες. Ο Μ. Saidi βρισκόταν πίσω από τη δημιουργία της ασφαλιστικής εταιρείας "Compagnie d' assurance transport" (CAT) το 1993, και επίσης κατείχε θέση γενικού εκπροσώπου στην FSMAR. Μία επιτροπή που αποτελείται από δύο εκπροσώπους της FSMAR είναι υπεύθυνη για την συνέχιση των διαδικασιών. Οι πελάτες δεν έχουν κανέναν εκπρόσωπο σε αυτό το επίπεδο. Για την αποφυγή οποιασδήποτε κριτικής, οι υπεύθυνοι της ομοσπονδίας βεβαιώνουν ότι, από σήμερα, η αρχή ελέγχου μεριμνά κατά κύριο λόγο για το συμφέρον των καταναλωτών.

Πηγή: http://lavieeco.com/news/economie/assurance-comment-va-fonctionner-le-nouveau-dispositif-de-mediation.html#X7W89Kp8c3VXwDt3.99

Άρθρα και Απόψεις για την Διαμεσολάβηση

Κάθε μήνα φροντίζουμε την ενημέρωσή σας με συνεχή δημοσίευση άρθρων, απόψεων και προβληματισμών σε τρέχοντα ζητήματα της διαμεσολάβησης.

Συνημμένα θα βρείτε μερικές από τις δημοσιεύσεις μας. Καλή ανάγνωση!

Για εγγραφή στο newsletter πατήστε εδώ.mst

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δημόσια Διαβούλευση για την Εφαρμογή της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ

Στις 18 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση (διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα) με θέμα την εφαρμογή της οδηγίας 2008/52/ΕΚ για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Στόχος της διαβούλευσης είναι η συγκέντρωση των απόψεων των ενδιαφερομένων για την εφαρμογή της οδηγίας, η οποία έχει ως σκοπό να διευκολύνει την πρόσβαση στους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών και να ενθαρρύνει την προσφυγή στη διαμεσολάβηση σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους πριν τις 11 Δεκεμβρίου 2015, απαντώντας στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ και εδώ.                                                europa

Ανακοίνωση Γραπτών Εξετάσεων υποψήφιων Διαμεσολαβητών

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων υποψήφιων Διαμεσολαβητών που έλαβαν χώρα την 27η Ιουνίου 2015 από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Peer Review Group in Negotiations

Μέσα από την εμπειρία μας στην εκπαίδευση και πιστοποίηση διαμεσολαβητών διαπιστώσαμε σοβαρές αδυναμίες σε διαπραγματευτικές δεξιότητες. Η πλειονότητα των πιστοποιημένων διαμεσολαβητών, που είναι δικηγόροι και δεν είναι εξοικειωμένοι με τις διαπραγματεύσεις, φαίνεται να χρειάζεται σημαντική βελτίωση στο θέμα αυτό. Θέλοντας να καλύψουμε το κενό και με την διάθεση να προσφέρουμε ακόμη μεγαλύτερη ποιότητα στη διαμεσολάβηση, ώστε ο διαμεσολαβητής να αισθάνεται ασφαλής στις πρώτες του διαμεσολαβήσεις, προχωρούμε στην οργάνωση ενός peer review group με θέμα "Negotiations".

Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΕλλΚΔΔ, Πανεπιστημίου 16, 2ος όροφος, στις 25/06/2015 και ώρα 17:00-20:00 σε συνεργασία με εξειδικευμένους εκπαιδευτές στις διαπραγματεύσεις. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 30 ευρώ, ενώ για τους διαπιστευμένους διαμεσολαβητές στο CEDR η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο 210-3620274 (direct-4), ή στο ikaragiorgi@sae-epe.gr, κα Ισμήνη Καραγιώργη.

Συνημμένα βρείτε την δήλωση συμμετοχής.agreement

25/06:Θέματα Διεθνούς Διαιτησίας

To Ιnternational Center for Dispute Resolution και το International Hellenic University διοργανώνουν μία ημερίδα με θέμα "Hot Topics in the Practice of International Arbitration" στις 25 Ιουνίου 2015 στη Θεσσαλονίκη.

Δείτε συνημμένα την ανακοίνωση του φορέα.

Πρακτική άσκηση Ιουλίου

Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας και ο Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ προκηρύσσουν μία (1) θέση για πρακτική άσκηση (internship). Η θέση απευθύνεται σε φοιτητές/τελειόφοιτους σχολών Νομικής για την περίοδο 29/06/2015-31/07/2015.Ο ασκούμενος θα απασχολείται καθημερινά 10:00-18:00.

Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση Η/Υ και της αγγλικής γλώσσας.

Θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά στο ikaragiorgi@sae-epe.gr,  με θέμα "Πρακτική Άσκηση".Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο 210-3620274 (direct 4), κα Ισμήνη Καραγιώργη.

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα.internship3

3 Ιουνίου: Υγιής Ανταγωνισμός & Επιχειρηματικότητα

Ο Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015 και ώρα 18:00-20:00 με θέμα "Υγιής Ανταγωνισμός και Επιχειρηματικότητα".

Θα εισηγηθούν οι Δημήτρης Κυριτσάκης, Πρόεδρος ΕΑ, Διονυσία Ξηροκώστα, Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ΕΑ και Δημήτρης Λουκάς, Αντιπρόεδρος ΕΑ.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συνδέσμου ΑΕ και ΕΠΕ, Πανεπιστημίου 16, 2ος όροφος, εντός της στοάς.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο 210-3620274, κα Στέλλα Μηλιώτη.

Για δηλώσεις συμμετοχής δείτε συνημμένα.

27 Ιουνίου: Εξετάσεις Υποψήφιων Διαμεσολαβητών

test

Στις 27 Ιουνίου 2015 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τους υποψήφιους διαμεσολαβητές.

Με την από 07/05/2015 απόφαση της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών, ορίζεται ως ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων υποψήφιων διαμεσολαβητών σε πανελλήνια κλίμακα, η 27η Ιουνίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00-13:00.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθηνών, Λ. Αλεξάνδρας και Κυρίλλου Λουκάρεως 14.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Peer Review Group in Family Mediation

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε την διαμεσολάβηση; Νιώθετε επιτυχημένος διαμεσολαβητής;

Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας θέτοντας ως στόχο να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν από το σεμινάριο "Επίλυση Συγκρούσεων στην Οικογένεια με Διαμεσολάβηση" καθώς και η έλλειψη μεγάλου αριθμού διαμεσολαβήσεων και εμπειριών.

Με τη συμμετοχή σε τρίωρες συναντήσεις κάθε μήνα, που θα περιλαμβάνουν παιχνίδι ρόλων διαμεσολάβησης σε υποθέσεις οικογενειακών διαφορών και, παράλληλα, αξιολόγηση/εποπτεία από εξειδικευμένο προσωπικό, οι πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές θα κληθούν να εφαρμόσουν στην πράξη όσα έχουν διδαχθεί και να εμβαθύνουν στην διαδικασία της διαμεσολάβησης αντιμετωπίζοντας σε προστατευμένο περιβάλλον προβληματισμούς και δυσκολίες.

Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου, 4μμ-7μμ.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 30 ευρώ/άτομο/συνάντηση.

Για περισσότερες πληροφορίες  και δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε απευθυνθείτε στο 210-3620274 ή στο ikaragiorgi@sae-epe.gr, κα Ισμήνη Καραγιώργη.

breaking parties

Νέα εκπαίδευση Negotiations Skills and Practice

negotiations2

Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας, σε συνεργασία με τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα CEDR ανακοινώνει την διεξαγωγή τριήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα "Negotiations Skills & Practice" στα γραφεία του Κέντρου μας, Πανεπιστημίου 16, Αθήνα.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε δικηγόρους, διαμεσολαβητές, επαγγελματίες του χώρου που ασχολούνται με τις διαπραγματεύσεις, αλλά και σε όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τις διαπραγματευτικές τους ικανότητες. Η εκπαίδευση διενεργείται στα αγγλικά και εστιάζει κυρίως σε τεχνικές επικοινωνίας, διαπραγματευτικές τεχνικές, διαπραγματεύσεις μεταξύ οργανισμών, και τεχνικές που επιδιώκουν σε πιο αποτελεσματική επικοινωνία και αντιμετώπιση αδιεξόδου.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα δοθεί σχετικό πιστοποιητικό συμμετοχής από το CEDR.

Οι ημερομηνίες αναμένεται να οριστικοποιηθούν.

Βρείτε συνημμένα σχετική ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις ενδιαφέροντος παρακαλούμε απευθυνθείτε στο 210-3620274 ή στο ikaragiorgi@sae-epe.gr, κα Ισμήνη Καραγιώργη.

Νέο Σεμινάριο Οικογενειακής Διαμεσολάβησης

Κατόπιν δικού σας αιτήματος και έπειτα από την επιτυχή έκβαση του τριήμερου σεμιναρίου με θέμα "Επίλυση Συγκρούσεων στην Οικογένεια με Διαμεσολάβηση" που διοργανώθηκε από το Κέντρο μας και το Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο, το ΕλλΚΔΔ ανακοινώνει ένα νέο τριήμερο σεμινάριο με θέμα την χρήση του θεσμού της Διαμεσολάβησης στις Οικογενειακές Διαφορές.

 

"Βρίσκω εξαιρετική την ιδέα της συνεργασίας με τους ψυχοθεραπευτές με εμπειρία σε σχετικά θέματα διερεύρυνσης."

Τιτίκα Νικέα - Μουράτογλου, δικηγόρος Αθηνών

"Ήταν αυτό ακριβώς που ήθελα. Ανταποκρίθηκε πλήρως στα δικά μου ζητούμενα. Ήταν εξαιρετική ιδέα η συνεργασία με το Ινστιτούτο."

Φωτεινή Ανδριώτη, δικηγόρος Θεσσαλονίκης

"Ελπίζω να χρησιμοποιήσω τις εκπαιδευτικές μεθόδους από την καθημερινότητα μέχρι το επάγγελμα. Το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε στους στόχους του με αποκορύφωμα τα βιωματικά εργαστήρια."

Μαρία Διδύμου, δικηγόρος Λάρισας

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί και πάλι σε συνεργασία με το τμήμα Θεραπείας Οικογένειας του Ανοικτού Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου και θεωρείται απαραίτητο σε δικηγόρους, διαπιστευμένους διαμεσολαβητές, νομικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς και όσους απασχολεί το εν λόγω ζήτημα. Οι προεγγραφές άρχισαν!

Οι ημερομηνίες αναμένεται να οριστικοποιηθούν.

Παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις ενδιαφέροντος απευθυνθείτε στο 210-3620274, ή μέσω email στο ikaragiorgi@sae-epe.gr, κα Ισμήνη Καραγιώργη.

 

family mediation2

 

Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης

Ο Σύνδεσμος ΑΕ & ΕΠΕ προκηρύσσει μία (1) θέση για πρακτική άσκηση (internship). Η πρόσκληση απευθύνεται σε φοιτητές τελειόφοιτους/απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ με γνώσεις τραπεζικών και μαθηματικών θεμάτων (υπολογισμοί τοκοχρεωλυσίων, καθαρά παρούσα αξία, μελλοντικές αξίες) για την περίοδο από 04/05/2015 έως 03/07/2015.

Απαραίτητη θεωρείται η χρήση Microsoft Office.

Η παρουσία του ασκούμενου θα είναι καθημερινή με ωράριο που θα συμφωνηθεί από κοινού.

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο ikaragiorgi@sae-epe.gr ή στο etekou@sae-epe.gr με θέμα "ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ".

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε κα Ισμήνη Καραγιώργη, ή στο 210-3620274.

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα.8064771 orig

Εκπαίδευση 16-18/4 : Επίλυση Συγκρούσεων στην οικογένεια με διαμεσολάβηση

Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θεραπείας Οικογένειας και Ζεύγους του Ανοικτού Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου διοργανώνει εκπαίδευση διάρκειας 25 ωρών στην Επίλυση Συγκρούσεων στην οικογένεια με διαμεσολάβηση κατά το διάστημα 16-18 Απριλίου 2015

Η εκπαίδευση θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμη σε:

-          Δικηγόρους

-          Διαπιστευμένους διαμεσολαβητές ή διαμεσολαβητές υπό διαδικασία διαπίστευσης

-     Όσους επαγγελματίες εμπλέκονται στις οικογενειακές διαφορές: νομικοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί, παιδαγωγοί κ.ά.

-          Όσους ενδιαφέρονται για το εν λόγω αντικείμενο.

 

Στην εκπαίδευση συμμετέχουν δεκαοκτώ (18) άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Κέντρου, Πανεπιστημίου 16, μετρό Σύνταγμα. 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση, θα χορηγηθεί πιστοποιητικό συμμετοχής από το ΕλλΚΔΔ και το Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο.

 

Λόγω των περιορισμένων διαθέσιμων θέσεων παρακαλούμε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή, με την αποστολή της δήλωσης μέχρι και την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015 στα ikaragiorgi@sae-epe.gr ή info@hellenic-mediation.gr  ή στο φαξ +30 2103626610.

 

Το κόστος συμμετοχής στην εκπαίδευση ανέρχεται σε 450

Βρείτε συνημμένα την ανακοίνωση, το πρόγραμμα και τη φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος.

 

family mediation

18 Φεβρουαρίου: Ημερίδα με θέμα τη διαμεσολάβηση

Η Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών διοργανώνει την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου και ώρα 6μμ στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Μελισσίων ημερίδα με θέμα "Διαμεσολάβηση: ο νέος θεσμός εναλλακτικής επίλυσης διαφορών".

Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη ενώ προγραμματίζεται παρουσίαση του θεσμού της διαμεσολάβησης βάσει της κείμενης νομοθεσίας, προσομοίωση οικογενειακής διαμεσολάβησης και σχετικός σχολιασμός αυτής από έμπειρο διαμεσολαβητή καθώς και συζήτηση με το κοινό.


Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε διαβάστε τη συνημμένη πρόσκληση.

 

katalogos

19 Φεβρουαρίου: Ημερίδα για τη διαμεσολάβηση στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Το ΠΜΣ "Διοίκηση Επιχειρήσεων & Διοίκηση" του Παντείου Πανεπιστημίου, το "Ινστιτούτο Πιστοποιημένων Διαμεσολαβητών & Διαιτητών Ελλάδος" και η ΕλΠιΔια σας προσκαλούν σε επιστημονική ημερίδα με θέμα Διαμεσολάβηση: Δικαιοσύνη και Ανοιχτή Κοινωνία που διοργανώνεται την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου και ώρα 18.00 στο αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργας του Παντείου Πανεπιστημίου

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων, ο πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου Γρηγόρης Τσάλτας, ο διευθυντής του συγκεκριμένου ΠΜΣ Δονάτος Παπαγιάννης, διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές καθώς και η εταίρος του Κέντρου μας Μπερναντέτ Παπαβασιλείου-Σρέκενμπεργκ, ενώ χορηγός είναι η Νομική Βιβλιοθήκη. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας εδώ

Σημαντική Υπόθεση επιλύθηκε με διαμεσολάβηση!

Επιτέλους, η διαμεσολάβηση έρχεται να δείξει τα επωφελή για όλους αποτελέσματά της και στην Ελλάδα! Μετά από μια διετία από τη ψήφιση του Νόμου για τη διαμεσολάβηση και ενώ η Ελληνική πραγματικότητα έχει κυρίως να επιδείξει ένα μεγάλο αριθμό μεν διαμεσολαβητών αλλά ένα ελάχιστο αριθμό (σχεδόν μηδενικό) διαμεσολαβήσεων, η πραγματικότητα φαίνεται σιγά να αλλάζει.

Τη Δευτέρα, 06.10.2014 μια σημαντική και σύνθετη εμπορική υπόθεση, που εκκρεμούσε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (το αντικείμενο υπερέβαινε το ποσό των 300.000 Ευρώ), επιλύθηκε μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις των μερών, στα πλαίσια διαμεσολάβησης, που διαχειρίστηκαν δύο πιστοποιημένοι δικηγόροι-διαμεσολαβητές. Παρά το σύνθετο της υπόθεσης και τις αρχικές εξαιρετικά αντικρουόμενες απόψεις των μερών, μέσω της διαμεσολάβησης επιτεύχθηκε αυτό, που στην αρχή της διαδικασίας φαίνονταν εξαιρετικά δύσκολο, να συμφωνήσουν δηλαδή και οι δύο πλευρές σε μια κοινή αποδεκτή συμφωνία. Οι εμπειρίες, που αποκομίστηκαν ήταν εξαιρετικά πολύτιμες.  Το πλέον δε σημαντικό είναι ότι αμφότερες οι πλευρές έφυγαν ικανοποιημένες τόσο από το αποτέλεσμα όσο και από την ίδια τη διαδικασία (που ειλικρινά ήταν συναρπαστική!). Σημειωτέον ότι η διαδικασία εκκρεμούσε από το 2012 με ορίζοντα δικαστικής διευθέτησης με βάθος δεκαετίας από σήμερα. Αντιθέτως, το αποτέλεσμα μέσω της διαμεσολάβησης ήταν άμεσο και προϋποθέτει και μελλοντικές συνέργειες των εμπλεκομένων πλευρών.

Οι διαμεσολαβητές και ένας εκ των δικηγόρων των μερών υπήρξαμε εκπαιδευμένοι από το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας.  Αποδείχθηκε δε περίτρανα ότι η εκπαίδευση αυτή, τόσο του διαμεσολαβητή όσο και των παριστάμενων δικηγόρων, είναι απαραίτητη όχι μόνο για την προσφυγή αλλά και για την ευδοκίμηση της διαμεσολαβητικής διαδικασίας.  

Δημήτρης Θεοχάρης, διαπιστευμένος διαμεσολαβητής, μέλος Δ.Σ. του ΕλλΚΔΔagreement

Αναμόρφωση της νομοθεσίας για τη διαμεσολάβηση

legislationΣύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του επίσημου διαδικτυακού τόπου της διαμεσολάβησης, στις 27 Ιανουαρίου, η Ομάδα Εργασίας για την αναμόρφωση του δικαίου της διαμεσολάβησης (ΥΑ 71695/15.9.2014, ΦΕΚ Β΄ 2251) παρέδωσε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τελικό σχέδιο διατάξεων για την τροποποίηση ή συμπλήρωση του ν. 3898/2010.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η υιοθέτηση υποχρεωτικής διαμεσολάβησης σε κατηγορίες υποθέσεων (προσβολής προσωπικότητας, διατροφής τέκνων ή συζύγων, οροφοκτησίας, εργατικές κ.α.), η καθιέρωση της δυνατότητας του δικαστή να καλεί τα μέρη της διαφοράς να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση, η αδειοδότηση παραρτημάτων των φορέων εκπαίδευσης διαμεσολαβητών, η δημιουργία Μητρώου Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών και η απαλλαγή του συμφωνητικού διαμεσολάβησης από τέλος απογράφου.

Δείτε την πρωτότυπη ανακοίνωση εδώ. 

Πρωτόκολλο συνεργασίας ΕΒΕΑ-ΕλλΚΔΔ-ΣΑΕ ΕΠΕ

Σε ισχύ έχει τεθεί το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕΑ- ΕλλΚΔΔ- ΣΑΕ ΕΠΕ για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών, κίνησηη οποία θα συμβάλλει κατά κύριο λόγο στην προαγωγή των θεσμών της διαμεσολάβησης και τιης διαιτησίας. Η πρωτοβουλία των τριών φορέων στοχεύει στην προσθήκη ενός σημαντικού εργαλείου για τον σύγχρονο επιχειρηματία για την επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών με ευελιξία, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ.          

     aggreement

Κύπρος: ανοίγει ο δρόμος για την οικογενειακή διαμεσολάβηση

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον κυπριακό Τύπο, μέχρι το καλοκαίρι αναμένεται να ψηφιστεί ο νόμος για τη θεσμοθέτηση του Διαμεσολαβητή στις οικογενειακές υποθέσεις με στόχο την προαγωγή συναινετικών λύσεων μεταξύ των εν διαστάσει συζύγων. Η διαμεσολάβηση θα λαμβάνει τη μορφή δικαστικού διατάγματος και δεν θα σχετίζεται άμεσα με το διαζύγιο, το οποίο θα εξακολουθεί να εκδίδεται με τα ίδια δικαστικά κριτήρια. Το εν λόγω νομοσχέδιο βρίσκεται ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, η οποία ξεκίνησε τη συζήτηση παρουσία της Επιτρόπου Νομοθεσίας και της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Ο διαμεσολαβητής δεν θα ασχολείται μόνο με ζητήματα που αφορούν τη γονική μέριμνα. Αναφέρεται ακόμη ότι η περίοδος διαμεσολάβησης θα είναι δίμηνη και θα συνεπάγεται παράταση από το δικαστήριο. 

Διαβάστε το πλήρες άρθρο εδώ

 

 

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή στη διαμεσολάβηση για τα κόκκινα δάνεια;

Σύμφωνα με δημοσίευμα γνωστού ειδησεογραφικού σάιτ, Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης προβλέπει τις προϋποθέσεις μεσολάβησης του Συνηγόρου του Καταναλωτή στις περιπτώσεις που δανειολήπτες και τράπεζες αποτυγχάνουν να έλθουν σε συμφωνία για τη ρύθμιση «κόκκινων» δανείων στο πλαίσιο του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας. 

Η απορία που γεννάται είναι μεγάλη καθώς οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας, εκπαιδεύουν μερικές χιλιάδες διαμεσολαβητές, το Υπουργείο Δικαιοσύνης τους "εξετάζει" και τους πιστοποιεί και κατόπιν ανατίθεται το έργο της διαμεσολάβησης αλλού ... (μάλιστα με απόφαση και του Υπ. Δικαιοσύνης που τους διαπιστεύει!..).

Διαβάστε εδώ το σχετικό άρθρο.

Αναμένεται να δούμε τις σχετικές με το θέμα εξελίξεις...   question

 

 

17/12: Ημερίδα στον Δ.Σ.Α. για τη Διαμεσολάβηση

Ο Ερευνητικός Όμιλος Φοιτητών Νομικής ( Ε.Ο.Φ.Ν.) διοργανώνει την Τετάρτη 17/12/2014 και ώρα 5:00 μ.μ. στην αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60) ημερίδα με θέμα: ''Διαμεσολάβηση και Διαιτησία:Ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών''. Μεταξύ των ομιλητών θα είναι και η Ιωάννα Αναστασοπούλου, Πρόεδρος του ΕλλΚΔΔ και διαμεσολαβήτρια.

Η είσοδος είναι ελεύθερη στο κοινό. 

15/12: 1ο Κοινό Συνέδριο Φορέων Διαμ/σης στην Αθήνα

 

Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 15.00 στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης θα πραγματοποιηθεί το 1ο Κοινό Συνέδριο Διαμεσολάβησης που διοργανώνουν τα Κέντρα Διαμεσολάβησης – Φορείς Κατάρτισης Διαμεσολαβητών της Χώρας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με θέμα: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ – Λύση Πολιτισμού για τους Ανθρώπους και τους Λαούς.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. 

Βρείτε συνημμένα την εκδήλωση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης. 

 

Μετά το Σεμινάριο Διαπραγματεύσεων...

Το εντατικό τριήμερο Eκπαίδευσης στις Διαπραγματεύσεις, προϊόν συνεργασίας CEDR (εκπαιδευτής Ranse Howell) - ΕλλΚΔΔ, (20-22 Νοεμβρίου 2014) ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Οι συμμετέχοντες, κινούμενοι σε έντονους ρυθμούς μεταξύ θεωρίας, ασκήσεων προσομοίωσης και παιχνιδιού ρόλων, αντεπεξήλθαν επιτυχώς στους απαιτητικούς ρυθμούς της εκπαίδευσης και δήλωσαν μεγάλη ικανοποίηση και χαρά από τη συμμετοχή τους σε αυτό! 

Η βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων ήταν κοινή επιδίωξη όλης της ομάδας, διδασκόντων και διδασκόμενων.

Καλές διαπραγματεύσεις σε όλους λοιπόν και ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά τους συμμετέχοντες που μας τίμησαν με την παρουσία τους!

 

Negotiations Training 2

Κύπρος- Τέθηκε σε ισχύ ο νόμος για διορισμό διαμεσολαβητή

Σύμφωνα με δημοσίευμα του κυπριακού Τύπου, από τις 26 Νοεμβρίου τίθεται σε ισχύ ο νόμος που παρέχει στον χρηματοοικονομικό επίτροπο τη δυνατότητα να διορίζει διαμεσολαβητή σε θέματα αναδιάρθρωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων - νόμος ο οποίος είχε ψηφιστεί από τον Σεπτέμβριο του 2014. Σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις, ο νόμος και η λειτουργία του θεσμού θα επιφέρει οφέλη τόσο για τους δανειολήπτες, τις τράπεζες αλλά και την αγορά εν γένει.

Τονίζεται στο σημείο αυτό, ότι ο διαμεσολαβητής δεν έχει δικαίωμα επιβολής δεσμευτικού αποτελέσματος αλλά υποβοηθά σε σημαντκό βαθμό τη δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας μεταξύ τράπεζας και βιώσιμου δανειολήπτη.

Σύμφωνα με τον χρηματοοικονομικό Επίτροπο, Παύλο Ιωάννου, δικαίωμα για υποβολή αίτησης διορισμού διαμεσολαβητή έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα με πιστωτική διευκόλυνση μέχρι €350.000 και ενυπόθηκο ακίνητο το οποίο χρησιμοποιείται ως πρώτη κατοικία από τον ιδιοκτήτη. Για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ο κύκλος εργασιών τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις €250.000 ετησίως, ενώ για άλλα νομικά πρόσωπα, το καθαρό ενεργητικό τους δεν πρέπει να ξεπερνά τις €250.000. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή δεν θα υπερβαίνει τα €500, από τα οποία 20% θα καταβάλλεται από τον δανειζόμενο και το 80% από την τράπεζα. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του νόμου μπορείτε να διαβάσετε εδώ.          debts

19/12: Χορωδία διαμεσολαβητών στη Νομική Βιβλιοθήκη!

Στις 19 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 στην αίθουσα Ευρώπη των εκδόσεων Νομική Βιβλιοθήκη (Μαυρομιχάλη 23), θα πραγματοποιηθεί χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από την Χορωδία των Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Η εκδήλωση αυτή γίνεται από εκείνους με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των εγκλείστων κρατουμένων γυναικών-μητέρων  στα  καταστήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι γυναίκες αυτές διαμένουν μαζί με τα  παιδιά τους, μέχρι αυτά να συμπληρώσουν το 3ο έτος της ηλικίας τους (μωρομάνες). 

Όσοι θα ήθελαν να συμμετάσχουν στη χορωδία για την προετοιμασία της Χριστουγεννιάτικης αυτής γιορτής, ας το δηλώσουν στο e- mail: /Users/Elsi/Downloads/thelmapapad@gmail.com">thelmapapad@gmail.com, το συντομότερο δυνατόν. Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να προσέλθουν στις 21/11/14, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00-21.00 στην οδό Σκουφά 24, 3ος όροφος, (δικ. γραφείο Φαροπούλου).

Σας περιμένουμε όλους!

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο Δελτίο Τύπου.      

chorus singing

 

19/11: Εκδήλωση για τις Διαπραγματεύσεις & τη Διαμεσολάβηση

Συνδέεται η διαμεσολάβηση με τον χώρο των Διαπραγματεύσεων;

Το ΕλλΚΔΔ και ο CEDR διοργανώνουν την Τετάρτη 19/11/14 και ώρα 5.30-7.30μμ εκδήλωση με θέμα «Εισαγωγή στις Διαπραγματεύσεις». Ομιλητές θα είναι ο Ranse Howell, Head of the CEDR Mediation Academy, εκπαιδευτές του ΕλλΚΔΔ και όλοι εσείς που επιθυμείτε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με τους συμμετέχοντες!

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, Δευκαλίωνος 18 & Πατρόκλου, Λάρισα, 4ος όροφος, Αίθουσα Εκδηλώσεων

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή και για όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν γενικά για το θεσμό της διαμεσολάβησης. Η είσοδος είναι ελεύθερη αλλά θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Δείτε τη συνημμένη πρόσκληση για την εκδήλωση.

 

Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά!

howell                                            dslar logo

                   1st training photo

Εκπαίδευση Σεπτεμβρίου στην Κύπρο

Στις 24 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε η 2η κατά σειρά βασική εκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση ΕλλΚΔΔ-CEDR (19-24/9/14), διάρκειας 60 ωρών, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και υπό την αιγίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Η διδασκαλία διεξάγεται 2 ημέρες στα ελληνικά ενώ ακολουθούν 3 ημέρες διδασκαλίας + 2 ημέρες αξιολόγησης στα αγγλικά από τους εκπαδευτές του CEDR. Ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους αυτού του γκρουπ ήταν δικηγόροι, εργαζόμενοι σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς και ανώτατοι κρατικοί υπάλληλοι.

Από εμάς συγχαρητήρια σε όλους!   

Mediation photo September 2014 2

 

Shaping the future of International Dispute Resolution

Στις 29 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο διεθνές συνέδριο με τίτλο "Shaping the Future of International Dispute Resolution", με τη συμμετοχή 150 και πλέον επαγγελματιών του χώρου από 20 χώρες της Ασίας, Αφρικής, Ευρώπης, Νοτίου Αμερικής και Μέσης Ανατολής από το International Mediation Institute. Το ΕλλΚΔΔ εκπροσωπηθήκε από την πρόεδρο Ιωάννα Αναστασοπούλου.

Ένα από τα βασικότερα ευρήματα του συνεδρίου είναι η διαπίστωση ότι, παρά την διάδοση του θεσμού διεθνώς, εξακολουθεί να υπάρχει σύγχιση στα ζητούμενα όσων προσφεύγουν στις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών αλλά και στο κατά πόσο οι επαγγελματίες όντως συγχρωτίζονται με τις ανάγκες των "πελατών" τους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται "... there seem to be serious gaps in the understandings and expectations of all three groups of key stakeholders". 

Στη βάση αυτή, το Συνέδριο κατέληξε στη δημιουργία μίας διεθνούς ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα διευκολύνει όσους την επισκέπτονται να εκφράζουν με μεγαλύτερη σαφήνεια τις ανάγκες μα και τις προσδοκίες τους από την επιλεγόμενη μέθοδο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα συμπεράσματα του Συνεδρίου, μπορείτε να πατήσετε εδώ. Τα συμπεράσματα αναμένεται να δημοσιευθούν και στο Kluwer blog site. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο CEDR ήταν ένας από τους βασικούς συν-διοργανωτές του εν λόγω συνεδρίου.   

imiconvention

1-7 Νοεμβρίου:Προετοιμασία Υποψήφιων Διαμεσολαβητών για τον Διαγωνισμό ΥπΔΔΑΔ

Ενόψει του επικείμενου διαγωνισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 8 Νοεμβρίου 2014, το Κέντρο μας, σε συνεργασία με το CEDR και το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας, παρέχει εκπαιδευτικό πρόγραμμα 40 ωρών-προετοιμασία κατάρτισης υποψήφιων διαμεσολαβητών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (ταυτόχρονη διερμηνεία). 

Η εκπαίδευση αυτή τίθεται εκ του νόμου (Π.Δ.123/2011) ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαδικασία διαπίστευσης διαμεσολαβητών από την αρμόδια Επιτροπή του ΥπΔΔΑΔ. 

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για την 4η εκπαίδευση υποψήφιων (01-07/11/14, Λάρισα) εδώ

 

examsprep

Κύπρος: Αίτηση στον Επίτροπο για ορισμό διαμεσολαβητή

Τον προσεχή Νοέμβριο υπολογίζεται ότι θα τεθεί σε λειτουργία η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο Κύπρου διορισμού διαμεσολαβητών για τη μερική διαχείριση του προβλήματος των κόκκινων δανείων. Σύμφωνα με συνέντευξη του Επιτρόπου κ. Παύλου Ιωάννου, η στελέχωση του Γραφείου του και η έναρξη λειτουργία τους μετά από ένα χρόνο αδράνειας, παρά την έκδοση σχετικού νόμου από την κυπριακή βουλή, υπολογίζεται για τα μέσα του Νοεμβρίου 2014, ενώ η διαμεσολάβηση αναμένεται να είναι η βασική υπηρεσία που θα παρέχεται στους δανειολήπτες με στόχο την αναδιάρθρωση των συμβατικών υποχρεώσεων μεταξύ αυτών και των τραπεζών. Το Γραφείο του Επιτρόπου διατηρεί ειδικό Μητρώο Διαμεσολαβητών ενώ ο η αξιοποίηση του διαμεσολαβητικού θεσμού θα προσφέρει σημαντική βοήθεια στους δανειολήπτες.

Διαβάστε αναλυτικά τη συνέντευξη του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου κ. Ιωάννου εδώ.          trusttheprocess

8 Νοεμβρίου: Γραπτές Εξετάσεις Υπουργείου για την πιστοποίηση διαμεσολαβητών

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στις 8 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρες 11.00-14.00 θα διενεργηθούν γραπτές εξετάσεις για την πιστοποίηση των υποψήφιων διαμεσολαβητών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 15.00 αίτηση στην Επιτροπή Εξέτασης στο ΥπΔΔΑΔ. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση επιτυχούς κατάρτησης από αναγνωρισμένο φορέα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών (απλό αντίγραφο) καθώς και από παράβολο (εκδίδεται από τις αρμόδιες ΔΟΥ) ύψους €100.

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα 210-7767235-6 και 210-7767408.

Δείτε συνημμένα την ανακοίνωση του ΥπΔΔΑΔ καθώς και υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

 

keep-calm-i-m-writing-exams

03/09-03/10: Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Νομικό Τμήμα του ΕλλΚΔΔ

Το ΕλλΚΔΔ προκηρύσσει 4 θέσεις πρακτικής άσκησης στο Νομικό Τμήμα του Κέντρου κατά το χειμερινό εξάμηνο 2014-2015. Η πρόσκληση απευθύνεται σε φοιτητές της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών για την περίοδο από 7.10.2014 μέχρι 16.01.2015 στα αντικείμενα του Εμπορικού-Εταιρικού Δικαίου, της Πολιτικής Δικονομίας, του Φορολογικού και Εργατικού Δικαίου και της Διαμεσολάβησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 03 Σεπτεμβρίου - 03 Οκτωβρίου 2014

internship

Υποχρεωτική η διαμεσολάβηση;

 

Η όλο και πιο έντονη συζήτηση για την εισαγωγή της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης ως μέτρου αντιμετώπισης του ακανθώδους ζητήματος των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, καθιστά άκρως επίκαιρο το άρθρο της Ιωάννας Αναστασοπούλου στην Καθημερινή για την ανάγκη προσεκτικής και σχεδιασμένης εισαγωγής της διαμεσολάβησης, προκειμένου αυτή να φέρει και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο Αύγουστος δεν θα είναι μόνο μήνας διακοπών αλλά και μήνας διεργασιών, μια και αναμένεται στο μέσο του να παρουσιάσει η κυβέρνηση το νομοοθετικό πλαίσιο για την ανακούφιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

 Σε χώρες όπως η Αυστραλία, η "διαμεσολάβηση χρεών" αποτελεί εδώ και καιρό ξεχωριστό τομέα στον οποίο ειδικεύονται και δραστηριοποιούνται όχι μόνο φυσικά πρόσωπα αλλά και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες οικονομικής συμβουλευτικής. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, όπως αναφέρεται, με την παρέμβαση και δράση ενός τρίτου, οι οφειλές καθίστανται διαχειρίσιμες, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα αποπληρωμής τους.

 Το Κέντρο μας, πιστεύοντας στην ύπαρξη και επαγγελματική δραστηριοποίηση πλήρως καταρτισμένων διαμεσολαβητών, παρέχει ένα από τα πιο ποιοτικά προγράμματα εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση. Σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό CEDR, οργάνωνει εκπαιδεύσεις 40 (Λάρισα, Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας) και 60 ωρών (Κύπρος, Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος & Πανεπιστήμιο Κύπρου) αντίστοιχα, οι οποίες οδηγούν στην πιστοποίηση και διαπίστευση μελλοντικών διαμεσολαβητών.

 

 

Για να δείτε τις επόμενες προγραμματισμένες εκπαιδεύσεις μας πατήστε εδώ (Λάρισα) και εδώ (Κύπρος). 

 

                                                                                         

18/7/14: Ημερίδα The future of lawyers & legal practice

Την Παρασκευή 18 Ιουλίου και ώρες 11.00-17.00 διοργανώνεται από το IMEDIPA (Institute of Studies in Competition Law and Policy) στους χώρους του EPLO (European Law Public Organization), Αχαιού 16, Κολωνάκι, ημερίδα με θέμα The future of lawyers and legal practice. Μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν το παρόν και το μέλλον του δικηγορικού επαγγέλματος, η παρουσία των δικηγορικών εταιρειών στη σύγχρονη αγορά και η σχέση με επαγγελματίες άλλων κλάδων καθώς και η κατάσταση της δικαιοσύνης και της νομικής εκπαίδευσης στις μέρες μας.

Στην ημερίδα, μεταξύ άλλων καταξιώμενων ομιλητών, θα μιλήσουν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Νικόλαος Κανελλόπουλος, ο Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου του Ανταγωνισμού Ιωάννης Λιανός και η Πρόεδρος του Κέντρου Ιωάννα Αναστασοπούλου.

Βρείτε το πρόγραμμα και λοιπές πληροφορίες για την ημερίδα εδώ.                                                                                                                                                                                                                                                                                   legal system

Συνεργασία ΕλλΚΔΔ-κινεζικού CCIPT για διαμεσολάβηση στις επιχειρήσεις

Το Κέντρο μας έχει ξεκινήσει τη συνεργασία του με το κινεζικό CCPIT Mediation Center με στόχο την προώθηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της διαμεσολάβησης. Έτσι, ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κίνα αλλά και κινεζικές που δραστηριοποιούνται αντίστοιχα στη χώρα μας μπορούν να απευθύνονται σε μας για παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για τις διαφορές που προκύπτουν κατά την ανάπτυξη της λειτουργίας τους.

Δείτε αναλυτικά τη συμφωνία.

 

Being Grateful for Whatever Comes!

Η Katherine Triantafyllou έγραψε στο mediate.com για τη συνεργασία του ΕλλΚΔΔ με τον διεθνή οργανισμό Mediators Beyond Borders International στο πλαίσιο των Δημόσιων Διαλόγων  με θέμα τη Βία που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 7-12 Απριλίου 2014. 

Βρείτε το άρθρο με τίτλο Βeing Grateful for Whatever Comes εδώ

Οι επόμενοι Δημόσιοι Διάλογοι προγραμματίζονται για το φθινόπωρο 2014 και αναμένεται να έχουν ως θεματική την άσκηση βίας και το σχολικό εκφοβισμό.

Ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά όλους τους συντονιστές διαλόγων αλλά και τους απλούς πολίτες που έλαβαν μέρος στους διαλόγους και ελπίζουμε στην ανταπόκρισή τους και την επόμενη φορά.

MBBI in Greece

19 Ιουνίου- 13ο Συνέδριο Οικονομικών Διευθυντών από την KPMG Hellas

Η KPMG στην Ελλάδα ανακοινώνει τη διοργάνωση του 13ου Συνεδρίου Οικονομικών Διευθυντών που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουνίου 2014, στο Ξενοδοχείο Divani Apollon Palace στη Βουλιαγμένη. Μεταξύ άλλων, σε πάνελ με τίτλο Επιχειρηματική Διαμεσολάβηση & Διαιτησία – “Business Disputes – Saving Time & Money”, στο οποίο συμμετέχει η Ιωάννα Αναστασοπούλου, θα συζητηθούν τα οφέλη της διαμεσολάβησης για τη σύγχρονη επιχείρηση.

Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής πατήστε εδώ.

 

27 Μαΐου:4o Ετήσιο Capital Link CSR Forum "Για ένα καλύτερο αύριο"

Την Τρίτη 27 Μαΐου και ώρες 14.00-19.30 πραγματοποιείται στο Hilton Athens Hotel το 4ο ετήσιο συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης υπό την αιγίδα της "Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων" και του "Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών" με θέμα "Για ένα καλύτερο αύριο". Στόχος του είναι η ανάδειξη του ρόλου των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για τη χώρα και την κοινωνία. Το συνέδριο υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων, από το ΕλλΚΔΔ και θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 100 ΜΚΟ από όλη την Ελλάδα. Η παρακολούθηση είναι δωρεάν ενώ προβλέπεται διαδικασία online προεγγραφής. 

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο και τις θεματικές του μπορείτε να βρείτε στο site http://csringreece.gr/forum/2014/index.php?lang=gr&year= ενώ για δηλώσεις συμμετοχής επισκεφθείτε το http://csringreece.gr/forum/2014/register.php.

Επίσης, βρείτε συνημμένη την πρόσκληση.                                                                           

Δευτέρα 12 Μαΐου: Δωρεάν Σεμινάριο για τη Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών

Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας σε συνεργασία με το βρετανικό οργανισμό Centre of Effective Dispute resolution (CEDR) διοργανώνει δίωρο δωρεάν Σεμινάριο στην Αθήνα για την παρουσίαση του προγράμματος εκπαίδευσης διαμεσολαβητών του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (ΙνΚαΔιΛ - http://www.inkadil.gr/), την προσεχή Δευτέρα 12 Μαΐου 2014, 6μ.μ., Πανεπιστημίου 42, 3ος όροφος.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την επιστημονική επιμέλεια της Ομάδας Εκπαιδευτών (Faculty) του CEDR και θα περιλαμβάνει:
- Σύντομη εισαγωγή στο θεσμό της Διαμεσολάβησης,
- Παρουσίαση της μεθοδολογίας και του εποπτικού υλικού του προγράμματος του CEDR, 
- Πληροφόρηση για τη δυνατότητα λήψης Πιστοποίησης τόσο από το βρετανικό οργανισμό, όσο και από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας,
- Ενημέρωση για πρακτικά ζητήματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας με προσωπικές συνεντεύξεις με τα μέλη της Ομάδα Εκπαιδευτών και
- Μικρή Δεξίωση στο τέλος της εκδήλωσης.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε δικηγόρους, αλλά και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων.

Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών που προσφέρει το Κέντρο είναι από τα πλέον οικονομικά της αγοράς καθώς το κόστος του ανέρχεται στα 1650 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού, κόστους διερμηνείας καθόλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και διατροφής/ διαλειμμάτων καφέ των εκπαιδευόμενων.

Για πληροφορίες/ εγγραφές, απευθυνθείτε στη γραμματεία μας, τηλ. 210-3620274 ή στο mail elmysiri@sae-epe.gr. 

Δείτε συνημμένα τη σχετική ανακοίνωση καθώς και δήλωση συμμετοχής.                            subscribe

 

 

28/4:Ημερίδα για τη χρησιμότητα της διαμεσολάβησης

Το ΕλλΚΔΔ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EIRENE, διοργανώνει στις 28 Απριλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρες 15-00-21.00 μεγάλη εκδήλωση με θέμα "Η χρησιμότητα της διαμεσολάβησης σήμερα" στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία (Πλατεία Συντάγματος). Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Νικόλαος Κανελλόπουλος, ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδας κ. Παναγιώτης Καρβούνης και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Βασίλης Αλεξανδρής. Οι ομιλητές θα καλύψουν διαφορετικές πτυχές της διαμεσολάβησης, όπως το θεσμικό πλαίσιο της διαμεσολάβησης στη χώρα σήμερα, τη διαμεσολάβηση στις επιχειρήσεις, τις ειδικές πτυχές της αλλά και τη χρησιμότητά της στην κοινωνία εν γένει. Οι ομιλίες θα συνοδεύονται από στρογγυλές τράπεζες στις οποίες συμμετέχουν έμπειροι επαγγελματίες του χώρου. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η Νομική Βιβλιοθήκη.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη. Λόγω περιορισμένων θέσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Στα συνημμένα αρχεία βρείτε το πρόγραμμα της ημερίδας καθώς και τη δήλωση συμμετοχής. Αφού συμπληρώσετε τη δήλωση, την αποστέλλετε ηλεκτρονικά στο elmysiri@sae-epe.gr ή στο info@hellenic-mediation.gr.

Την ίδια ημέρα, στον Σταθμό του Μετρό "Σύνταγμα" (έξοδος επί της πλατείας), διοργανώνεται εκστρατεία προβολής και διάδοσης του θεσμού της διαμεσολάβησης. Το κοινό έχει την ευκαιρία -για πρώτη φορά- να ενημερωθεί απευθείας για τη χρησιμότητα του θεσμού μέσα από τη διανομή ενημερωτικού υλικού αλλά και την προβολή σχετικού οπτικού υλικού σε ειδικά τοποθετημένες οθόνες. Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.

eikastikonewforsite

Η Καθημερινή για τους Δημόσιους Διαλόγους και τους MBBI

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ δημοσίευμα της εφημερίδας "Καθημερινής" και της δημοσιογράφου Λίνας Γιάνναρου στο φύλλο της Παρασκευής, 11/4/2014, για τους Δημόσιους Διαλόγους και τη συνεργασία του ΕλλΚΔΔ με τη διεθνή ομάδα των Mediators Beyond Borders International.

MBBI in Greece

Διαγωνισμός Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών το Σάββατο 12 Απριλίου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έβγαλε ανακοίνωση για τη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων για την πιστοποίηση υποψήφιων διαμεσολαβητών. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί το Σάββατο, 12 Απριλίου 2014 και ώρα 11.00 - 14.00 στο Αμφιθέατρο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών επί της οδού Σίνα. Οι αιτήσεις συμμετοχής κατατίθενται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή μέχρι και την Παρασκευή, 4η Απριλίου, ώρα 3 μ.μ. Σημειώνεται ότι το παράβολο υπέρ του Δημοσίου δεν περιλαμβάνεται στην αίτηση αλλά θα κατατεθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Παρακάτω βρείτε συνημμένη την ανακοίνωση καθώς και το υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής.

Εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία στους μελλοντικούς διαμεσολαβητές και σε όλους όσοι βοηθούν στη διάδοση του θεσμού.

 

       writing exams

Η πρόεδρος του ΕλλΚΔΔ Ιωάννα Αναστασοπούλου στην "Καθημερινή" για τη διαμεσολάβηση

mediation office

 

Δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή του Σαββάτου (22/3/2014) άρθρο της Ιωάννας Αναστασοπούλου, προέδρου του ΕλλΚΔΔ, για την εφαρμογή του θεσμού της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και τα συνακόλουθα οφέλη αυτής, ενόψει και της τρέχουσας συζήτησης για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Σύμφωνα με το άρθρο, η εφαρμογή του θεσμού όχι μόνο δεν ευνοείται από την ελληνική Πολιτεία, μάλλον δυσχεραίνεται, και η οικονομική ωφέλεια της διαμεσολάβησης τόσο για τη Δικαιοσύνη όσο και για τους πολίτες, εκμηδενίζεται από την έλλειψη σαφούς σχεδίου εφαρμογής. Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ

12 Απριλίου: Συζητάμε για τη Βία!

Πώς αναγνωρίζουμε την ύπαρξη βίας; Μπορούμε να κάνουμε κάτι; Πώς αμυνόμαστε;

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EIRENE για τη διάδοση της διαμεσολάβησης, το ΕλλΚΔΔ σε συνεργασία με τη διεθνή οργάνωση ΜΒΒΙ διοργανώνουν το Σάββατο 12 Απριλίου και ώρα 9πμ ημερίδα με θέμα "Η βία σήμερα". Η ημερίδα είναι ανοιχτή προς όλους και δεν παρουσιάζει την κλασική μορφή οργάνωσης βασισμένης σε εισηγήσεις ειδικών, αλλά βασίζεται κυρίως στη διάδραση με τους συμμετέχοντες. Θα οργανωθούν υποομάδες εργασίας ανάλογα με τη θεματική ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων, οι οποίοι αφού επιλέξουν μεταξύ των θεματικών, θα συζητήσουν σε στρογγυλή τράπεζα και θα εξάγουν από κοινού πορίσματα επί των αναλυόμενων θεματικών.

1. Η βία στη γειτονιά

2. Η βία στον εργασιακό χώρο                     lets discuss             

3. Η βία στο σχολείο

4. Βία και μετανάστευση

Σημειώνουμε ότι η ημερίδα έχει ως στόχο να συγκεντρώσει όσα περισσότερα άτομα γίνεται από όλους τους χώρους, ώστε να δοθεί η ευκαιρία ενός ουσιαστικού διαλόγου, ακόμη και μεταξύ φαινομενικά στοχοποιημένων κοινωνικά ομάδων.

Για δηλώσεις συμμετοχής, αποστείλατε συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής στο info@hellenic-mediation.gr. Για πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Κέντρο μας στο 210-3620274. Σας περιμένουμε όλους!

7-12/4/14: Γίνε και συ συντονιστής διαλόγων!

purposessheet

Έχουμε την ευχαρίστηση να σας ενημερώσουμε, ότι στo πλαίσιo της διοργάνωσης των τρίτων κατά σειρά Αθηναϊκών Διαλόγων που θα λάβουν χώρα την 12 Απριλίου 2014 με πρωτοβουλία του ΕλλΚΔΔ, σε συνεργασία με τη διεθνή μη κερδοσκοπική οργάνωση Διαμεσολαβητές Πέρα από τα Σύνορα (Mediators Beyond Borders-ΜΒΒ), προσφέρουμε εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης από διεθνούς κύρους εισηγητές των ΗΠΑ κατά το χρονικό διάστημα 7-12/4/2014. Η εκπαίδευση κορυφώνεται με την ανοιχτή σε όλους εκδήλωση " Η βία σήμερα" που αποτελεί μία ευκαιρία συνάντησης των MBBI, των Ελλήνων συντονιστών διαλόγων, εκπροσώπων διαφόρων οργανώσεων, κρατικών και μη φορέων αλλά και απλών πολιτών που ενδιαφέρονται για το εν λόγω θέμα. Για την ανακοίνωση και το ακριβές πρόγραμμα της εκπαίδευσης, δείτε τα συνημμένα αρχεία. 

Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλούμε συμπληρώστε την αντίστοιχη δήλωση ενδιαφέροντος και αποστείλατέ την στην διεύθυνση info@hellenic-mediation.gr ή στο φαξ 210- 3626610 αναγράφοντας οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία σας. Καλή επιτυχία!

Η 21η Ιανουαρίου καθιερώνεται ως ευρωπαϊκή ημέρα διαμεσολάβησης

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος EIRENE, η 21η Ιανουαρίου καθιερώνεται ως η ευρωπαϊκή ημέρα διαμεσολάβησης. Τα χρώματα που αντιπροσωπεύουν διάφορα είδη διαμεσολάβησης είναι το πορτοκαλί, το ανοικτό και βαθύ μπλε, το μωβ καθώς και το ανοιχτό και βαθύ πράσινο και το logo το οποίο συνοδεύει την καμπάνια είναι "Η λύση μέσα από τον διάλογο". 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη εκπαίδευση διαμεσολαβητών για το 2014!

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη βασική εκπαίδευση διαμεσολαβητών για το έτος 2014 στη Λάρισα κατά το διάστημα 13-18 Ιανουαρίου. Οι εντυπώσεις των εκπαιδευόμενων ήταν κάτι παραπάνω από θερμές και, ήδη, το ΕλλΚΔΔ προετοιμάζει τη δεύτερη εκπαίδευση, η οποία τοποθετείται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του προσεχούς Μαρτίου. Έτσι, το ΕλλΚΔΔ αναδεικνύεται στον πρώτο εκπαιδευτικό φορέα που διαδίδει τον θεσμό της διαμεσολάβησης στην ελληνική επαρχία, καθώς έρχεται να καλύψει το κενό στις ανάγκες που υπήρχαν σε περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος και η Λάρισα. Οι εντατικοί ρυθμοί του προγράμματος, οι επιδείξεις διαμεσολάβησης από τους εκπαιδευτές καθώς και το παιχνίδι ρόλων στο οποίο καλούνταν καθημερινά να συμμετάσχουν οι μελλοντικοί διαμεσολαβητές αναδείχθηκαν στα πιο δυνατά σημεία του προγράμματος. 

Τα σχόλια που λάβαμε από τους εκπαιδευόμενους ήταν παραπάνω από ενθαρρυντικά: 

 

Αποφάσισα να συμμετάσχω θεωρώντας ότι ίσως μου φανεί χρήσιμο, αλλά τελικά έμεινα κατενθουσιασμένη, από τις γνώσεις, την εμπειρία και τις προοπτικές! Χριστίνα

Το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μου περισσότερα απ' ό,τι περίμενα! Μου άνοιξε νέους ορίζοντες και μου άλλαξε τη συνολική εικόνα που αρχικά είχα για τη διαμεσολάβηση. Φεύγω με περισσότερη αυτογνωσία και αναθεώρησα τον τρόπο που θα χειρίζομαι τους πελάτες μου. Ελένη

Το πρόγραμμα ξεπέρασε τις προσδοκίες μου, με προβλημάτισε ως άνθρωπο. Εκφράστηκα χωρίς καμία δέσμευση και έλυσα τις περισσότερες από τις απορίες μου!Παναγιούλα

Εφεξής, θα προσπαθώ να διατηρώ ουδετερότητα απέναντι στα μέρη, να ακούω και να κατανοώ τις απόψεις των μερών και να δείχνω αμεροληψία. Δημήτρης

Συγχαρητήρια στους πρώτους διεθνώς πιστοποιημένους διαμεσολαβητές μας για το τρέχον έτος. Ευχόμαστε καλή πρόοδο και "καλές διαμεσολαβήσεις"!

Εγκαίνια για το πρώτο Κέντρο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών στη Λάρισα

Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου εγκαινιάστηκε στη Λάρισα παρουσία της προέδρου του ΕλλΚΔΔ το πρώτο Κέντρο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών στην περιφέρεια από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το Κέντρο εγκαινιάζει τη λειτουργία με την πρώτη εκπαίδευση διαμεσολαβητών σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας. Η τοπική εφημερίδα "Ελευθερία" αναφέρθηκε στο γεγονός με εκτενές άρθρο

Νέος Κώδικας Δικηγόρων

Ο Νέος Κώδικας Δικηγόρων (Ν.4194_2013), μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει διατάξεις για τη δικηγορική ιδιότητα, το διορισμό και την εξέλιξη δικηγόρων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Στο άρθρο 71 γίνεται ειδική μνεία περί αμοιβής δικηγόρων μέσω εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών (εξωδικαστική διαμεσολάβηση ή δικαστική μεσολάβηση).

Η βιβλιοθήκη του Ελλ.Κ.Δ.Δ. εμπλουτίζεται

reading bookΗ βιβλιοθήκη του Ελλ.Κ.Δ.Δ. εμπλουτίζεται ανά ταυτόχρονα χρονικά διαστήματα ώστε να διαθέτει τα τελευταία ξενόγλωσσα και ελληνικά βιβλία στον τομέα της διαμεσολάβησης εντός και εκτός Ε.Ε., στις "τέχνες" των διαπραγματεύσεων και της αποτελεσματικής επικοινωνίας και σε άλλα συναφή πεδία. Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική και είναι ανοιχτή για το κοινό καθημερινά τις πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Βρείτε στο συνημμένο αρχείο τους διαθέσιμους μέχρι στιγμής τίτλους βιβλίων. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε βιβλίο ψάχνετε! Καλό διάβασμα! 

Επιστολή Προέδρου στον Υπουργό Παιδείας για το ζήτημα των κλειστών πανεπιστημίων

Στην επιστολή που εστάλη στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για το ζήτημα των κλειστών πανεπιστημίων, η πρόεδρος του Ελλ.Κ.Δ.Δ. Ιωάννα Αναστασοπούλου προτείνει τη διενέργεια δημόσιου διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών με την εμπλοκή ενός ουδέτερου τρίτου ως μέσο επίλυσης της διαφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και πανεπιστημιακής κοινότητας. 

Συνεργασία ΕλλΚΔΔ και C.E.D.R. για εκπαιδεύσεις στη διαμεσολάβηση

Αποκλειστική Συνεργασία ΕλλΚΔΔ και C.E.D.R. για την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη διαμεσολάβηση

Το Ελλ.Κ.Δ.Δ. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την αποκλειστική συνεργασία με τον βρετανικό οργανισμό C.E.D.R. (Centre for Effective DisputeResolution, http://www.cedr.com) και το νεοσυσταθέν «Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών Λάρισας». Αυτή η συνεργασία του Κέντρου έχει ως βασική αποστολή την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης διαμεσολαβητών υψηλής ποιότητας που οδηγούν στην πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και την απονομή του τίτλου του διαμεσολαβητή βάσει διεθνών προτύπων αναγνώρισης.

Τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε δικηγόρους και εργαζόμενους σε άλλους κλάδους, οι οποίοι επιθυμούν να εξειδικευθούν σε τομείς, όπως η διαμεσολάβηση, οι διαπραγματεύσεις, οι διασυνοριακές διαμεσολαβήσεις, οι τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας, η επιτυχημένη ηγεσία, η διοίκηση ομάδας. Το πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει εισηγήσεις Ελλήνων και ξένων επαγγελματιών του χώρου της διαμεσολάβησης και των διαπραγματεύσεων, διανομή εκπαιδευτικού εγχειριδίου, πρωτότυπα μεταφρασμένου από το ΕλλΚΔΔ, ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού καθώς και ασκήσεις πρακτικής σε πραγματικές καταστάσεις μέσω των μεθόδων της προσομοίωσης και της εναλλαγής ρόλων μεταξύ των εκπαιδευόμενων.

Η πρώτη εκπαίδευση για το έτος 2014 προγραμματίζεται να αρχίσει στις 13 Ιανουαρίου 2014 στη Λάρισα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο αρχείο.

Η πρώτη διαμεσολάβηση στην Ελλάδα είναι γεγονός

Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (Ελλ.Κ.Δ.Δ.), αφού έλαβε τη σχετική άδεια από τα ενδιαφερόμενα μέρη, έχει την ευχαρίστηση να σας ενημερώσει για την πρώτη διαμεσολάβηση, που πραγματοποιήθηκε στα ειδικά διαμορφωμένα γραφεία του στην Αθήνα.

Η διαφορά επί της οποίας έγινε η διαμεσολάβηση αφορούσε άρθρο του ALLAN COZINN στις εφημερίδες THE NEW YORK TIMES COMPANY [ΝΥΤ] και THE INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE SAS [ΙΗΤ], που δημοσιεύθηκε επίσης σε ένθετο των ΝΥΤ στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σχετικά με τον JOHN ALEXIS MARDAS.

Ο JOHN ALEXIS MARDAS εκπροσωπείτο από τους κ.κ. Γεώργιο Τσάκωνα, Δικηγόρο Αθηνών και William Stockler, Solicitor του Λονδίνου, και οι εφημερίδες THE NEW YORK TIMES COMPANY και THE INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE SAS από το Δικηγορικό Γραφείο του Λονδίνου FINERS STEPHENS INNOCENT LLP και τους δικηγόρους Αθηνών κ.κ. Πάνο Αλεξανδρή και Κων/νο Βουτεράκο της Δικηγορικής Εταιρίας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ εκπροσωπείτο από τους Δικηγόρους Αθηνών κ.κ. Γεώργιο Βουκελάτο και Χαρίκλεια Ακτουδιανάκη.

Διαμεσολαβητής ήταν ο Lord HOFFMANN, ο οποίος ήρθε ειδικά από το Λονδίνο γι’αυτό το λόγο.

Η διαμεσολάβηση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 16 Φεβρουαρίου 2010, στα ειδικά διαμορφωμένα για διαμεσολάβηση γραφεία του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας με επιτυχές αποτέλεσμα. Η διαμεσολάβηση διήρκησε μόνο οκτώ ώρες και κόστισε ένα απειροελάχιστο ποσοστό του κόστους μιας διεθνούς δικαστικής διαμάχης.

Πριν από την διεξαγωγή της διαμεσολάβησης, είχε ασκηθεί αγωγή του κ. Μάρδα κατά της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και είχαν αρχίσει δικαστικές διαδικασίες ενώπιον του Πρωτοδικείου του Λονδίνου κατά των εφημερίδων ΙΗΤ και ΝΥΤ.

Πρώτη πιστοποίηση διαμεσολαβητών

Ήδη στις 19 Δεκεμβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η τελετή απονομής Πιστοποιητικών Διαπίστευσης των πρώτων εκπαιδευθέντων στην Ελλάδα Διαμεσολαβητών.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο κ. Φώτης Φιτσιλής, εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής και επιστημονικός συνεργάτης, η κα Χρύσα Φιλιππάκη, εκπρόσωπος του Υπουργού Δικαιοσύνης τονίζοντας το προσωπικό ενδιαφέρον των Υπουργών που εκπροσωπούσαν για το θεσμό, καθώς και ο κ. Michael Forbes-Smith, Πρόεδρος του Chartered Institute of Arbitrators, που ήταν ο φορέας πιστοποίησης.

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα, κ. Ελευθέριος Σταυρόπουλος συντονίζοντας την απονομή διευκρίνισε ότι η προώθηση της διαμεσολάβησης ήταν ήδη μια από τις προτεραιότητες του προηγούμενου Ειδικού Γραμματέα και ότι η δράση αυτή συνεχίσθηκε εντασσόμενη στα κριτήρια για την αναβάθμιση της θέσης της χώρας μας στους παγκόσμιους δείκτες ανταγωνιστικότητας.

Στη συνέχεια ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Σταύρος Καλαφάτης εξήρε τη σημασία της Διαμεσολάβησης για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Γι’αυτό το λόγο το Υπουργείο Ανάπτυξης – Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα ανταποκρίθηκε άμεσα στη προσπάθεια του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας και ενέταξε τη Διαμεσολάβηση μεταξύ των ΜμΕ ως δράση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) 2007-2013, ενώ παράλληλα χρηματοδότησε την για πρώτη φορά εκπαίδευση στην Ελλάδα διαμεσολαβητών, οι οποίοι πιστοποιήθηκαν από τον έγκριτο οργανισμό του Ηνωμένου Βασιλείου. Επισήμανε, επίσης, τις υπόλοιπες δράσεις του Υπουργείου ειδικά την ενσωμάτωση από την Ελλάδα της Small Business Act, δηλ. της νομοθεσίας για τις μικρές επιχειρήσεις, που στοχεύει στην απαραίτητη ενίσχυσή τους και ώθηση του ανταγωνισμού.

Η κα Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος αναφέρθηκε στο θεσμό της διαμεσολάβησης, στις μεθόδους που ακολουθεί και στις δυνατότητες που παρέχει για την ταχύτερη και ικανοποιητικότερη επίλυση των ιδιωτικών διαφορών, καταλήγοντας ότι αυτή η πολύ σημαντική προσπάθεια δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς την υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και των εξαιρετικά αξιόλογων στελεχών του.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ελλ.Κ.Δ.Δ., του ΥΠΑΝ, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ για τη στήριξη του θεσμού της Διαμεσολάβησης για τις ΜμΕ.

Οι πρώτοι διαπιστευμένοι στην Ελλάδα διαμεσολαβητές ήταν οι εξής:

 • Αντωνέλος Σπύρος
 • Αρβανίτης Αλέξης
 • Γιαννακούλιας Απόστολος
 • Γραβιάς Γεώργιος
 • Καραβελάκης Εμμανουήλ
 • Καραμπατζός Αντώνιος
 • Κατσιγιάννης Κωνσταντίνος
 • Κρέμερ Μαρσέλ
 • Κωτσάκη Κατερίνα
 • Μεϊδάνης Χάρης
 • Μπαλάδη Νικολέττα
 • Παπαβασιλείου – Σρέκενμπεργκ Μπερναντέτ
 • Πατουλιώτης Παναγιώτης
 • Σαραντοπούλου Χριστίνα
 • Τσάλλος Χρίστος

Τόσο αυτοί όσο και οι επόμενοι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές είναι πλέον στη διάθεση των επιχειρηματιών για την επίλυση των διαφορών τους.