Στελέχωση

teamwork

Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στελεχώνεται από έναν πυρήνα Ελλήνων διαμεσολαβητών πιστοποιημένων από το Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) ή το Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR). Επιπλέον, συνεργάζεται στενά με διαμεσολαβητές από το εξωτερικό. 

Επιπλέον, το Κέντρο εξασφαλίζει την παροχή των βέλτιστων δυνατών εκπαιδευτικών προγραμμμάτων μέσα από την παράλληλη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του ως εκπαιδευτών στα προγράμματα βασικής εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση.                                                                                                 

its worth it