Παρουσίαση

 

 

 

Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας ιδρύθηκε στην Αθήνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. της 30ης Μαρτίου 2006. Στην αρχή επρόκειτο για μια «πιλοτική» προσπάθεια για την εισαγωγή του θεσμού της διαμεσολάβησης στις αστικές εμπορικές διαφορές με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Με μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια, «εκστρατείες ενημέρωσης» και σεμινάρια εκπαίδευσης διαμεσολαβητών, αλλά και γνωριμίας του θεσμού σε δικηγόρους, στελέχη επιχειρήσεων, αλλά και ιδιώτες το Κέντρο βρέθηκε στην πρωτοπορία και συνέβαλε αποφασιστικά στην εξοικείωση των ελληνικών επιχειρήσεων, του νομικού κόσμου αλλά και της κοινωνίας με τις δυνατότητες του θεσμού της διαμεσολάβησης.

Αν και σε πρώτη φάση η δραστηριότητα του Κέντρου συνειδητά περιορίσθηκε στη Διαμεσολάβηση, με σκοπό τη γνωριμία του του θεσμού στο ελληνικό κοινό, είναι σημαντικό ότι στους στόχους του Κέντρου περιλαμβάνεται και η Διαιτησία (η οποία άλλωστε αποτελεί τμήμα της επωνυμίας του), αλλά και άλλες μορφές Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ADR), γιατί συχνά στη διεθνή πρακτική επιχειρείται η επίλυση της διαφοράς μέσω της διαιτησίας ή άλλων εναλλακτικών μορφών, όταν αυτή δεν επιλυθεί με τη διαμεσολάβηση.

Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας διοικείται από το Δ.Σ. του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. και προσφέρει υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, με τη συνδρομή διαμεσολαβητών που έχουν εκπαιδευθεί και πιστοποιηθεί από διεθνούς φήμης Κέντρα του εξωτερικού.

Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στοχεύει:

  • να προσφέρει σε τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Διαμεσολάβησης, Διαιτησίας, λοιπών εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, σε συνεργασία με έγκριτους Διαμεσολαβητές, που καλύπτουν όλες τις ειδικότητες. Κύριο αντικείμενο του Κέντρου είναι η διενέργεια διαμεσολαβήσεων σε κατάλληλους χώρους, με τη συμμετοχή διαμεσολαβητών, εκπαιδευθέντων και πιστοποιηθέντων, είτε εταίρων είτε συνεργατών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις ειδικές τεχνικές και μεθόδους που χρησιμοποιούνται διεθνώς.
  • να προσφέρει σε τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, υψηλού επιπέδου επιστημονικές υπηρεσίες (συμβουλευτικές, ερευνητικές κ.ά.), καθώς και εκπαιδευτικές υπηρεσίες (με τη διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων κ.ά.).
  • να προάγει το θεσμό της Διαμεσολάβησης ή/και άλλων εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών και να συνεχίσει να φέρει σε επαφή τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και το Ελληνικό Δικαστικό σύστημα με τη Διαμεσολάβηση και τους άλλους θεσμούς, με στόχο να τους κατανοήσουν, να τους αποδεχθούν και να τους υιοθετήσουν ως ένα εναλλακτικό και παραγωγικό τρόπο για την επίλυση διαφορών.

 

Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας, με τη γνώση και εμπειρία των εταίρων και συνεργατών του και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή διασφαλίζει την απρόσκοπτη εφαρμογή και «παρακολουθεί» την εξέλιξη της διαμεσολάβησης προτείνοντας ένα αμερόληπτο και ανεξάρτητο πρόσωπο εξοικειωμένο με τις σχετικές τεχνικές: τον διαμεσολαβητή. Σε «ουδέτερο» αλλά κατάλληλα διαμορφωμένο τόπο, με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή και παρουσία των δικηγόρων τους, οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να «ακουστούν» και να επιτύχουν ένα φιλικό διακανονισμό της διαφοράς τους με εμπιστευτικότητα και απόλυτη εχεμύθεια. Για πληροφορίες σχετικές με το θεσμό και τη λειτουργία της διαμεσολάβησης, μπορείτε να δείτε το συνοπτικό ενημερωτικό φυλλάδιο διαμεσολάβησης του Κέντρου.

Επιπλέον, το Κέντρο μας, από το 2006 έως και σήμερα, αναπτύσσει πολύπλευρη δράση η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • δωρεάν εκδηλώσεις και ημερίδες για τη διαμεσολάβηση
  • ενημερώσεις των επιχειρήσεων για τη χρησιμότητα της διαμεσολάβησης στη λειτουργία της επιχείρησης
  • εκπαιδευτικές δράσεις για την επαρκή κατάρτιση διαμεσολαβητών και επαγγελματιών των Διαπραγματεύσεων
  • επαφές με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για το μέλλον του θεσμού αλλά και παρεμβάσεις σε νομοσχέδια
  • συνεργασίες με ομάδες πίεσης (υπογραφή με την  Ένωση για τη Ναυτική Διαιτησία) και συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς (Mediators Beyond Borders International) κ.ά.

 

Τέλος, το Κέντρο είναι ο επίσημος εταίρος της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Eirene Project με στόχο την προώθηση της διαμεσολάβησης ως επιλογής εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και την βέλτιστη δυνατή επικοινωνία ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών στον τομέα αυτό.

Για μία συνοπτική παρουσίαση των δράσεών μας, δείτε τον Απολογισμό Δράσης του ΕλλΚΔΔ μέχρι σήμερα.