Επιστημονικό συμβούλιο

Το Επιστημονικό Συμβούλιο είχε συγκροτηθεί στο ξεκίνημα των προσπαθειών του Κέντρου με αντικείμενο εργασιών:

 • Σύνταξη Κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου
 • Σύνταξη Κανονισμού διαμεσολάβησης
 • Σύνταξη Κανονισμού δεοντολογίας για τους διαμεσολαβητές
 • Σύνταξη Κανονισμού εκπαίδευση διαμεσολαβητών
 • Σύνταξη Κριτηρίων διαπίστευσης / πιστοποίησης διαμεσολαβητών
 • Σύνταξη πρότυπης σύμβαση υπαγωγής της διαφοράς στη διαμεσολάβηση
 • Προτάσεις για ρήτρες διαμεσολάβησης σε συμβάσεις (υποδείγματα)
 • Νομοθετικές προτάσεις για τη διαμεσολάβηση

 

Συνεχίζει να συνεδριάζει μια φορά το μήνα και τα μέλη του είναι άμισθα. Στα πλαίσια των εργασιών του, το Επιστημονικό Συμβούλιο συνέταξε τον Κανονισμό διαμεσολάβησης και τον Κανονισμό δεοντολογίας για τους διαμεσολαβητές.

Μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

 • Ευγενία Δακορώνια, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, Ομότιμη Καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Νικόλαος Κλαμαρής, Ομότιμος Καθηγητής της Πολιτικής Δικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Δημήτρης Τζουγανάτος, Τακτικός Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω
 • Ιωάννα Αναστασοπούλου, Διδάκτωρ Νομικής, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και διαμεσολαβήτρια
 • James South, Διευθυντής του Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR), Σύμβουλος και διαμεσολαβητής
 • Kenneth Cloke, Διευθυντής του Center for Dispute Resolution και ιδρυτής της Mediators Beyond Borders International
 • Κωνσταντίνος Ρίζος, επίτιμος Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου