Διοίκηση

Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στεγάζεται στην οδό Πανεπιστημίου 16 και Αμερικής 7, 10679, Αθήνα.

Διοικείται από το Δ.Σ. του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.