Αρθρογραφία

Ενδεικτική Ελληνική αρθρογραφία

Α) Στην Ελληνική Γλώσσα

Συστηματικά έργα

  • Kenneth Cloke-Joan Goldsmith, Επίλυση Συγκρούσεων στο Χώρο Εργασίας, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2014
  • Βασιλική Κάρμου-Παναγιώτης Οικονόμου-Ελένη Τροβά, Η κατασκευαστική διαιτησία, Εκδ. Σάκκουλα, 2016
  • Δημήτρης Θεοχάρης, Η Διαμεσολάβηση ως μέσο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2015
  • Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης των Ιδιωτικών Διαφορών, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2000
  • Ιωάννα Αναστασοπούλου (επιμέλεια), «Η Διαμεσολάβηση στις Αστικές και Εμπορικές Διαφορές», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, στο οποίο περιλαμβάνονται τα πρακτικά του πρώτου Συνεδρίου για τη Διαμεσολάβηση στη Ελλάδα, που είχε οργανώσει το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας με την υποστήριξη και χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα στις 9-12 Οκτωβρίου 2007, με θέμα «Αστική και Εμπορική Διαμεσολάβηση σε Διασυνοριακές Διαφορές».

Αρθρογραφία

Το Κέντρο εκδίδει τις Σελίδες Διαμεσολάβησης που δημοσιεύεται ως ένθετο στο Δελτίο Συνδέσμου Α.Ε. & Ε.Π.Ε. και ήδη από τον Αύγουστο 2006 και περιέχει κάθε μήνα ενημερωτικά κείμενα και πληροφορίες για τη διαμεσολάβηση, στην Ελλάδα και διεθνώςΉδη κυκλοφορεί το ενημερωτικό Newletter του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας, που περιλαμβάνει επιπλέον αρθρογραφία, νομική ύλη και ενημέρωση.

Από την αρθρογραφία σε ελληνικά νομικά περιοδικά επισημαίνεται εντελώς ενδεικτικά:

    1. Νικόλας Κανελλόπουλος, ‘Εφαρμοσμένες λύσεις επιτάχυνσης της απονομής δικαιοσύνης στη Γαλλία’ σε Συνήγορος 2004, τεύχ. 47, σ. 72
    2. Κομνηνός Κόμνιος, ‘Εισαγωγή στο δίκαιο της διαμεσολάβησης – Η πρόταση Οδηγίας για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις’ σε www.kostabeys.gr
    3. Γεώργιος Ορφανίδης, ‘Εναλλακτικές λύσεις στη δικαιοσύνη και εντός της δικαιοσύνης’, Εθνική εισήγηση στο 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο Πολιτικής Δικονομίας στην Ουτρέχτη, 1987, δημοσιευμένη στον τόμο του Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών 1988, σ.205
    4. Στέφανος Ματθίας, ‘Συμβιβαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών – Ερμηνευτική προσέγγιση’ σε ΝοΒ 2000 (48), τεύχ. 10, σ. 98 & σε ΕλλΔ 2000(41), σ. 1509. Επικαιροποιημένο το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε με τον τίτλο 'Εξώδικη επίλυση ιδιωτικών διαφορών' στο Δ.Α.Ε. & ΕΠΕ 1.08.2006, σ. 360
    5. Απόστολος Άνθιμος, ‘Εξώδικη επίλυση διαφορών – Ελληνικό δίκαιο και κοινοτικές εξελίξεις’, Δ.Α.Ε. & ΕΠΕ 1.9.2006, σ. 408
    6. Απόστολος Γιαννακούλιας, ‘Ο θεσμός της διαμεσολάβησης στη Γαλλία και το Βέλγιο’, Δ.Α.Ε. & ΕΠΕ 1.12.2006, σ. 549
    7. Γεώργιος Ορφανίδης, "Εναλλακτικές μορφές επιλύσεως διαφορών – Συμφιλίωση Διαμεσολάβηση", Δ.Α.Ε. & ΕΠΕ 1.10.2006, σ. 453
    8. Τάκης Πικραμμένος, "Η επίλυση των διαφορών χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια", Δ.Α.Ε. & ΕΠΕ 1.10.2007, σ. 44
    9. Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, “Η διαμεσολάβηση. Μύθοι και πραγματικότητα” σε Δικαιόραμα τ. 17/2008, σελ. 10
    10. Γεώργιος Γραβιάς, "Η ρήτρα περί διαμεσολάβησης", Δ.Α.Ε. & ΕΠΕ 2012

Αν θέλετε να είστε στην επικαιρότητα για τη διαμεσολάβηση τότε είναι χρήσιμες οι ιστοσελίδες www.thelawyer.com (κάνοντας αναζήτηση με το λήμμα ‘mediation’) και www.mediate.com.

 

Μπορείτε να βρείτε συνημμένα άρθρα και κανονισμούς της διαμεσολάβησης.