Επιτυχημένη ΥΑΣ | Τελειοποίησε τις τεχνικές & τις γνώσεις σου

Νέο Σεμινάριο:
Επιτυχημένη ΥΑΣ | Τελειοποίησε τις τεχνικές & τις γνώσεις σου
30 Ιουνίου & 1 Ιουλίου, 5-9 μμ 
Διάρκεια σεμιναρίου: 8 ώρες | 2 συναντήσεις (κατ’ επιλογήν, είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως) 
 
 
Ο Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ / Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας
διοργανώνει ένα σεμινάριο εμβάθυνσης στη Διαμεσολάβηση έχοντας τη πεποίθηση: 
 • ότι ο  νέος Νόμος για τη Διαμεσολάβηση (ν. 4640/2019) θέτει ποικίλες προκλήσεις στους διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές και Δικηγόρους
 • ότι απαιτείται εξοικείωση με διάφορες πρακτικές λεπτομέρειες της διαδικασίας
 • ότι η ΥΑΣ θα πρέπει να αναγνωριστεί ως απόλυτα πετυχημένη και χρήσιμη διαδικασία από όλους ακόμη και από τους πλέον «φανατικούς» αμφισβητίες της και 
 • ότι για να συμβεί αυτό είναι αναγκαίο οι ήδη διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές να εξασκήσουν όλες τις αναγκαίες επικοινωνιακές δεξιότητες.
 
Ο διαμεσολαβητής γνωρίζει ότι οφείλει να είναι σε θέση τόσο στην ΥΑΣ, όσο και στην κύρια Συνεδρία Διαμεσολάβησης:
 • Να ενημερωθεί πλήρως για το νομικό πλαίσιο που διέπει τη Διαμεσολάβηση 
 • Να έχει εξοικειωθεί σε όλες τις διαδικαστικές πρακτικές λεπτομέρειες που θα συναντήσει από τη στιγμή της ανάληψης μιας υπόθεσης
 • Να εξασφαλίσει μια επιτυχημένη ΥΑΣ ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της Διαμεσολάβησης
 • Nα ελέγχει τα δικά του συναισθήματα πρώτα
 • Nα δείχνει ενσυναίσθηση χωρίς να εμπλέκεται προσωπικά σε ό,τι ακούει
 • Nα παραμένει ουδέτερος 
 • Nα ξεκινά ως «λευκό χαρτί» ώστε να ακούει προσεκτικά
 
Στόχοι:

Σε αυτό το σεμινάριο:
 

Οι πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές  θα παρουσιάσουν πρακτικές λεπτομέρειες:
 • για την εφαρμογή των κρίσιμων διατάξεων του νέου Νόμου για τη Διαμεσολάβηση 
 • για τη σημασία της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης (ΥΑΣ) στις αστικές και εμπορικές διαφορές άνω των 30.000 ευρώ. 
 • για την εξοικείωση με προχωρημένες Τεχνικές Διαμεσολάβησης στα διάφορα Στάδια της διαδικασίας      
 • για το ρόλο του Δικηγόρου στην ΥΑΣ αλλά και στην κύρια Συνεδρία Διαμεσολάβησης
 
Ο κάθε συμμετέχων θα έχει την ευκαιρία, σε μία διαδικασία αυτοβελτίωσης:
 • Να εμβαθύνει, βιωματικά,  πάνω στο δικό του ζητούμενο/εμπόδιο 
 • Να εξελίξει επιτυχημένες επικοινωνιακές πρακτικές.
 • Να επεξεργαστεί τους μύθους που έχουν να κάνουν με λεκτική/μη λεκτική επικοινωνία, με την ενεργητική ακρόαση και τη διαχείριση συναισθημάτων.
 • Να προσεγγίσει τρόπους αποτελεσματικής διαδικτυακής επικοινωνίας, όπως οι γνωστές πλατφόρμες zoom, teams, webex κλπ.
 
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες:
 • θα έχουν αφομοιώσει όλες τις πρακτικές διαστάσεις της διαδικασίας, όπως περιγράφεται στο Νόμο, ώστε να είναι σε θέση να επικεντρωθούν στην ουσία του προβλήματος
 • θα έχουν εντοπίσει τα κατάλληλα εργαλεία εναρμόνισης (rapport), ενεργούς ακρόασης (active listening) και αναδιατύπωσης (reframing) ώστε να είναι σε θέση:
 • να αξιοποιούν στο μέγιστο και με τον καλύτερο τρόπο την επιχειρηματολογία τους 
 • να αποδυναμώνουν σταδιακά τυχόν αμυντική στάση
 • να μη ταυτίζονται συναισθηματικά | να σταματούν τον εσωτερικό διάλογο

Συμμετοχή στα έξοδα: 180€

Παρακαλούμε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής και αποστολή αντιγράφου του καταθετηρίου μέχρι και την Παρασκευή 26/06/2020 στο p.ntavarinou@sae-epe.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Πολυξένη Νταβαρίνου 
e-mail: p.ntavarinou@sae-epe.gr, 210 3620274, 9-5 μμ.
 
 
 
 
 

Additional Info

 • Θέμα: Τεχνικές και Εργαλεία για μια πετυχημένη Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία
 • Διάρκεια: 10 ώρες, 17:00-21:00
 • Ημερομηνίες: 30/06 &01/07
 • Εκπαιδευτικός χώρος: Γραφεία ΕλλΚΔΔ/Δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης
 • Κόστος: 180€