19-24 Ιουνίου 2017: Βασική εκπαίδευση & διαπίστευση διαμεσολαβητών στη Λάρισα

Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας και τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα CEDR, συνεχίζει την παροχή ποιοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον τομέα της διαμεσολάβησης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναμένεται να λάβει χώρα 19-24 Ιουνίου 2017, στο Επιμελητήριο Λάρισας. Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι 60 ώρες (5 ημέρες εκπαίδευσης + 1 ημέρα αξιολόγησης) και βασίζεται στην αρχή της βιωματικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβάνοντας role playing και προσομοιώσεις. Η εκπαίδευση διενεργείται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταυτόχρονη διερμηνεία.

Συνημμένα βρείτε ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με την εκπαίδευση.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο 210-3620274 ή στο fmourati@sae-epe.gr κα Φωτεινή Μουράτη (9.00-16.00).

 

 

Additional Info

  • Θέμα: Βασική Εκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση
  • Διάρκεια: 5+1 ημέρες (60h)
  • Ημερομηνίες: 19-24/06/2017
  • Εκπαιδευτικός χώρος: Επιμελητήριο Λάρισας
  • Κόστος: 1650 ευρώ