Τι κάνουμε

Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Διαμεσολάβησης, Διαιτησίας, λοιπών εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, σε συνεργασία με έγκριτους Διαμεσολαβητές, που καλύπτουν όλες τις ειδικότητες και απευθύνονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα
  • Υψηλού επιπέδου επιστημονικές υπηρεσίες (συμβουλευτικές, ερευνητικές κ.ά.) προς  φυσικά και νομικά πρόσωπα
  • Εκπαιδευτικές υπηρεσίες
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων στην Ελλάδα σχετικών με τη διαμεσολάβηση και συντονισμός αποστολών για συμμετοχή σε εκδηλώσεις στο εξωτερικό
  • Διευκόλυνση διαλόγου
  • Βιβλιοθήκη με δυσεύρετα συγγράμματα για τη διαμεσολάβηση και τη διαιτησία

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.