Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας διοργανώνει και συμμετέχει σε πολυάριθμες εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό με στόχο την προώθηση της διαμεσολάβησης, την ενημέρωση των μελών της και του επιχειρηματικού κόσμου για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα αυτό καθώς και τη δικτύωση με αντίστοιχους φορείς.

Additional Info

 • Τίτλος Διαμεσολάβηση: τι ισχύει μετά τον ν. 4512/2018
 • Ημερομηνίες 27/9/2018
 • Διάρκεια 4.30-8.30 μμ
 • Χώρος Γραφεία ΕλλΚΔΔ

Additional Info

 • Τίτλος Διαμεσολάβηση: τι ισχύει μετά τον ν. 4512/2018
 • Ημερομηνίες 5/9/2018
 • Διάρκεια 4.30-8.30 μμ
 • Χώρος Γραφεία ΕλλΚΔΔ

Additional Info

 • Τίτλος Διαμεσολάβηση: τι ισχύει μετά τον ν. 4512/2018
 • Ημερομηνίες 29/06/2018
 • Διάρκεια 4.30-8.330 μμ
 • Χώρος Γραφεία ΕλλΚΔΔ

Additional Info

 • Τίτλος Διαμεσολάβηση: τι ισχύει μετά τον ν. 4512/2018
 • Ημερομηνίες 15/6/2018
 • Διάρκεια 4.00-8.00 μμ
 • Χώρος Γραφεία ΕλλΚΔΔ

Additional Info

 • Τίτλος Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ν.4469/2017
 • Ημερομηνίες 17 Ιουλίου 2017
 • Διάρκεια 18.00-20.00
 • Χώρος Γραφεία ΕλλΚΔΔ

Additional Info

 • Τίτλος Εξοικείωση των επιχειρήσεων με το θεσμό της διαμεσολάβησης
 • Ημερομηνίες 5 Μαρτίου 2014
 • Διάρκεια 18.00 - 20.00
 • Χώρος Αθήνα, Πανεπιστημίου 16, 2ος όροφος

Additional Info

 • Τίτλος Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο και πρακτική
 • Ημερομηνίες 30 Ιουνίου 2012
 • Διάρκεια 1 ημέρα
 • Χώρος Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Additional Info

 • Τίτλος Διάφορες ημερίδες και συνέδρια στην Ελλάδα
 • Ημερομηνίες 2006 έως 2011
 • Διάρκεια -
 • Χώρος Ελλάδα

Additional Info

 • Τίτλος Διάφορες ημερίδες και συνέδρια στο εξωτερικό
 • Ημερομηνίες 2007 έως 2010
 • Διάρκεια -
 • Χώρος Εξωτερικό