Νέος Κώδικας Δικηγόρων

Ο Νέος Κώδικας Δικηγόρων (Ν.4194_2013), μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει διατάξεις για τη δικηγορική ιδιότητα, το διορισμό και την εξέλιξη δικηγόρων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Στο άρθρο 71 γίνεται ειδική μνεία περί αμοιβής δικηγόρων μέσω εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών (εξωδικαστική διαμεσολάβηση ή δικαστική μεσολάβηση).

Attachments:
Download this file (Ν.4194_2013_New Legislation.pdf)Ν.4194_2013_New Legislation.pdf2548 kB