Συνεργασία ΕλλΚΔΔ και C.E.D.R. για εκπαιδεύσεις στη διαμεσολάβηση

Αποκλειστική Συνεργασία ΕλλΚΔΔ και C.E.D.R. για την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη διαμεσολάβηση

Το Ελλ.Κ.Δ.Δ. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την αποκλειστική συνεργασία με τον βρετανικό οργανισμό C.E.D.R. (Centre for Effective DisputeResolution, http://www.cedr.com) και το νεοσυσταθέν «Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών Λάρισας». Αυτή η συνεργασία του Κέντρου έχει ως βασική αποστολή την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης διαμεσολαβητών υψηλής ποιότητας που οδηγούν στην πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και την απονομή του τίτλου του διαμεσολαβητή βάσει διεθνών προτύπων αναγνώρισης.

Τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε δικηγόρους και εργαζόμενους σε άλλους κλάδους, οι οποίοι επιθυμούν να εξειδικευθούν σε τομείς, όπως η διαμεσολάβηση, οι διαπραγματεύσεις, οι διασυνοριακές διαμεσολαβήσεις, οι τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας, η επιτυχημένη ηγεσία, η διοίκηση ομάδας. Το πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει εισηγήσεις Ελλήνων και ξένων επαγγελματιών του χώρου της διαμεσολάβησης και των διαπραγματεύσεων, διανομή εκπαιδευτικού εγχειριδίου, πρωτότυπα μεταφρασμένου από το ΕλλΚΔΔ, ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού καθώς και ασκήσεις πρακτικής σε πραγματικές καταστάσεις μέσω των μεθόδων της προσομοίωσης και της εναλλαγής ρόλων μεταξύ των εκπαιδευόμενων.

Η πρώτη εκπαίδευση για το έτος 2014 προγραμματίζεται να αρχίσει στις 13 Ιανουαρίου 2014 στη Λάρισα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο αρχείο.