Απολογισμός 2019

Το Έτος 2019

• Εκμεταλλευόμενο την Ιστορία ενός Επιχειρηματικού Σωματείου που λειτουργεί από το 1922, το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας εισήλθε στη νέα εποχή του, ξεκινώντας από το Δεκέμβριο του 2019 τις διαδικασίες για τη λειτουργία του ως το Κέντρο Διαμεσολάβησης του Συνδέσμου ΑΕ & ΕΠΕ με στόχο να εξυπηρετεί τις ανάγκες για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών Διαμεσολάβησης στα 900 και πλέον μέλη του.

Το Κέντρο διοικείται από το Δ.Σ. του Συνδέσμου, που περιλαμβάνει κορυφαία ονόματα του επιχειρηματικού κόσμου, ενώ παράλληλα συνεχίζει την αξιοποίηση των άριστα εκπαιδευμένων Διαμεσολαβητών του.

• Από το μήνα Νοέμβριο 2019 το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας εγκαινίασε τη συνεργασία του με το Sherlock Your Mind, έναν οργανισμό από τους πλέον πετυχημένους στο χώρο του coaching. Η νέα συνεργασία περιλαμβάνει αφενός μεν σε κοινές δράσεις στο χώρο της εκπαίδευσης των Διαμεσολαβητών, αφετέρου δε στην υποστήριξη της δραστηριότητας των Διαμεσολαβητών του Κέντρου με συμβουλές και ανάλυση υποθέσεων από τη σκοπιά της Επικοινωνίας.

• Ενόψει του νέου νόμου για τη Διαμεσολάβηση, το ΕλλΚΔΔ αναμόρφωσε το πρόγραμμα των σεμιναρίων του με έμφαση στην ενημέρωση σχετικά με το Ν. 4640/2019, καθώς και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των διαμεσολαβητών. Έτσι, μεταξύ πολλών άλλων, στις 19 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας ενημερωτική Ημερίδα για το νέο νόμο 4640/2019, στην οποία έλαβαν μέρος μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων. Εισηγητές της ημερίδας ήταν η Ιωάννα Αναστασοπούλου και ο Γιώργος Γραβιάς.

• Επιπλέον, με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη σύσταση του Φορέα Διαπίστευσης Διαμεσολαβητών με την υποστήριξη του CEDR, για την παροχή ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών που θα στηρίζεται στη διεθνή εμπειρία και θα εστιάζει στην επίλυση επιχειρηματικών διαφορών.

• Είναι σημαντική η ανανέωση της Επιστημονικής Επιτροπής του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας, στην οποία εισήλθαν οι Καθηγητές Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ευγενία Δακορώνια, Δημήτρης Τζουγανάτος και Κώστας Παπαδημητρίου, που πλέον υποστηρίζουν, από επιστημονικής πλευράς, τις δραστηριότητες του Κέντρου σε νομικά προβλήματα στους Τομείς Αστικού Δικαίου, Εμπορικού Δικαίου και Δικαίου Ανταγωνισμού καθώς και Εργατικού Δικαίου αντίστοιχα.

• Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους η εξειδικευμένη ομάδα του ΕλλΚΔΔ παρείχε υποστήριξη στα μέλη του Συνδέσμου ΑΕ & ΕΠΕ, αλλά και άλλες επιχειρήσεις σε θέματα Τραπεζικής Διαμεσολάβησης, με τη διοργάνωση συναντήσεων με επιχειρηματίες και τα στελέχη τους, με σκοπό την πλέον άρτια και επιτυχή διαπραγμάτευση με τις Τράπεζες.

• Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους η εξειδικευμένη ομάδα του ΕλλΚΔΔ παρείχε υπηρεσίες Διαμεσολάβησης σε όλους τους τομείς δραστηριότητας (εμπορικές, οικογενειακές και άλλες υποθέσεις), ενώ φρόντιζε αδιαλείπτως για την πληροφόρηση για τα νέα του θεσμού της διαμεσολάβησης μέσω της αποστολής του μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου (newsletter). Παράλληλα, η ομάδα του Κέντρου ανταποκρινόταν στα ερωτήματα των ενδιαφερομένων τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.