Απολογισμός 2018

Το Έτος 2018

• Στις 1 και 2 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θεραπείας Οικογένειας και Ζεύγους του Ανοικτού Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου, εκπαίδευση στην Επίλυση Συγκρούσεων στην Oικογένεια με Διαμεσολάβηση στην οποία έλαβαν μέρος 12 συμμετέχοντες. Στη διήμερη εκπαίδευση συμμετείχαν ως εισηγητές η Ιωάννα Αναστασοπούλου, ο Γιώργος Γραβιάς, η Τιτίκα Νικέα – Μουράτογλου και η Έρση Κουνέλη.
• Στις 15, 29 Ιουνίου, στις 18 Ιουλίου και στις 5, 27 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικά σεμινάρια με τίτλο «Διαμεσολάβηση: Τι ισχύει μετά τον ν. 4512/2018. Στα σεμινάρια συμμετείχαν 65 άτομα συνολικά και εισηγητές ήταν η Ιωάννα Αναστασοπούλου και ο Γιώργος Γραβιάς.
• Το χρονικό διάστημα 22-23 Ιουνίου, διοργανώθηκε νέα διήμερη εκπαίδευση στην οικογενειακή διαμεσολάβηση από το ΕλλΚΔΔ σε συνεργασία με το Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο στην οποία έλαβαν μέρος 10 συμμετέχοντες.
• Στις 15 Σεπτεμβρίου και 20 Οκτωβρίου, το ΕλλΚΔΔ σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Focusing διοργάνωσαν σεμινάρια με θέμα «Δεξιότητες επικοινωνίας και συμβουλευτικής για διαμεσολαβητές». Στα σεμινάρια συμμετείχαν ως κεντρικοί εισηγητές η Άννα Καραλή, η Ρίτα Ναχμία Βεντούρα, η Ειρήνη Ξηρά, η Ιωάννα Αναστασοπούλου και ο Γιώργος Γραβιάς.
• Καθόλη τη διάρκεια του έτους η ομάδα του ΕλλΚΔΔ φρόντιζε την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων για τα νέα του θεσμού της διαμεσολάβησης μέσω της αποστολής του μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου (newsletter) του ΕλλΚΔΔ.