Απολογισμός 2017

Το Έτος 2017

• Στις 10 και 11 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Εργασιακής Διαμεσολάβησης (ΕλλΚΕΔ) σε συνεργασία με το ΕλλΚΔΔ, εισαγωγικό σεμινάριο για την εργασιακή διαμεσολάβηση στο οποίο έλαβαν μέρος 16 συμμετέχοντες. Στο διήμερο σεμινάριο συμμετείχαν ως εισηγητές η Ιωάννα Αναστασοπούλου, η Μαίρη Γεωργιάδου, ο Γιώργος Γραβιάς και η Εβίνα Ηλιοπούλου.
• Στις 21 Μαρτίου διεξήχθη σεμινάριο διάρκειας οκτώ ωρών με τίτλο «Ειδικές Τεχνικές Διαπραγματεύσεων». Στο σεμινάριο συμμετείχε ως εκπαιδευτής ο Ranse Howell από το CEDR.
• Το χρονικό διάστημα 21-22 Απριλίου, το ΕλλΚΔΔ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας, πραγματοποίησε «Σεμινάριο Μετεκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση» (Advanced Mediation) διάρκειας δέκα ωρών με τη συμμετοχή εκπαιδευτών του κέντρου.
• Μετά την επιτυχημένη εκπαίδευση στην εργασιακή διαμεσολάβηση και κατόπιν αιτήματος των συμμετεχόντων στις 25 και 26 Μαΐου διοργανώθηκε νέα διήμερη εκπαίδευση από το Ελληνικό Κέντρο Εργασιακής Διαμεσολάβησης σε συνεργασία με το ΕλλΚΔΔ.
• Στις 8, 22 Ιουνίου, στις 13 Ιουλίου και 18 Αυγούστου το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας και ο όμιλος εταιρειών Epsilon Net εγκαινιάζουν τη συνεργασία τους με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το ν. 4469/2017 σχετικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και στις 9 Ιουνίου το ΕλλΚΔΔ στη Θεσσαλονίκη και συμμετείχαν ως κεντρικοί εισηγητές η Ιωάννα Αναστασοπούλου και ο Γιώργος Γραβιάς
• Κατά το διάστημα 19 έως 24 Ιουνίου, το ΕλλΚΔΔ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας και το CEDR, πραγματοποίησε το πρόγραμμα Mediator Skills Training. Η εκπαίδευση διήρκεσε 5 ημέρες, ενώ ακολούθησε μία ημέρα διαδικασία αξιολόγησης αλλά και παροχή άτυπης εκπαιδευτικής στήριξης από τους εκπαιδευτές του CEDR/ΕλλΚΔΔ προς τους εκπαιδευόμενους. Σε αυτήν την εκπαίδευση εκπαιδευτής από τον CEDR ήταν ο Neil James Goodrum και από το ΕλλΚΔΔ οι Ιωάννα Αναστασοπούλου, Μαρίνα Αρσενοπούλου, Εύη Μπεκίρη και Γιώργος Γραβιάς.
• Στις 3, 17 Ιουλίου και 1 Αυγούστου το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μελετών Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων διοργάνωσε εισαγωγικά σεμινάρια για το ν. 4469/2017 σχετικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στον Σύνδεσμο ΑΕ και ΕΠΕ και συμμετείχαν ως κεντρικοί εισηγητές η Ιωάννα Αναστασοπούλου και ο Γιώργος Γραβιάς.
• Στις 14 και 20 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν στη Μυτιλήνη και στο Βόλο ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από το ΕλλΚΔΔ σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους λογιστών.
• Στις 16 Οκτωβρίου διοργανώθηκε από το ΕλλΚΔΔ σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο ΑΕ & ΕΠΕ και το Ίδρυμα Μελετών Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων, ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Μη Εξυπηρετούμενα Επιχειρηματικά Δάνεια Όλες οι Εξελίξεις» με εισηγητές την Ιωάννα Αναστασοπούλου και τον Γιώργο Γραβιάς.
• Καθόλη τη διάρκεια του έτους η ομάδα του ΕλλΚΔΔ φρόντιζε την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων για τα νέα του θεσμού της διαμεσολάβησης μέσω της αποστολής του μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου (newsletter) του ΕλλΚΔΔ.