Η Διαμεσολάβηση για την επίλυση διαφορών γίνεται υποχρεωτική

Όπως είναι γνωστό, χρηματική ποινή, που μπορεί να κυμαίνεται από 120 ευρώ μέχρι 300 ευρώ αλλά και επιπλέον χρηματική ποινή μέχρι ποσοστού 0,2% επί του αντικειμένου της διαφοράς μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τον ν. 4512/2018, από το δικαστήριο στη περίπτωση που διάδικος δεν προσήλθε στη διαδικασία της διαμεσολάβησης.


Πράγματι με τον ν. 4512/2018 (άρθρα 182 επ.) έχει γίνει υποχρεωτική η διαμεσολάβηση, επί ποινή απαραδέκτου, στις παρακάτω διαφορές:


α) Οι διαφορές ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων από τη σχέση οροφοκτησίας, οι διαφορές από τη λειτουργία απλής και σύνθετης κάθετης ιδιοκτησίας, οι διαφορές αφενός ανάμεσα στους διαχειριστές ιδιοκτησίας κατ' ορόφους και κάθετης ιδιοκτησίας και αφετέρου στους ιδιοκτήτες ορόφων, διαμερισμάτων και κάθετων ιδιοκτησιών, καθώς επίσης και διαφορές που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο των άρθρων 1003 έως 1031 του ΑΚ.


β) Οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζημίωσης οποιασδήποτε μορφής για ζημίες από αυτοκίνητο, ανάμεσα στους δικαιούχους ή τους διαδόχους τους και εκείνους που έχουν υποχρέωση για αποζημίωση ή τους διαδόχους τους, όπως και απαιτήσεις από σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου, ανάμεσα στις ασφαλιστικές εταιρείες και τους ασφαλισμένους ή τους διαδόχους τους, εκτός αν από το ζημιογόνο συμβάν επήλθε θάνατος ή σωματική βλάβη.


γ) Οι διαφορές από αμοιβές του άρθρου 622Α του ΚΠολΔ


δ) Οι οικογενειακές διαφορές


ε) Οι διαφορές που αφορούν σε απαιτήσεις αποζημίωσης ασθενών ή των οικείων τους σε βάρος ιατρών, οι οποίες ανακύπτουν κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των τελευταίων


στ) Οι διαφορές που δημιουργούνται από την προσβολή εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικών σχεδίων ή υποδειγμάτων


ζ) Οι διαφορές από χρηματιστηριακές συμβάσεις


Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας που έχει συστήσει ο Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ, πρωτοπόρο στο θέμα αυτό αφού λειτουργεί από το 2006, είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για πληροφορίες.

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε τη δημοσίευση του νέου ν. 4512/2018

Attachments:
Download this file (ΦΕΚ_Α_5_2018.pdf)ΦΕΚ_Α_5_2018.pdf2155 kB