Τα Χαρακτηριστικά ενός Διαμεσολαβητή

του Sam Imperati

Η διαμεσολάβηση είναι και επιστήμη και τέχνη. Παρόλο που πολλές δεξιότητες της διαμεσολάβησης μπορούν να διδαχθούν, η ανάπτυξη ενός επιδέξιου διαμεσολαβητή απαιτεί εμπειρία στη διαχείριση ατόμων υπό όλες τις συνθήκες. Αν και υπάρχουν πολλά απροσδιόριστα στοιχεία στον ορισμό ενός «καλού» διαμεσολαβητή, αυτά που θεωρούνται ιδιαίτερης σημασίας είναι ορισμένα στοιχεία του χαρακτήρα του.

Εγρήγορση

Ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι σε εγρήγορση για διάφορα ζητήματα κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Πρέπει να επικεντρώνεται στην πληροφορία που παρέχεται από την πηγή και να αξιολογεί πάντα την πληροφορία για την αξία της και την εγκυρότητά της. Ταυτόχρονα, πρέπει να έχει επίγνωση όχι μόνο για όσα λέει η κάθε πλευρά αλλά και για τον τρόπο που τα εκφέρει και τη γλώσσα του σώματος ώστε να αξιολογεί την αληθοφάνειά τους, τον βαθμό συνεργασίας των μερών και την διάθεσή τους. Είναι αναγκαίο να καταλαβαίνει πότε να αφήσει ήσυχο το μέρος και πότε να το πιέσει περισσότερο. Επιπλέον, ο διαμεσολαβητής πρέπει να ελέγχει συνεχώς το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, ώστε να εξασφαλίσει και τη δική του ασφάλεια αλλά και την ασφάλεια των μερών.

Υπομονή και Διακριτικότητα

Ο Διαμεσολαβητής πρέπει να έχει υπομονή και διακριτικότητα στη δημιουργία και διατήρηση σχέσεων μεταξύ του ίδιου και του μέρους, ενισχύοντας έτσι την επιτυχία της διαδικασίας.
Αν δείξει ανυπομονησία μπορεί:
• Να ενθαρρύνει τη δύσκολη πλευρά να πιστεύει ότι αν ο διαμεσολαβητής συνεχίσει να παραμένει αδιάφορος η διαδικασία θα λήξει χωρίς αποτέλεσμα.
• Να απωλέσει το σεβασμό των μερών προς το πρόσωπό του, μειώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών του.

Αξιοπιστία

Ο Διαμεσολαβητής πρέπει να παρέχει ένα σαφές, ακριβές και επαγγελματικό προϊόν και μια ακριβή αξιολόγηση των δυνατοτήτων του. Πρέπει να είναι σε θέση να διατυπώνει με σαφήνεια περίπλοκες καταστάσεις και έννοιες. Ο Διαμεσολαβητής πρέπει επίσης να είναι αξιόπιστος. Πρέπει να δείξει ότι είναι πιστός και συνεπής, να τηρεί τις υποσχέσεις του καθώς και να μην υπόσχεται κάτι που δεν μπορεί να κάνει.

Αντικειμενικότητα και αυτοέλεγχος

Ο Διαμεσολαβητής πρέπει επίσης να είναι απολύτως αντικειμενικός στην αξιολόγηση των πληροφοριών που του παρέχονται. Ο διαμεσολαβητής πρέπει να διατηρεί μια αντικειμενική και ήρεμη στάση, ανεξάρτητα από τις συναισθηματικές καταστάσεις που μπορεί στην πραγματικότητα να βιώνει κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. Αν δεν είναι αντικειμενικός, μπορεί να στρεβλώνει ασυνείδητα όσες πληροφορίες λαμβάνει. Είναι πιθανό επίσης να μην μπορεί να διαφοροποιεί αποτελεσματικά τις τεχνικές αμφισβήτησης και προσέγγισης. Πρέπει να έχει εξαιρετικό αυτοέλεγχο, ώστε να μην επιδεικνύει θυμό, εκνευρισμό, συμπάθεια προς κάποιο μέρος ή κόπωση, η οποία μπορεί να τον κάνει να χάσει την πρωτοβουλία κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων, αλλά συγχρόνως πρέπει να είναι ικανός να προσποιείται τα συναισθήματα αυτά όπου είναι απαραίτητο. Δεν πρέπει να δεσμεύεται συναισθηματικά με τα μέρη.

Προσαρμοστικότητα

Ο Διαμεσολαβητής πρέπει να προσαρμόζεται στις πολλές και ποικίλες προσωπικότητες που θα συναντήσει. Επίσης, πρέπει να προσαρμόζεται σε κάθε τόπο, χώρο και ρυθμό εργασίας. Θα πρέπει να προσπαθήσει να φανταστεί τον εαυτό του στη θέση του μέρους. Η προσαρμοστικότητα που θα πρέπει να τον διακρίνει, θα του επιτρέπει την ομαλή εναλλαγή των τεχνικών ερωτήσεων και προσέγγισης ανάλογα με το περιβάλλον εργασίας και την προσωπικότητα της κάθε πλευράς.

Επιμονή

Το πείσμα για την εκπλήρωση του σκοπού μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ ενός Διαμεσολαβητή που είναι απλά καλός και ενός άλλου καλύτερου. Ένας Διαμεσολαβητής που αποθαρρύνεται εύκολα από τις αντιρρήσεις του μέρους, από την έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των μερών ή από άλλες δυσκολίες, δεν θα ασχοληθεί δυναμικά με την υπόθεση, ώστε να καταλήξει σε ένα επιτυχές αποτέλεσμα ούτε θα αξιοποιήσει κάθε άλλο στοιχείο που θα του παρέχει πολύτιμες πληροφορίες.

Εμφάνιση και Φυσιογνωμία

Η προσωπική εμφάνιση του Διαμεσολαβητή μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη διαδικασία και τη στάση του μέρους προς τον Διαμεσολαβητή. Συνήθως μία σωστή και επαγγελματική εμφάνιση επηρεάζει θετικά το μέρος. Εάν ο Διαμεσολαβητής φαίνεται να είναι δίκαιος, δυναμικός και αποτελεσματικός, το μέρος μπορεί να φανεί πιο συνεργάσιμο και δεκτικό στις ερωτήσεις που θα του τίθενται.

Πρωτοβουλία

Ο διαμεσολαβητής πρέπει να παίρνει πάντα πρωτοβουλίες. Οι τελευταίες είναι τόσο σημαντικές για την επιτυχή διεκπεραίωση των ερωτήσεων όσο σημαντική θεωρείται επίθεση για την επιτυχία των πολεμικών επιχειρήσεων. Ο Διαμεσολαβητής πρέπει να παίρνει πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια όλων των ερωτήσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κυριαρχεί σωματικά το μέρος, αλλά ότι πρέπει να γνωρίζει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του κάθε μέρους και να κατευθύνει τις ερωτήσεις προς την ικανοποίησή τους.

Μετάφραση: Αναστασία Στούκου