Διαμεσολάβηση Εταιρικών Διαφορών

Ενδο-εταιρικές διαφορές, ή αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε μετόχους ή ανάμεσα σε μετόχους και στην εταιρεία, είναι σαν καβγάδες ανάμεσα σε συγγενείς ή σε μέλη της οικογένειας.

Με τον προσωπικό εγωϊσμό ή το «amor propio» συχνά να εμφανίζεται στο προσκήνιο, τα μέρη τείνουν να υιοθετούν μια «όλα ή τίποτα» ή μηδενικού αθροίσματος στάση για την επίλυση των διαφορών τους.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η αρχή που επιλαμβάνεται και αποφασίζει επί ενδο-εταιρικών θεμάτων είναι τα τακτικά δικαστήρια και όχι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.).

Αν και η πρόθεση πίσω από την ανάθεση της επίλυσης των ενδοεταιρικών διαφορών στα πολιτικά δικαστήρια είναι αξιέπαινη, η κίνηση έχει επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα ήδη βεβαρημένα πινάκια των δικαστηρίων.

Έτσι, δεν είναι ασυνήθιστο για τέτοιου είδους διαφορές- πολλές από τις οποίες προκύπτουν από την κακή επικοινωνία ή την διαστρεβλωμένη ερμηνεία των εταιρικών κανόνων- να χρειάζονται χρόνια και τεράστια δικαστικά έξοδα μέχρι να επιλυθούν.

Σε μια προσπάθεια να επισπευσθεί η επίλυση των ενδοεταιρικών διαφορών και άλλων θεμάτων που επηρεάζουν τις εταιρείες, η Ε.Κ. πρόσφατα συνέταξε μια Διαδικασία Διαμεσολάβησης και προσκάλεσε το κοινό, ιδίως τον τομέα των επιχειρήσεων, να κάνουν τις παρατηρήσεις ή τις προτάσεις τους στο πρόγραμμα.

Επιδιωκόμενος στόχος

Στόχος της προτεινόμενης διαδικασίας είναι η διαμεσολάβηση , όχι διαιτησία, σε διαφορές επί θεμάτα αρμοδιότητας της Ε.Κ., συμπεριλαμβανομένων και των ενδοεταιρικών διαφορών επί των οποίων δεν έχει ασκηθεί αγωγή.

Η Ε.Κ θα παρέχει ένα χώρο για την φιλική ή ειρηνική διευθέτηση των συγκρούσεων που, αν παραμείνουν άλυτες, θα βρουν τελικά το δρόμο τους προς τα δικαστήρια για την επίλυσή τους.

Η διαδικασία διαμεσολάβησης θα διεξάγεται από δικηγόρους της Ε.Κ που γνωρίζουν τον Εταιρικό Κώδικα, τον Κώδικα των Αξιογράφων και τους άλλους νόμους που καλείται να εφαρμόζει η Ε.Κ., και οι οποίοι έχουν εκπαιδευθεί και πιστοποιηθεί ως διαμεσολαβητές από την Δικαστική Ακαδημία των Φιλιππίνων.

Για τους πρώτους 18 μήνες εφαρμογής της προτεινόμενης διαδικασίας, αυτή θα περιοριστεί στις ακόλουθες υποθέσεις:

Αίτηση για πρόσκληση των μετόχων σε ετήσια ΓΣ

Αίτηση για μεταβολή της εταιρικής επωνυμίας, και

Αιτήσεις για εκούσια λύση της εταιρείας.Τα ανωτέρω αποτελούν συνήθη θέματα για τα οποία ζητείται η βοήθεια ή παρέμβαση της Ε.Κ. και τα οποία οι αιτούντες προτιμούν να επιλύουν εξωδικαστικά.

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα είναι καινοτόμο, η Ε.Κ. θα περιορίσει, προς το παρόν, τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου αποκτηθεί η αναγκαία πείρα και να βελτιωθεί το σύστημα.

Παράπονα

Η πρόσκληση ή η διενέργεια της ΓΣ των μετόχων συχνά δημιουργεί εντάσεις , όταν υπάρχουν δύο ομάδες μετόχων που συναγωνίζονται για τον έλεγχο του διοικητικού συμβουλίου ή της διαχείρισης της εταιρείας.

Η ομάδα που έχει την πλειοψηφία στο διοικητικό συμβούλιο (και θέλει να διατηρήσει την εξουσίας της στην εταιρεία) συχνά καταφεύγει σε πράξεις ή παραλείψεις στα όρια της νομιμότητας, όπως αποκρύπτει πληροφορίες , κατ 'επανάληψη αναβάλει τη διεξαγωγή της ΓΣ, ώστε να αποτρέψει τα μέλη της άλλης ομάδας να αναλάβουν δράση.

Μέσω της διαμεσολάβησης, οι μέτοχοι συχνά πείθονται ότι «για το γενικότερο καλό της εταιρείας» είναι αναγκαίο να συμφωνήσουν σε μια ρύθμιση που θα αντιμετωπίζει τις εκατέρωθεν αιτιάσεις.

Σε περίπτωση αλλαγής της εταιρικής επωνυμίας, η διαφορά πηγάζει συνήθως σχετικά με το δικαίωμα χρήσης της κάθε πλευράς επί του ονόματος της επιχείρησης.

Το θέμα αυτό είναι ζωτικής σημασίας, κυρίως, στις οικογενειακές επιχειρήσεις των οποίων η επωνυμία έχει αποκτήσει κάποιο βαθμό αναγνωρισιμότητας και τα μέλη της οικογένειας - οι μέτοχοι έχουν δημιουργήσεις δικές τους εταιρείες και θέλουν να οικειοποιηθούν την επωνυμία για την δική τους αποκλειστικά χρήση.

Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης , τα μέρη μπορεί να πεισθούν είτε να παραχωρήσουν σε μια ομάδα τη χρήση της διαφιλονικούμενης επωνυμίας, είτε να προστεθούν επιπλέον λέξεις που θα διαφοροποιήσουν ένα ήδη καταχωρημένο όνομα.

Πιστωτές

Στις περιπτώσεις για εκούσια διάλυση, το πιο ακανθώδες ζήτημα είναι ο διακανονισμός των απαιτήσεων των πιστωτών που θέλουν να ικανοποιηθούν πριν συμφωνήσουν στη διάλυση της εταιρείας ή, διαφορετικά, απαιτούν αυστηρές προϋποθέσεις για την ρευστοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων.

Οι πιστωτές δεν μπορούν να κατηγορηθούν αν κρατήσουν πολύ σκληρές θέσεις, όταν οι εταιρείες στις οποίες δανείζουν χρήματα ή πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες καλόπιστα ξαφνικά αποφασίσουν να κλείσουν για τον έναν ή τον άλλο λόγο.

Συνήθως δημιουργείται καχυποψία όταν μια εταιρεία κάνει αίτηση για εκούσια διάλυση. Πολύ περισσότερο εάν η εταιρεία λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή δεν δημιούργησε ποτέ υποψίες που να υποδεικνύουν ότι είναι αιμορραγεί σιωπηλά.

Σε μια αίθουσα δικαστηρίου, οι δικηγόροι των πιστωτών τείνουν να τραβούν την προσοχή ή να κρατούν τις θέσεις τους αμετακίνητοι για να εντυπωσιάσουν τους πελάτες τους και να καθυστερούν την ταχεία επίλυση των υποθέσεων.

Αυτό δεν συμβαίνει στην ιδιωτικότητα της διαμεσολάβησης, όπου οι διαμεσολαβητές μπορούν ήσυχα να ενσταλάξουν στους πιστωτές, την ανάγκη να είναι εύλογοι στα αιτήματά τους για την επιτάχυνση της διάλυσης μιας προβληματικής εταιρείας.

Ποια αξία έχει η απαίτησηενός μεγάλου μεριδίου των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας τα οποία ενδεχόμενα θα είναι διαθέσιμα μετά από μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα όταν ένα μικρό ποσοστό μπορεί να είναι διαθέσιμο αμέσως για τους πιστωτές μέσω της διαμεσολάβησης;

Η εν λόγω διαδικασία χρειάζεται βελτιώσεις. Αν και οι προτεινόμενοι κανόνες αποτελούν πλήρη ρύθμιση, εν τούτοις η Ε.Κ. μπορεί παραπέμψει σε άλλες διατάξεις για να να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ενδιαφερομένων.

Οι επιχειρηματικοί, εμπορικοί και συναλλακτικοί οργανισμοί πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά την προτεινόμενη διαδικασία διαμεσολάβησης της Ε.Κ. γιατί, δεν αποκλείεται να προσφύγουν σε αυτή στο μέλλον.

 

Πηγή: business.inquirer.net