Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο ανάπτυξης του θεσμού της διαμεσολάβησης προχώρησε στο Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο που προβλέπει την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών (ΗΕΔ). Ο Κανονισμός ΗΕΔ δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές της ΕΕ και τους εμπόρους να υποβάλουν τις τυχόν διαφορές που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου, χάρη στην ενιαία πανενωσιακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών ("πλατφόρμα ΗΕΔ") με μορφή διαλογικού ιστότοπου (chatroom). Η πλατφόρμα θα συνδέει όλους τους εθνικούς φορείς ΕΕΔ. Αυτό το ενιαίο σημείο εισόδου έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτελεί διαδραστικό δικτυακό τόπο φιλικό προς το χρήστη, διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και προσπελάσιμο δωρεάν. Η πλατφόρμα βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία από τις 9.1.2016 ενώ θα είναι διαθέσιμη προς τους καταναλωτές και τους εμπόρους από τις 15.2.2016.

Για να επισκεφθείτε την πλατφόρμα πατήστε εδώ.