Διαφορές μεταξύ ιδιωτών και επαγγελματιών του κλάδου της οικοδομής: Διαδικτυακή και δωρεάν διαμεσολάβηση

Από την 1η Ιανουαρίου 2016, οι ιδιώτες που έχουν διαφορές με οικοδομικές εταιρείες σχετικά με θέματα νέων κατασκευών, ανακαινίσεων, συντηρήσεων ή επισκευών μπορούν να υποβάλουν αίτηση για δωρεάν, διαδικτυακή διαμεσολάβηση.

Την Τρίτη, η γαλλική ομοσπονδία οικοδομών (FFB), ο Εθνικός Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών (CNHJ) και η ένωση Medicys ανακοίνωσαν σε κοινό δελτίο τύπου μία συνεργασία που θέτει σε εφαρμογή αυτή την "διαμεσολάβηση σε θέματα κατανάλωσης στις διαφορές στον τομέα της οικοδομής".

Στον ιστότοπο www.medicys.fr, οι ιδιώτες θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες των δικαστικών επιμελητών και μελών του Κέντρου διαμεσολάβησης και φιλικού διακανονισμού, οι οποίοι είναι καταρτισμένοι σε θέματα διαμεσολάβησης και καταναλωτικών διαφορών.

Οι υπογραφέντες διευκρίνισαν ότι η συμφωνία συνήφθη "στο πλαίσιο της υποχρέωσης, από την 1η Ιανουαρίου 2016, όλων των επαγγελματιών, να προτείνουν στους καταναλωτές πελάτες τους μία δωρεάν διαδικασία διαμεσολάβησης, διαθέσιμη ταχυδρομικά ή μέσω διαδικτύου".

Η FFB, η CNHJ και η Medicys δηλώνουν πως "έχουν επίγνωση των πλεονεκτημάτων της διαμεσολάβησης για τους καταναλωτές, αλλά και για τους επαγγελματίες, ως προς την εξοικονόμηση του χρόνου και την ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης στην σχέση με τον πελάτη".

Πηγή: http://www.notretemps.com/argent/litiges-entre-particuliers-et-artisans