Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δημόσια Διαβούλευση για την Εφαρμογή της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ

Στις 18 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση (διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα) με θέμα την εφαρμογή της οδηγίας 2008/52/ΕΚ για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Στόχος της διαβούλευσης είναι η συγκέντρωση των απόψεων των ενδιαφερομένων για την εφαρμογή της οδηγίας, η οποία έχει ως σκοπό να διευκολύνει την πρόσβαση στους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών και να ενθαρρύνει την προσφυγή στη διαμεσολάβηση σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους πριν τις 11 Δεκεμβρίου 2015, απαντώντας στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ και εδώ.                                                europa