Ανακοίνωση Γραπτών Εξετάσεων υποψήφιων Διαμεσολαβητών

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων υποψήφιων Διαμεσολαβητών που έλαβαν χώρα την 27η Ιουνίου 2015 από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.