Πρωτόκολλο συνεργασίας ΕΒΕΑ-ΕλλΚΔΔ-ΣΑΕ ΕΠΕ

Σε ισχύ έχει τεθεί το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕΑ- ΕλλΚΔΔ- ΣΑΕ ΕΠΕ για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών, κίνησηη οποία θα συμβάλλει κατά κύριο λόγο στην προαγωγή των θεσμών της διαμεσολάβησης και τιης διαιτησίας. Η πρωτοβουλία των τριών φορέων στοχεύει στην προσθήκη ενός σημαντικού εργαλείου για τον σύγχρονο επιχειρηματία για την επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών με ευελιξία, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ.          

     aggreement