Κύπρος- Τέθηκε σε ισχύ ο νόμος για διορισμό διαμεσολαβητή

Σύμφωνα με δημοσίευμα του κυπριακού Τύπου, από τις 26 Νοεμβρίου τίθεται σε ισχύ ο νόμος που παρέχει στον χρηματοοικονομικό επίτροπο τη δυνατότητα να διορίζει διαμεσολαβητή σε θέματα αναδιάρθρωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων - νόμος ο οποίος είχε ψηφιστεί από τον Σεπτέμβριο του 2014. Σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις, ο νόμος και η λειτουργία του θεσμού θα επιφέρει οφέλη τόσο για τους δανειολήπτες, τις τράπεζες αλλά και την αγορά εν γένει.

Τονίζεται στο σημείο αυτό, ότι ο διαμεσολαβητής δεν έχει δικαίωμα επιβολής δεσμευτικού αποτελέσματος αλλά υποβοηθά σε σημαντκό βαθμό τη δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας μεταξύ τράπεζας και βιώσιμου δανειολήπτη.

Σύμφωνα με τον χρηματοοικονομικό Επίτροπο, Παύλο Ιωάννου, δικαίωμα για υποβολή αίτησης διορισμού διαμεσολαβητή έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα με πιστωτική διευκόλυνση μέχρι €350.000 και ενυπόθηκο ακίνητο το οποίο χρησιμοποιείται ως πρώτη κατοικία από τον ιδιοκτήτη. Για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ο κύκλος εργασιών τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις €250.000 ετησίως, ενώ για άλλα νομικά πρόσωπα, το καθαρό ενεργητικό τους δεν πρέπει να ξεπερνά τις €250.000. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή δεν θα υπερβαίνει τα €500, από τα οποία 20% θα καταβάλλεται από τον δανειζόμενο και το 80% από την τράπεζα. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του νόμου μπορείτε να διαβάσετε εδώ.          debts