1-7 Νοεμβρίου:Προετοιμασία Υποψήφιων Διαμεσολαβητών για τον Διαγωνισμό ΥπΔΔΑΔ

Ενόψει του επικείμενου διαγωνισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 8 Νοεμβρίου 2014, το Κέντρο μας, σε συνεργασία με το CEDR και το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας, παρέχει εκπαιδευτικό πρόγραμμα 40 ωρών-προετοιμασία κατάρτισης υποψήφιων διαμεσολαβητών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (ταυτόχρονη διερμηνεία). 

Η εκπαίδευση αυτή τίθεται εκ του νόμου (Π.Δ.123/2011) ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαδικασία διαπίστευσης διαμεσολαβητών από την αρμόδια Επιτροπή του ΥπΔΔΑΔ. 

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για την 4η εκπαίδευση υποψήφιων (01-07/11/14, Λάρισα) εδώ

 

examsprep