Συνεργασία ΕλλΚΔΔ-κινεζικού CCIPT για διαμεσολάβηση στις επιχειρήσεις

  • Εκτύπωση

Το Κέντρο μας έχει ξεκινήσει τη συνεργασία του με το κινεζικό CCPIT Mediation Center με στόχο την προώθηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της διαμεσολάβησης. Έτσι, ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κίνα αλλά και κινεζικές που δραστηριοποιούνται αντίστοιχα στη χώρα μας μπορούν να απευθύνονται σε μας για παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για τις διαφορές που προκύπτουν κατά την ανάπτυξη της λειτουργίας τους.

Δείτε αναλυτικά τη συμφωνία.