Διαγωνισμός Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών το Σάββατο 12 Απριλίου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έβγαλε ανακοίνωση για τη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων για την πιστοποίηση υποψήφιων διαμεσολαβητών. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί το Σάββατο, 12 Απριλίου 2014 και ώρα 11.00 - 14.00 στο Αμφιθέατρο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών επί της οδού Σίνα. Οι αιτήσεις συμμετοχής κατατίθενται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή μέχρι και την Παρασκευή, 4η Απριλίου, ώρα 3 μ.μ. Σημειώνεται ότι το παράβολο υπέρ του Δημοσίου δεν περιλαμβάνεται στην αίτηση αλλά θα κατατεθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Παρακάτω βρείτε συνημμένη την ανακοίνωση καθώς και το υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής.

Εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία στους μελλοντικούς διαμεσολαβητές και σε όλους όσοι βοηθούν στη διάδοση του θεσμού.

 

       writing exams