Επιστολή Προέδρου στον Υπουργό Παιδείας για το ζήτημα των κλειστών πανεπιστημίων

Στην επιστολή που εστάλη στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για το ζήτημα των κλειστών πανεπιστημίων, η πρόεδρος του Ελλ.Κ.Δ.Δ. Ιωάννα Αναστασοπούλου προτείνει τη διενέργεια δημόσιου διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών με την εμπλοκή ενός ουδέτερου τρίτου ως μέσο επίλυσης της διαφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και πανεπιστημιακής κοινότητας.