Οφέλη

Η επιλογή της διαμεσολάβησης, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών της, προσφέρει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

  • εύκολη πρόσβαση
  • ευέλικτη, γρήγορη και εμπιστευτική διαδικασία
  • εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος
  • δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι – κερδίζουν και τα δύο μέρη
  • η λύση διαμορφώνεται στα μέτρα των “πελατών”
  • αποφεύγεται η αντιδικία
  • υπάρχει η βοήθεια αμερόληπτων και ικανών διαμεσολαβητών
  • είναι μια μη δεσμευτική διαδικασία. Τα μέρη είναι ελεύθερα να αποχωρήσουν όποτε το επιθυμούν – εντούτοις, είναι προς το συμφέρον τους να προσεγγίσουν τη διαμεσολάβηση με διάθεση να θέσουν τέρμα στη μεταξύ τους διαφορά εντός του προσδιορισμένου χρόνου
  • δεν θίγονται τα δικαιώματα των μερών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να καταφύγουν σε δικαστήριο, εκτός βέβαια αν η διαμεσολάβηση καταλήξει σε συμφωνία.