Εφαρμογές

Η διαμεσολάβηση είναι ένα σύνολο τεχνικών τις οποίες χρησιμοποιεί ένα κατάλληλα εκπαιδευμένο πρόσωπο για να διευκολύνει τα μέρη στις διαπραγματεύσεις τους. Υπό αυτό το πρίσμα, δεν περιορίζεται στην επίλυση ενός μόνο είδους διαφοράς:

 • Γαμικές και οικογενειακές διαφορές
 • Γειτονικές και κοινοτικές διαφορές
 • Εργατικές και ενδοεπαγγελματικές διαφορές
 • Διαφορές οικογενειακών επιχειρήσεων
  Σχετικά Άρθρα: Εισήγηση Νίκου Νίνου (Αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου) από την εκδήλωση στο Ρέθυμνο για τη Διαμεσολάβηση στην Επίλυση των Διαφορών στις Οικογενειακές Επιχειρήσεις, Δ.Α.Ε. & ΕΠΕ 1.4.20087, σ. [18]
 • Διαφορές που προκύπτουν από πτώχευση επιχειρήσεων
 • Διαφορές πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Κατασκευαστικές διαφορές
 • Καταναλωτικές διαφορές και Διαφορές που προκύπτουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Διαφορές ναυτικού δικαίου
  Σχετικά Κείμενα:Νικόλαος Πουλαντζάς, Ναυτικό Δίκαιο, 2η έκδ., Εκδ. Αθ. Σταμούλης, σελ. 137-138